Oblast kultury

Poskytuje metodickou a konzultační činnost v oblasti kultury, informace o dotacích, příspěvkových organizacích a společnostech řízených a založených městem.

Vymezení činnosti

Připravuje návrhy kulturní politiky města na všech úsecích kulturního a společenského života ve městě, podílí se na organizování významných kulturně společenských akcí.
Poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro oblast kultury, zpracovává podklady, návrhy a zprávy pro stanovení koncepce kulturního a společenského života města.
Spolupracuje se státními orgány, nestátními neziskovými organizacemi, občany, městskými obvody a jimi řízenými institucemi a poskytuje jim metodickou pomoc.
Shromažďuje a analyzuje údaje o místní kultuře, spolupracuje s orgány zastupujícími národnostní menšiny s výjimkou menšiny romské, zabezpečuje procesy výběrového řízení na poskytování grantů a dotací v oblastech kultury.
Poskytuje informace o význačných kulturních akcích podporovaných statutárním městem Ostravou, informace o příspěvkových organizacích zřizovaných statutárním městem Ostravou a jiných společnostech ve vlastnictví statutárního města Ostrava působících v oblasti kultury.

 


Kontakty

Bc. Naděžda Brožková, MPA
příspěvkové organizace, dotace, komise kultury

599 443 231
nbrozkova@ostrava.cz

Petr Adamek
dotace

599 443 263
padamek@ostrava.cz

Ing. Hana Adamusová
dotace

599 443 064
hadamusova@ostrava.cz

Oldřiška Krúpová
dotace, víceleté granty, komise muzejní

599 443 430
okrupova@ostrava.cz

Bc. Jana Václavíková
dotace

599 443 074
jvaclavikova@ostrava.cz 


Analýza kulturního života ve statutárním městě Ostrava

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy