Program na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2019/2020

Informace pro žadatele

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0205/ZM1822/4 ze dne 06.03.2019 výběrové řízení "Programu na podporu  výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2019/2020"

 

Lhůta pro podání žádosti je od 15.04.2019 do 30.04.2019

 

Kontaktní osoba

Ing. Marta Chylová 599 443 203

 mchylova@ostrava.cz 

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

Manuál k programu 602 XML Filler

 

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 456 789

 

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/