Konkrétní informace oddělení vzdělanosti

Informace oddělení vzdělanosti

Aktuality

Den učitelů 2016

Výzva k podání návrhů

Formulář k podání návrhu v I. kategorii Výrazná pedagogická osobnost

Formulář k podání návrhu ve II. kategorii Ocenění za dlouholetou práci ve školství

Volná místa v mateřských školách po zápise na školní rok 2015/2016

 

Stipendia města Ostrava

OvRON

Autorizovaná sekce pro uživatele systému OvRON, příručky

https://ulozna.ostrava.cz/

Neveřejné stránky pro školy

 

Případné potíže s aplikací mohou externí uživatelé hlásit na:

e-mail: helpdesk@ostrava.cz

telefon: 599 445 555

Organizačně správní záležitosti škol a školských zařízení

 

    Seznam škol a školských zařízení ve správním obvodu Ostrava:

    Seznam škol a školských zařízení podle zřizovatele tj.:

  • Moravskoslezský kraj, obec, soukromník, církev, státní správa ve školství - MŠMT, MV a podle druhu zařízení naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje

    

Dotace

 

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. usnesení 0626/ZM1418/8 ze dne 9.9.2015 výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016. Termín pro odevzdání žádosti je od 26.10.2015 do 20.11.2015.

Dotační program na poskytování peněžních prostředků

Formulář žádosti

Čestné prohlášení o podporu v režimu de minimis

 

Kontaktní osoba

Ing. Marta Chylová 599 443 203 mchylova@ostrava.cz

 

Vyhlášení 7. ročníku dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO na rok 2016

 

 

Kontaktní osoba

Ing. Roman Waluszczyk 599 443 195 rwaluszczyk@ostrava.cz

6. ročník dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO na rok 2015

 

    Mimořádné dotační řízení (již uzavřeno)

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování mimořádných účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu.
Zásady pro poskytování mimořádných dotací 

 

Kontaktní osoby

Ing. Martina Kuchyňková okruh č. 3, telefon: 599 444 264, mkuchynkova@ostrava.cz

LOTERIE – poskytnuté dotace okruh 3