Střednědobý výhled rozpočtu SMO na roky 2024-2026

Výhled

V souladu s ustanovením § 3, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje statutární město Ostrava


 
 Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy na roky 2024 - 2026

(bez městských obvodů),


 
který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 0062/ZM2226/3 dne 7. prosince 2022.Střednědobý výhled rozpočtu je k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu, kancelář č. 410.

V elektronické podobě je uveřejněn na webové adrese města http://www.ostrava.cz/ (úřední deska, povinně zveřejňované informace).

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026