Informace o poskytování peněžních prostředků v oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0494/ZM1822/8 ze dne 18.9.2019 výběrové řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021.

Lhůta pro podání  žádostí je od 21.10.2019 do 1.11.2019.   

Postup pro podání žádosti

 

Finanční vypořádání dotace/příspěvku

Postup finančního vypořádání dotace/příspěvku

Formulář finančního vypořádání dotace/příspěvku

Formulář závěrečné zprávy

 

Kontaktní osoby

Mgr. Izabela Riessová

599 443 340

iriessova@ostrava.cz

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

 

Manuál k programu 602 XML Filler

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 456 789

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/

 Charakteristika pojmu "učební pomůcky" - zde