Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava

 2. Základní informace k životní situaci

  Odbor vnitřních věcí magistrátu spravuje dokumenty zrušených právnických osob, jejichž zakladatelem nebo likvidátorem bylo město, a dokumenty zaměstnanců ve školství zrušených národních výborů a Školského úřadu Ostrava. V případě potřeby provádí nahlédací agendu u uvedených dokumentů.

  Údaje k matričním událostem (narození, uzavření manželství, úmrtí) viz tento odkaz. Matriční doklady vydávají matriční úřady podle místa matriční události.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Orgány, organizace a zařízení, právnické nebo fyzické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů je nutno podat na předepsaném formuláři, který je k dispozici zde .

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné odůvodněné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostrava, odbor vnitřních věcí.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad totožnosti.

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z fondů spravovaných SMO

  Předepsaný formulář žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z fondů spravovaných SMO je k dispozici  také na webových stránkách města a na sekretariátu odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek se nevybírá.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti není stanovena.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  ISDS :  5zubv7w

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  30.09.2022

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno