Městský obvod Nová Bělá

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 8, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje městský obvod statutárního města Ostravy Nová Bělá svůj závěrečný účet