Oddělení vodního hospodářství

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Bc. Aleš Boháč, MBA

Řeší:

V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku ochrany vod, nakládání s vodami, vodovody a kanalizace a metanouvou  problematiku.

Kontakty

Ing. Aleš Brázda, MBA
vedoucí oddělení vodního hospodářství