Závěrečný účet - zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2014

Usnesení zastupitelstva města, důvodová zpráva

Přílohy: