Oblast kultury

Poskytuje metodickou a konzultační činnost v oblasti kultury, informace o dotacích, příspěvkových organizacích a společnostech řízených a založených městem.

Vymezení činnosti

Připravuje návrhy kulturní politiky města na všech úsecích kulturního a společenského života ve městě, podílí se na organizování významných kulturně společenských akcí.
Poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro oblast kultury, zpracovává podklady, návrhy a zprávy pro stanovení koncepce kulturního a společenského života města.
Spolupracuje se státními orgány, nestátními neziskovými organizacemi, občany, městskými obvody a jimi řízenými institucemi a poskytuje jim metodickou pomoc.
Shromažďuje a analyzuje údaje o místní kultuře, spolupracuje s orgány zastupujícími národnostní menšiny s výjimkou menšiny romské, zabezpečuje procesy výběrového řízení na poskytování grantů a dotací v oblastech kultury.
Poskytuje informace o význačných kulturních akcích podporovaných statutárním městem Ostravou, informace o příspěvkových organizacích zřizovaných statutárním městem Ostravou a jiných společnostech ve vlastnictví statutárního města Ostrava působících v oblasti kultury.


Newsletter a pravidelné informace na Facebooku

Magistrát města Ostravy připravil pro umělce a pracovníky v oblasti kultury pravidelný newsletter #KULTURA2030, ve kterém informuje o možnostech financování, vzdělávání a dalších projektech města v oblasti kultury. V případě zájmu o odběr se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře.

Přihlaste se také k veřejné skupině na Facebooku.


Kontakty

Bc. Naděžda Brožková, MPA
příspěvkové organizace, dotace

599 443 231

Bc. Radomíra Grimmová
dotace

599 443 041
 

Ing. Hana Adamusová
dotace

599 443 064

Ing. Radmila Plačková
dotace

599 443 074

MgA. Daniela Zarodňanská, Ph.D.                        strategie a rozvoj kultury

599 443 430                                            


Analýza kulturního života ve statutárním městě Ostrava

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

- Akční plán na rok 2022

- Akční plán na rok 2023

Pravidla pro výběr kulturních, sportovních a společenských akcí, při nichž může být prostřednictvím příslušné OZV zkrácena doba nočního klidu, a pro stanovení časového rámce omezení doby nočního klidu v době jejich konání