Navigace

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

 2. Základní informace k životní situaci

  Na dálnici, silnici a místní komunikaci lze umístit pevnou překážku pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Za pevnou překážku se nepovažují dopravní značky a dopravní zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a žadatel o povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, která hodlá na pozemní komunikaci umístit pevnou překážku.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění veškerých požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obraťte se na silniční správní úřad.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • žádost o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci,
  • situaci s vyznačením polohy a rozměrů pevné překážky,
  • výpis z obchodního nebo jiného rejstříku (přikládají právnické osoby),
  • živnostenský list nebo jiný průkaz živnostenského oprávnění (přikládají podnikající fyzické osoby),
  • k vydání rozhodnutí o povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci je třeba souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky; pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.

   

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Pokud se jedná o jednoduchou věc, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případecha v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od podání žádosti.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení umístění pevné překážky na pozemní komunikaci je kromě žadatele také:

  • vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace,
  • příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky. 
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel je povinen na svůj náklad zajistit všechna potřebná opatření vyvolaná umístěním dotyčné pevné překážky na pozemní komunikaci.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2021

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno