Školství

Informace o poskytování peněžních prostředků v oblasti školství

 

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2439/ZM1418/37 ze dne 19.9.2018 výběrové řízení Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2019 v oblasti školství.

(kliknout zde)

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2432/ZM1418/37 ze dne 19.9.2018  výběrové řízení Programu na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020.

(kliknout zde)

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 2332/ZM1418/36 ze dne 20.06.2018 výběrové řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo. (UZAVŘENO)

(kliknout zde) 

 

 


VÝSLEDKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

 


 

Výsledky programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 - 2.kolo

Poskytnuté dotace

Poskytnuté příspěvky

 

Výsledky programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019

Poskytnuté dotace

Poskytnuté příspěvky

 

Výsledky výběrového řízení na poskytnutí dotací a příspěvků pro oblast školství na rok 2018.

Poskytnuté dotace a příspěvky

Neposkytnuté dotace a příspěvky 

 

Výsledky Programu zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019

Poskytnuté dotace

Poskytnuté příspěvky

Neposkytnuté dotace

Neposkytnuté příspěvky