Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence

V oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence koordinuje aktivity na území města, připravuje a zpracovává programy města, zabezpečuje poskytování účelových dotací subjektům, zajišťuje poradenskou, konzultační a přednáškovou činnost.

   Vymezení činnosti

 

Koordinuje aktivity v oblasti prevence kriminality a drogové problematiky na území města,  ve věcech místních záležitostí veřejného pořádku spolupracuje s Policií ČR a Městskou policií Ostrava.

Připravuje a zpracovává programy obsahující priority v oblastech prevence kriminality a protidrogové prevence na základě průběžně prováděných analýz a aktuálního monitoringu vývoje kriminality, drogové scény a dalších sociálně patologických jevů ve městě. Na místní úrovni metodicky řídí a přímo se podílí na realizaci projektů především v rámci  Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021 a Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016 - 2020.

Zabezpečuje poskytování účelových dotací v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence. Zprostředkovává a zajišťuje poradenskou, konzultační, přednáškovou a osvětovou činnost v oblastech prevence kriminality a protidrogové prevence pro děti, mládež a širokou veřejnost. Informuje o subjektech poskytujících péči o osoby závislé na návykových látkách. Zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost vůči obecně prospěšné společnosti Renarkon. Plní funkci správce Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku.Kontakty

Bc. Helena Kuzníková
prevence kriminality

 599 443 858
 h.kuznikova@ostrava.cz

Mgr. Štěpán Vozárik
protidrogové prevence - účelové dotace, komunitní plán, metodická a odborná koordinace

 599 443 860
  svozarik@ostrava.cz

Mgr. Tomáš Pavelec
prevence kriminality - účelové dotace, transfery

 599 443 875
 


OBLAST PROTIDROGOVÉ PREVENCE 

Strategie protidrogové politiky statutárního města Ostravy na období 2016 - 2020

Analýza drogové scény v Ostravě 

Priority v oblasti protidrogové prevence

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY

Strategie prevence kriminality SMO na období 20172021

Plán prevence kriminality SMO na období 2015 - 2016

Plán prevence kriminality SMO na období 2012 - 2014

Analýza sociálních rizik v oblasti prevence kriminality v Ostravě

Přehled opatření

Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022