Střednědobý výhled rozpočtu SMO na roky 2022-2024

Výhled

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 3,odstavec (4) o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje statutární město Ostrava

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy na roky 2022 - 2024 (bez městských obvodů), který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 1181/ZM1822/19 dne 11. prosince 2020.

Střednědobý výhled rozpočtu je k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu, kancelář č. 410. V elektronické podobě je uveřejněn na webové adrese města http://www.ostrava.cz/ (úřední deska, povinně zveřejňované informace).

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2024