Informace pro žadatele a příjemce dotací v oblasti volného času

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje svým usnesením č. 1622/ZM1822/25 ze dne 15.9.2021 výběrové řízení na poskytnutí dotací z rozpočtu SMO v oblasti Volný čas na rok 2022

Důležité upozornění pro žadatele o dotaci na rok 2022

Od 01.06.2021 je v platnosti zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

Žadatelé o dotaci  - právnické osoby (kromě výjimek uvedených v § 7 uvedeného zákona) mají povinnost dokládat k žádosti o dotaci ÚPLNÝ výpis z evidence skutečných majitelů (dále jen „úplný výpis“).

POZOR! Nezaměňovat s ČÁSTEČNÝM výpisem z evidence skutečných majitelů.

Právnické osoby, které disponují datovou schránkou, se mohou přihlásit pomocí ISDS (datové schránky) a vyžádat si úplný výpis tímto způsobem - viz Videonávod.

Právnické osoby, které nemají datovou schránku, musí podat na rejstříkový soud (krajský soud)  žádost o vydání výše uvedeného „úplného výpisu“, případně řešit záležitost přes notáře.

Vyřízení může trvat cca 30 dnů.

 

Lhůta pro podání žádostí je od 18.10.2021 do 27.10.2021

 

Kontaktní osoba

Šárka Böhmerová T: 599 443 083

sbohmerova@ostrava.cz

 


 

 

Jak si podat přihlášku

 

Jak dotaci vyúčtovat

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

Manuály k programu 602 XML Filler


Technická podpora

Roman Musialek T: 555 135 647
Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz

 

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)

http://www.czechinvest.org/verejna-podpora

http://www.compet.cz/verejna-podpora/registr-de-minimis/