Oblast kultury

Poskytuje metodickou a konzultační činnost v oblasti kultury, informace o dotacích, příspěvkových organizacích a společnostech řízených a založených městem.

 

Vymezení činnosti

  • Připravuje návrhy kulturní politiky města na všech úsecích kulturního a společenského života ve městě, podílí se na organizování významných kulturně společenských akcí.
  • Poskytuje poradenskou a konzultační činnost pro oblast kultury, zpracovává podklady, návrhy a zprávy pro stanovení koncepce kulturního a společenského života města.
  • Spolupracuje se státními orgány, nestátními neziskovými organizacemi, občany, městskými obvody a jimi řízenými institucemi a poskytuje jim metodickou pomoc.
  • Shromažďuje a analyzuje údaje o místní kultuře, spolupracuje s orgány zastupujícími národnostní menšiny s výjimkou menšiny romské, zabezpečuje procesy výběrového řízení na poskytování grantů a dotací v oblastech kultury.
  • Poskytuje informace o význačných kulturních akcích podporovaných statutárním městem Ostravou, informace o příspěvkových organizacích zřizovaných statutárním městem Ostravou a jiných společnostech ve vlastnictví statutárního města Ostrava působících v oblasti kultury.

Newsletter a pravidelné informace na Facebooku

Magistrát města Ostravy připravil pro umělce a pracovníky v oblasti kultury pravidelný newsletter #KULTURA2030, ve kterém informuje o možnostech financování, vzdělávání a dalších projektech města v oblasti kultury. V případě zájmu o odběr se, prosím, přihlaste prostřednictvím formuláře.

Aktuální newsletter si můžete přečíst zde.

Přihlaste se také k veřejné skupině na Facebooku.


Kontakty

MgA. Daniela Zarodňanská, Ph.D.                        vedoucí oddělení kultury

599 443 430                                            

Ing. Hana Adamusová
dotace

599 443 064

Bc. Naděžda Brožková, MPA
příspěvkové organizace, dotace

599 443 231

Bc. Radomíra Grimmová
dotace

599 443 041

Jaroslava Kautská
ekonomická agenda a kontrolní činnost

599 443 445

Ing. Jaroslava Knechtová
ekonomická agenda a kontrolní činnost

599 443 140

Mgr. Ivana Pavlasová
kontrolní činnost a agenda obchodních společností

599 443 093

Ing. Radmila Plačková
dotace

599 443 074

Bc. Pavlína Polášková
koordinátor pro kulturu

599 443 878

MgA. Sylvie Vůjtková
koordinátor pro kulturu

599 442 268


Analýza kulturního života ve statutárním městě Ostrava

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Pravidla pro výběr kulturních, sportovních a společenských akcí, při nichž může být prostřednictvím příslušné OZV zkrácena doba nočního klidu, a pro stanovení časového rámce omezení doby nočního klidu v době jejich konání