Školství

Informace o poskytování peněžních prostředků v oblasti školství

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0494/ZM1822/8 ze dne 18.9.2019 výběrové řízení Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020 

(kliknout zde)

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0494/ZM1822/8 ze dne 18.9.2018  výběrové řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021

(kliknout zde)

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0205/ZM1822/4 ze dne 06.03.2019 výběrové řízení Programu na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2019/2020 (UZAVŘENO)

(kliknout zde) 

 


VÝSLEDKY VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

 


Výsledky programu na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné  výuky v mateřských školách, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2019/2020 

Odkaz

 

Výsledky výběrového řízení na poskytnutí dotací a příspěvků pro oblast školství na rok 2019

Poskytnuté dotace a příspěvky

Neposkytnuté dotace a příspěvky 

 

Výsledky Programu na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020

Poskytnuté dotace

Poskytnuté příspěvky

Neposkytnuté dotace

Neposkytnuté příspěvky

 

Výsledky programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 - 2.kolo

Poskytnuté dotace

Poskytnuté příspěvky

 

Výsledky programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019

Poskytnuté dotace

Poskytnuté příspěvky