Informace o poskytování peněžních prostředků v oblasti školství na rok 2021

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0981/ZM1822/15 ze dne 24.6.2020 výběrové řízení Programu na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021.

Lhůta pro podání žádosti je od 5.10. 2020 do 16.10.2020. 

Postup pro podání žádosti


Finanční vypořádání poskytnuté dotace/příspěvku

 

Kontaktní osoba

Ing. Martina Kuchyňková

599  444 264

mkuchynkova@ostrava.cz

 

 Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

 

Technická podpora

E-mail helpdesk.dotace@ostrava.cz
Telefon 599 445 555

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/