Vyhlášení soutěže

Soutěž vyhlášena, termín pro podání žádostí o účast: 21.4. do 13:00 hodin.

Na základě odsouhlasení soutěžních podmínek porotou, následném udělení regulérnosti ze strany ČKA a odsouhlasení Radou města Ostravy byla znovu vyhlášena soutěž Památník válečným veteránům. V rámci ustanovujícího zasedání porotci po intenzivní debatě navrhli tyto 4 přímé účastníky soutěže, kteří reprezentují celou škálu autorských přístupů současného sochařství a intervencí ve veřejném prostoru od práce se sociálně-společenským kontextem až po komplexní architektonická řešení:

▪          Ondřej Bělica;

▪          Pavla Sceránková;

▪          Kateřina Šedá;

▪          Jan a Petr Stolínovi.

Další zájemci se mohou do soutěže přihlásit - termín pro odevzdání žádostí je stanoven na úterý 21. dubna do 13 hodin. Následně se 24. dubna sejde soutěžní porota, která ke čtyřem přímo osloveným vybere ze všech došlých žádostí na základě doručených portfolií další čtyři účastníky.

Soutěžní podmínky a podklady jsou ke stažení zde.