Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 8, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje městský obvod statutárního města Ostravy Moravská Ostrava a Přívoz svůj závěrečný účet

Graf č. 1 - Struktura plnění rozpočtu příjmů a financování

Graf č. 2 - Struktura plnění rozpočtu výdajů

Graf č. 3 - Vývoj celkových pohledávek za období 2018 – 2022

Graf č. 4 - Vývoj pohledávek z pronájmu bytů a nebytových prostor za období 2018 – 2022

Příloha č. 2 - Finanční výkazy

Příloha č. 3 - Inventarizační zpráva

Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tab. č. 1 - Plnění rozpočtu příjmů a financování

Tab. č. 2 - Plnění rozpočtu výdajů

Tab. č. 3 - Plnění neinvestičních a investičních transferů

Tab. č. 3a - Přehled žádostí o dotace za rok 2022

Tab. č. 4a - Příjmy dle ORJ a položek

Tab. č. 4b - Plnění rozpočtu běžných výdajů dle OdPa

Tab. č. 4c - Kapitálové výdaje dle OdPa

Tab. č. 5 - Přehled kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů a investičních akcí

Tab. č. 6 - Přehled příjmů a výdajů v oblasti bytového fondu

Tab. č. 7 - Rejstřík rozpočtových opatření

Tab. č. 8 - Finanční vypořádání

Tab. č. 9 - Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených městským obvodem

Tab. č. 10 - Majetek včetně přírůstků a úbytků

Tab. č. 11 - Přehled vybraných ukazatelů příspěvkových organizací zřízených městským obvodem

Tab. č. 12 - Závazky

Tab. č. 13 - Pohledávky

Závěrečný účet 2022 - usnesení

Závěrečný účet statutárního města Ostrava - městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2022