Architektonické soutěže

Tato stránka bude průběžně doplňována o informace k jednotlivým architektonickým soutěžím.

Památník válečným veteránům

Město Ostrava vyhlásilo výtvarně-architektonickou soutěž o návrh na řešení památníku válečným veteránům.

Památník obětem střelby v poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019

Statutární město Ostrava vyhlásilo výtvarnou soutěž na ztvárnění památníku obětem střelby v poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě. "SOUTĚŽ UKONČENA"

Rekonstrukce krematoria Ostrava

Město Ostrava vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh na řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích u KÚ Moravskoslezského kraje . “SOUTĚŽ UKONČENA“

Parkovací dům u krajského úřadu

Město Ostrava vyhlásilo architektonickou soutěž o návrh na řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích u KÚ Moravskoslezského kraje . “SOUTĚŽ UKONČENA“

Koncertní hala města Ostrava

Město Ostrava vyhlásilo mezinárodní architektonickou soutěž o návrh na řešení koncertní haly města Ostravy. “SOUTĚŽ UKONČENA“

Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě

Město Ostrava vyhlásilo soutěž o návrh na řešení novostavby bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě. "SOUTĚŽ UKONČENA"

Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie PLATO Ostrava

Město Ostrava vyhlásilo soutěž o návrh řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie PLATO Ostrava. "SOUTĚŽ UKONČENA"

Architektonicko - urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě

Město Ostrava vyhlásilo otevřenou ideovou architektonicko - urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě. "SOUTĚŽ UKONČENA"

Architektonicko - urbanistická soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě

Město Ostrava vyhlásilo otevřenou ideovou architektonicko - urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě. "SOUTĚŽ UKONČENA"