Závěrečný účet - zpráva o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2020

 

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 8, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje statutární město Ostrava

  

Závěrečný účet - zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostravy

(bez městských obvodů)

za rok 2020,

Úplné znění Závěrečného účtu je k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu, kancelář č. 410. V elektronické podobě je uveřejněno na webové adrese města Ostrava.cz (úřední deska, povinně zveřejňované informace).

 

Usnesení zastupitelstva města


Přílohy: