Oblast kultury

Poskytuje metodickou a konzultační činnost v oblasti kultury, informace o dotacích, příspěvkových organizacích a společnostech řízených a založených městem.

Vymezení činnosti

Připravuje návrhy kulturní politiky města na všech úsecích kulturního a společenského života ve městě, podílí se na organizování významných kulturně společenských akcí.
Poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro oblast kultury, zpracovává podklady, návrhy a zprávy pro stanovení koncepce kulturního a společenského života města.
Spolupracuje se státními orgány, nestátními neziskovými organizacemi, občany, městskými obvody a jimi řízenými institucemi a poskytuje jim metodickou pomoc.
Shromažďuje a analyzuje údaje o místní kultuře, spolupracuje s orgány zastupujícími národnostní menšiny s výjimkou menšiny romské, zabezpečuje procesy výběrového řízení na poskytování grantů a dotací v oblastech kultury.
Poskytuje informace o význačných kulturních akcích podporovaných statutárním městem Ostravou, informace o příspěvkových organizacích zřizovaných statutárním městem Ostravou a jiných společnostech ve vlastnictví statutárního města Ostrava působících v oblasti kultury.


Newsletter a pravidelné informace na Facebooku

Magistrát města Ostravy připravil pro umělce a pracovníky v oblasti kultury pravidelný newsletter #KULTURA2030, ve kterém informuje o možnostech financování, vzdělávání a dalších projektech města v oblasti kultury. V případě zájmu o odběr se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře.

Přihlaste se také k veřejné skupině na Facebooku.


Kontakty

Bc. Naděžda Brožková, MPA
příspěvkové organizace, dotace, komise kultury

599 443 231
nbrozkova@ostrava.cz

Petr Adamek
dotace

599 443 263
padamek@ostrava.cz

Ing. Hana Adamusová
dotace

599 443 064
hadamusova@ostrava.cz

Ing. Radmila Plačková
dotace

599 443 074

MgA. Daniela Zarodňanská                                strategie a rozvoj kultury

599 443 430                                             dzarodnanska@ostrava.cz


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ MÍSTA ŘEDITELKY/ŘEDITELE PRÁVNICKÉ OSOBY DIVADLO LOUTEK OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE


Analýza kulturního života ve statutárním městě Ostrava

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Pravidla pro výběr kulturních, sportovních a společenských akcí, při nichž může být prostřednictvím příslušné OZV zkrácena doba nočního klidu, a pro stanovení časového rámce omezení doby nočního klidu v době jejich konání