Rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2023

rozpočet 2023

 

V souladu s ustanovením § 11, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje statutární město Ostrava

 

Rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2023 (bez rozpočtů městských obvodů),


který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 0062/ZM2226/3 dne 7. prosince 2022.


Úplné znění rozpočtu je k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu, kancelář č. 410.

V elektronické podobě je uveřejněno na webové adrese města http://www.ostrava.cz/ (úřední deska, povinně zveřejňované informace).

 

Usnesení

 

Důvodová zpráva

Důvodová zpráva k  rozpočtu 2023

 

Přílohy

Příloha č. 1 - Detail rozpočtových zdrojů dle rozpočtových položek

Příloha č. 2 - Schválený rozpočet příjmů dle ORJ a položek

Příloha č. 3 - Schválený rozpočet běžných výdajů dle ORJ a ODPA