Informace pro žadatele o dotaci

Dne 15.9.2021 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2022 v oblasti prevence kriminality s termínem pro podávání žádostí od 18.10.2021 do 27.10.2021.

Vyhlášená témata podpory v Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 jsou v souladu s cíli a opatřeními Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017 – 20215. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019–2022.

Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby splňující ustanovení uvedená v Podmínkách VŘ. Výběrové řízení není určeno městským obvodům a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím, příspěvkovým organizacím města, ozbrojeným bezpečnostním sborům a jiným organizačním složkám státu.

Podklady nezbytné k přihlášení do výběrového řízení:

Upozornění:

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 456 789

Kontaktní osoby

specialista dotačních programů a podpor

Mgr. Tomáš Pavelec

E-mail

Telefon 599 443 875