Městský obvod Ostrava-Jih

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 8, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje městský obvod Ostrava-Jih statutárního města Ostravy svůj závěrečný účet