Standardy kvality sociálně-právní ochrany

při poskytování sociálně-právní ochrany dětí

Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD zavedla do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality SPO. Jedná se o soubor postupů a pravidel poskytování sociálně-právní ochrany. Prostřednictvím standardů kvality je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

Seznam standardů:

1. Místní a časová dostupnost – S 1a, 1b

2. Prostředí a podmínky – S 2a, 2b, 2c, 2d

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochraně dětí – S 3a, 3b

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí – S 4a, 4b, 4c

5. Přijímání, zaškolování – S 5a, 5b, 5c, 5d, 5e

6. Profesní rozvoj zaměstnanců – S 6a, 6b, 6c, 6d

7. Prevence - S 7a, 7b

8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu - S 8a, 8b, 8c, 8d 

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte – S 9a, 9b, 9c, 9d

10. Kontrola případu – S 10a

11. Rizikové a nouzové situace – S 11a

12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí – S 12a, 12b

13. Vyřizování a podávání stížností S 13a, 13b

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty S 14a, 14b

15. Dohoda o výkonu pěstounské péče S 15a, 15b, 15c, 15d

16. Předávání informaci v rámci výkonu pěstounské péče S 16a, 16b, 16c

17. Změna situace

Přílohy: S 1a, 1b, 5e, 8b