Oddělení sociální práce a metodiky

Řeší:

 • pro obce širšího správního obvodu města Ostravy (Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina, Zbyslavice):
  • vyhledávání klientů sociální práce, posuzování jejich životní situace a vykonávání přímé práce sociálních pracovníků zaměřené na změnu situace klienta
  • činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, včetně činností sociálního kurátora
 • vůči městským obvodům statutárního města Ostrava: 
  • provádí metodickou a kontrolní činnost v oblasti sociální práce a sociálního kurátora
  • koordinuje sociální poradenství a dozor úrovně jeho poskytování ve všech oblastech sociální ochrany obyvatelstva
  • je odvolacím orgánem ve věci ustanovování zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • pro statutární město Ostrava a obce širšího správního obvodu sociální problémy vyplývajících z imigrace ze zemí EU, EHP, Švýcarska, včetně třetích zemí a za tímto účelem spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi (základní informace - zde)
 • projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava (říjen 2019 - červen 2022)

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 16.00

Kontakty

Mgr. Vladislava Ševčíková
vedoucí oddělení sociální práce a metodiky