Vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

 2. Základní informace k životní situaci

  Uplatnění práva oprávněných osob požádat o vyplácení jednorázové náhrady za křivdy způsobené komunistickým režimem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  a) Osoby, které vykonaly trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu pro trestný čin, za který byly rehabilitovány podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. a zákona č. 633/1992 Sb., nebo jejichž odsouzení pro trestný čin uvedený v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., bylo zrušeno cestou obnovy řízení, stížnosti pro porušení zákona anebo bylo zrušeno podle § 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu

   
  b) osoby zařazené do tábora nucených prací, u nichž rozhodnutí o zařazení do tábora nucených prací bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
   
  c) řeholníci a kněží, kteří byli internováni v centralizovaných klášterech s režimem obdobným táborům nucených prací (dále jen „rehabilitované osoby“)
   
  Nařízení vlády č. 165/1997 Sb. se nevztahuje na rehabilitované osoby, které vykonaly trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu kratší než 12 měsíců anebo byly na dobu kratší než 12 měsíců zařazeny do tábora nucených prací nebo centralizovaného kláštera s režimem obdobným táborům nucených prací.
         

  Právo žádat o vyplacení jednorázové náhrady nepřechází na dědice rehabilitovaných osob.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemná žádost, ke které rehabilitované osoby připojí doklady o svém nároku (např. rozhodnutí soudu o rehabilitaci, potvrzení o době strávené ve vazbě nebo v zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, které se rehabilitace týká).

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žadatelé, kteří mají trvalý pobyt v Ostravě a osoby, které mají trvalý pobyt v Čavisově, Dolní Lhotě, Horní Lhotě, Klimkovicích, Olbramicích, Staré Vsi nad Ondřejnicí, Šenově, Václavovicích, Velké Polomi, Vřesině a Zbyslavicích podávají žádost na Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí.

  Žadatelé, kteří mají trvalý pobyt ve Vratimově, podávají žádost na Městský úřad ve Vratimově.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Písemná žádost, ke které rehabilitované osoby připojí doklady o svém nároku (např. rozhodnutí soudu o rehabilitaci, potvrzení o době strávené ve vazbě nebo v zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, které se rehabilitace týká).

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou předepsány.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek se nevybírá. Žádost se neoznačuje kolkem.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jednorázová náhrada je splatná do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  ISDS :  5zubv7w

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  30.09.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno