Střednědobý výhled rozpočtu SMO na roky 2021-2023

Výhled

V souladu s ustanovením § 3, odstavce 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje statutární město Ostrava

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy na roky 2021 - 2023 (bez městských obvodů), který byl schválen zastupitelstvem města dne 11.12.2019 usnesením č. 0631/ZM1822/11

Střednědobý výhled rozpočtu je k nahlédnutí ve Středisku informačních služeb, místnost č. 105 a na odboru financí a rozpočtu, kancelář č. 410. V elektronické podobě je uveřejněn na webové adrese města http://www.ostrava.cz/ (úřední deska, povinně zveřejňované informace).

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023