Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava

 2. Základní informace k životní situaci

  Odbor vnitřních věcí magistrátu spravuje dokumenty zrušených právnických osob, jejichž zakladatelem nebo likvidátorem bylo město, a dokumenty zaměstnanců ve školství zrušených národních výborů a Školského úřadu Ostrava. V případě potřeby provádí nahlédací agendu u uvedených dokumentů.

  Údaje k matričním událostem (narození, uzavření manželství, úmrtí) viz tento odkaz. Matriční doklady vydávají matriční úřady podle místa matriční události.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Orgány, organizace a zařízení, právnické nebo fyzické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů je nutno podat na předepsaném formuláři, který je k dispozici zde .

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné odůvodněné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostrava, odbor vnitřních věcí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb , Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Ing. Aleš Hájek
  vedoucí oddělení střediska informačních služeb
  +420599443335 134 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Dagmar Kaločová
  referent spisové služby
  +420599443404 131 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad totožnosti.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z fondů spravovaných SMO

  Předepsaný formulář žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z fondů spravovaných SMO je k dispozici  také na webových stránkách města a na sekretariátu odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek se nevybírá.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti není stanovena.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  ISDS :  5zubv7w

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  § 35a  zákona č. 582/1991 Sb., České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

  Dotazy se nedají zobecnit.

 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar

  Oddělení středisko informačních služeb odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy.

 24. Kontaktní osoba
  Ing. Aleš Hájek
  vedoucí oddělení střediska informačních služeb
  +420599443335 134 / MMO Nová radnice (budova NR)
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  30.09.2022

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace