Střednědobý výhled rozpočtu SMO na roky 2023-2025

Výhled

V souladu s ustanovením § 3,odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje statutární město Ostrava

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ostravy na roky 2023 - 2025 (bez městských obvodů), který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 1745/ZM1822/28 dne 8.prosince 2021.

Střednědobý výhled rozpočtu je k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu, kancelář č. 410. V elektronické podobě je uveřejněn na webové adrese města http://www.ostrava.cz/ (úřední deska, povinně zveřejňované informace).

 

Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025