Příspěvkové organizace v oblasti sociální péče

Statutární město Ostrava je zřizovatelem příspěvkových organizací, které zajišťují sociální služby občanům města.

Jedná se především o pobytové služby domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, které slouží převážně seniorům v tzv. nepříznivé sociální situaci, ale také dospělým osobám se zdravotním postižením nebo chronickým duševním onemocněním, jejichž životní situaci nelze řešit prostřednictvím terénních sociálních služeb, např. sjednáním pečovatelské služby a osobní asistence, či návštěvou centra denních služeb v kombinaci s péčí v domácím prostředí.

Za pobytovou službu hradí občan náklady za ubytování a stravu a za úkony péče, sjednané podle svých potřeb. K účelu úhrady za poskytovanou péči slouží příspěvek na péči.

Žádost o přijetí do domova podává občan přímo u domova, o jehož služby má zájem. Bližší informace, kontakty a podmínky podání žádosti získá občan na jednotlivých webových stránkách domovů, příspěvkových organizací města.  

Statutární město Ostrava je rovněž zřizovatelem příspěvkové organizace Čtyřlístek – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, se sídlem Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov. V současné době má tato organizace registrováno celkem 10 sociálních služeb, které nabízí osobám se zdravotním postižením – mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Poskytované služby hradí občan dle sjednané smlouvy. Na úhradu poskytované péče lze získat státní příspěvek na péči.

Žádost o přijetí podává občan přímo u vybrané služby, o niž má zájem. Bližší informace, kontakty a podmínky podání žádosti získá občan přímo na webových stránkách  organizace na adrese www.ctyrlistekostrava.cz

 


 

Podrobné informace k příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče. (Loga jsou interaktivní)

 

Domov Slunečnice   Slunečnice logo

Název organizace Domov Slunečnice, Ostrava, příspěvková organizace
Adresa zařízení Opavská 4472/76, 708 00, Ostrava-Poruba
70631883
Sociální služby

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Web www.dsporuba.com
Telefon 599 508 110 - 111
E-mail sekretariat@dsporuba.com
Kde nás najdete mapka

Domov Korýtko    Korýtko logo

Název organizace Domov Korýtko, příspěvková organizace
Adresa zařízení Petruškova 2936/6, 700 30, Ostrava-Zábřeh
70631867
Sociální služby

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Web www.domovkorytko.cz
Telefon 596 761 635
E-mail zadostisocialni@domovkorytko.cz
Kde nás najdete mapka

Domov Čujkovova    Domov Čujkovova logo

Název organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Adresa zařízení Čujkovova 25, 700 30, Ostrava-Zábřeh
70631875
Sociální služby

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Web www.dscujkovova.estranky.cz
Telefon 596 745 478-80
E-mail domov@cujkovova.cz
Kde nás najdete mapka

 

Domov Magnolie  Domov Magnolie logo

Název organizace Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Adresa zařízení Sirotčí 56, 703 00, Ostrava-Vítkovice
70631859
Sociální služby Domov se zvláštním režimem
Web www.dmagnolie.cz
Telefon 599 502 633
E-mail
Kde nás najdete mapka

Domov pro seniory  Iris

Název zařízení Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Adresa zařízení Rybářská 13, 709 00, Ostrava-Mariánské Hory
70631824
Sociální služby Domov pro seniory
Web www.iris-ostrava.cz
Telefon 596 621 689
E-mail info@iris-ostrava.cz
Kde nás najdete mapka

Domov Slunovrat  Domov Slunovrat logo

Název organizace Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace
Adresa zařízení Na Mlýnici 203/5, 702 00, Ostrava-Přívoz
70631841
Sociální služby

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem
Web www.domovslunovrat.cz
Telefon 596 133 530
E-mail slunovrat@domovslunovrat.cz
Kde nás najdete mapka

 

Domov Sluníčko   Domov Sluníčko logo

Název organizace Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Adresa zařízení

Syllabova 19/2886, 703 00, Ostrava-Vítkovice
70631832
Sociální služby

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

Web www.domovslunicko.cz
Telefon 596 781 314
E-mail info@domovslunicko.cz
Kde nás najdete mapka

 

Domov pro seniory Kamenec  Dps Kamenec logo

Název organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská ostrava, příspěvková organizace
Adresa zařízení Bohumínská 71/1056, 710 00, Ostrava-Slezská Ostrava
70631816
Sociální služby domov pro seniory
Web www.dpskamenec.cz
Telefon 599 505 011
E-mail dpd@dpd.ovanet.cz
Kde nás najdete mapka

 

Čtyřlístek             Čtyřlístek logo

Název organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
Adresa zařízení Hladnovská 751/119, 712 00, Ostrava-Muglinov
70631808
Sociální služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením (4)

Domov se zvláštním režimem (1)

Sociálně terapeutické dílny

Podpora samostatného bydlení

Chráněné bydlení (3)

Web www.ctyrlistekostrava.cz
Telefon 596 223 211
E-mail sekretariat@ctyrlistekostrava.cz
Kde nás najdete mapka