Agenda péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost

Vymezení činnosti
 • včasná sociální pomoc mládeži a dětem z výchovnými problémy a jejich rodinám
 • agenda kurátora pro mládež pro širší správní obvod statutárního města Ostravy tvořený těmito obcemi: Klimkovice, Olbramice, Vřesina, Zbyslavice, Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Vratimov
 • agenda kurátora pro mládež pro cizí státní příslušníky, kteří se zdržují na území statutárního města Ostravy
 • agenda kurátora pro mládež pro děti žijící v pěstounské a poručenské péči na území města Ostravy a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy
 • poskytování sociálně-právního poradenství
 • metodická a kontrolní činnost směrem ke kurátorům pro mládež ostravských úřadů městských obvodů
 • provozování informačního systému Systému včasné intervence ”SVI”
 • koordinace činnosti ”Týmu pro mládež”

Cílová skupina klientů (kdo se na nás může obrátit)

 • děti do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného či přestupku
 • mladiství (15-18 let) , u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se dopustili přestupku
 • děti a mladiství s výchovnými problémy, problémy ve škole či v rodině
 • rodiče těchto dětí
 • školská zařízení, výchovní poradci
 • každý občan dle § 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů - oznamovateli je zaručena anonymita

Spolupracující instituce a subjekty

Zákonný rámec

 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Listina základních práv a svobod
 • sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních