Ustanovující zasedání poroty nové soutěže

Dne 19.2. proběhla ustanovující schůze poroty.

Na předmětném zasedání zástupci zadavatele spolu s porotci diskutovali navržené soutěžní podmínky včetně připomínek ČKA a následně po úpravách dohodli jejich znění. Upravené znění bude předloženo na ČKA k vydání potvrzení regulérnosti a finální znění odsouhlaseno porotou per rollam. Na ustanovujícím zasedání byl také zvolen staronový předseda poroty Petr Dub a také nově místopředseda poroty Tomáš Knoflíček. Složení soutěžní poroty:

Řádní členové závislí
Zuzana Bajgarová náměstkyně primátora města Ostravy
Jaroslav Hrabec zástupce Armády ČR
Lukáš Jansa radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Karin Veselá vedoucí odboru kultury a památkové péče MS kraje
Řádní členové nezávislí
Petr Dub umělec a pedagog
Marie Foltýnová vedoucí oddělení správy veřejné plastiky Galerie HMP
Kurt Gebauer sochař a pedagog
Tomáš Knoflíček teoretik umění a pedagog
Jana Kořínková historička architektury a pedagožka
Náhradníci závislí
Marek Pokorný ředitel Galerie PLATO Ostrava
David Witosz 1. místostarosta městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz
Náhradníci nezávislí
Jakub Ivánek historik a pedagog
Jiří Jůza ředitel GVU Ostrava
Přizvaní odborníci
Martin Jašík odbor ochrany životního prostředí MMO
Cyril Vltavský útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO
Ondřej Vysloužil MAPPA Ostrava