Oddělení ekonomické

Řeší:

  • zabezpečuje metodickou a kontrolní činnost směrem k příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava
  • zpracovává podklady pro sestavování rozpočtu města v rámci vymezené působnosti v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí
  • provádí poradenskou a metodickou činnost v oblasti hospodaření s finančními prostředky vůči pracovníkům odboru a příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče a zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava
  • vykonává veřejnosprávní kontrolu u příjemců veřejné podpory podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 16.00

Kontakty

Ing. Marcela Adámková
vedoucí oddělení ekonomického