Navigace

Informace pro žadatele a příjemce dotace/grantu v oblasti protidrogové prevence

Dne 15.9.2021 vyhlásilo statutární město Ostrava na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování peněžních prostředků na rok 2022 v oblasti protidrogové prevence s termínem pro podávání žádostí od 18.10.2021 do 27.10.2021.

Vyhlášená témata podpory v Podmínkách pro oblast protidrogové prevence jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a s cíli a opatřeními Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019 - 2022.

Do výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti protidrogové prevence se mohou přihlásit právnické i fyzické osoby s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací. 

Podklady nezbytné k přihlášení do výběrového řízení:

 

  Prezentace k IS PorteX

Upozornění:

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml filler, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE

 

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 456 789

Kontaktní osoby

protidrogový koordinátor Bc. Monika Klimková
E-mail
Telefon 599 443 860