Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Řeší:

1) pro statutární město Ostrava a obce širšího správního obvodu města Ostravy (Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice) agendu náhradní rodinné péče  (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, nezprostředkovaná pěstounská péče a péče jiné fyzické osoby)

2) pro obce širšího správního obvodu města Ostravy (seznam viz první odrážka) agendu terénní sociální práce

3) pro statutární město Ostrava (pro děti v náhradní rodinné péči) a obce širšího správního obvodu města Ostravy (seznam viz první odrážka) agendu péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (děti páchající trestnou činnost, útěky z domova, zneužívání návykových látek, výchovné problémy a další)

4) vůči městským obvodům statutárního města Ostrava

  • metodickou a kontrolní činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
  • rozhodování o odvolání ve věci péče o nezletilé děti

Agenda sociálně-právní ochrany dětí se řídí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí a je v rámci agendy terénní sociální práce na území statutárního města Ostravy zajišťována dle trvalého bydliště dítěte šesti úřady městských obvodů

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 16.00

Kontakty

Mgr. Lenka Honusová Russová
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Gabriela Bartusiková
administrativní a koordinační pracovník