Zpráva o výsledku hospodaření 2014

Zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2014 - závěrečný účet

Usnesení zastupitelstva města, důvodová zpráva

Přílohy: