Oddělení územní koncepce

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Telefon:

Řeší:

Obecný popis

  • podílí se na pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
  • poskytuje orgánům města a odborům magistrátu odborný servis při řešení problémů z oblasti územního plánování a urbanismu
  • ve spolupráci s odborem kancelář primátora každoročně zajišťuje organizaci a vyhodnocení soutěže o titul „Dům roku“
  • účastní se práce v projektových týmech a pracovních skupinách sestavených z rozhodnutí orgánů města k řešení konkrétních problémů jako odborný garant urbanistických aspektů jejich práce

 

Kontakty

Ing. arch. Hana Paclová, Ph.D.
vedoucí oddělení územní koncepce