Sociální služby zajišťované jednotlivými úřady městských obvodů

Také městské obvody jsou poskytovateli registrovaných sociálních služeb, zejména pečovatelské služby a odlehčovací služby, ale také služeb azylového typu.

Bližší informace, podmínky a žádost o sjednání služeb získá občan na jednotlivých stránkách příslušných městských obvodů:

Nabízené sociální služby

Příspěvková organizace městského obvodu Poruba

Pečovatelská služba 

Azylové zařízení

Domov pro matky s dětmi

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou

Odlehčovací služby

Městský obvod Ostrava-Jih

Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou

Odlehčovací služby

Městský obvod Slezská Ostrava

Pečovatelská služba

Odlehčovací služby

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Dům s pečovatelskou službou

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství - bydlení s doprovodným sociálním programem

Městský obvod Vítkovice

Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou a Penzion pro trvalé bydlení

 

Sociální služby jsou městskými obvody poskytovány mimo zdrojů z rozpočtu městského obvodu a úhrad od uživatelů služeb také za finanční podpory Moravskoslezského kraje – kapitoly 313 – dotace MPSV. 

Azylové domy

Pobytové služby v azylových domech poskytují i dva městské obvody - Poruba a Slezská Ostrava. Tato služba je na přechodnou dobu poskytována osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytována za úhradu.

Pečovatelská služba

Prostřednictvím šesti městských obvodů zajišťuje statutární město Ostrava terénní sociální službu - pečovatelskou službu. Jedná se o placenou službu, jež probíhá v domácím prostředí občana nebo v domech s pečovatelskou službou. K účelu úhrady za poskytovanou péči slouží příspěvek na péči.

Odlehčovací služba

Některé z městských obvodů zajišťují mimo pečovatelské služby také odlehčovací službu. Odlehčovací služba je určena občanům, jež potřebují pomoc druhé osoby, zejména v době, kdy se o ně jejich blízcí nemohou starat (např. jsou na dovolené, jsou v nemocnici apod.) nebo v situaci, kdy již není „domácí péče“ dostatečná a občané čekají na uvolnění místa v domově pro seniory či domově se zvláštním režimem. Jedná se o placenou službu, kde občan hradí náklady za ubytování, stravu a úkony péče. K účelu úhrady za poskytovanou péči slouží příspěvek na péči. Poskytování této služby je časově omezeno, zpravidla na dobu 1 roku maximálně, poskytuje se i krátkodobě, např. na dobu 1 týdne.