Rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2022

rozpočet 2022

V souladu s ustanovením §11, odstavec 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje statutární město Ostrava

Rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2022 (bez rozpočtů městských obvodů), který  byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. 1745/ZM1822/28 dne 8. prosince 2021.

Úplné znění rozpočtu je k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu, kancelář č. 410. V elektronické podobě je uveřejněno na webové adrese města http://www.ostrava.cz/ (úřední deska, povinně zveřejňované informace).

Usnesení

Důvodová zpráva

Důvodová zpráva k rozpočtu 2022

Přílohy

Příloha č. 1 - Detail rozpočtových zdrojů dle rozpočtových položek

Příloha č. 2 - Rozpočet příjmů dle ORJ a položek

Příloha č. 3 - Rozpočet běžných výdajů dle ORJ a ODPA