Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná

mapa
úsek km 286,840 - 287,280
druh uzávěry

částečná

úplná pro vozidla nad 3,5t

termín uzávěry

10. 1. 2022 – 21. 7. 2023 – celkový termín

10.1.2022 – 17.12.2022 – 1.etapa

18.12.2022 – 21.7.2023 – 2.etapa 

důvod uzávěry Rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
poznámka

Vždy jeden jízdní pruh.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vedena obousměrně po sil. II/647 ul. Plzeňská a Mariánskohorská, sil. I/56 ul. Cihelní a Místecká. 

Alternativně s využitím sil. II/477 ul. Frýdecká, sil. II/647 ul. Bohumínská a dálnice D1 mezi exity 354 Rudná a 365 Vrbice.

komunikace

sil. II/473 ul. Frýdecká (Šenov)


úsek od křižovatky se sil. III/4739 ul. Tichá po konec obce Václavovice
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

5. 3. - 10. 6. 2023

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. II/478 ul. 1. května


úsek most přes Odru v Polance nad Odrou ev.č. 478-009
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

24. 3. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. III/46613 ul. 26. dubna


úsek ul. 26. dubna od domu č.p. 83 až po dům č.p. 81
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

9. 4. - 8. 10. 2023

důvod uzávěry zpevnění svahu vedle silnice
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. III/47811 ul. Mitrovická


úsek od křižovatky se sil. II/478 ul. Krmelínská po křižovatku s ul. Hrabovská + most ev.č. 47811-3 (most přes D56)
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

11. 4. - 3. 9. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce komunikace a mostu
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasamost

komunikace

ul. Heřmanická


úsek od křižovatky s ul. Michálkovická po křižovatku s ul. Stromovka
druh uzávěry

částečná - posuvná pracovní místa

termín uzávěry

11. 4. - 16. 6. 2023

důvod uzávěry výkopové práce ve vozovce
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel SMP Služby s.r.o.
komunikace

sil. III/4785 ul. Polanecká


úsek Polanecká 1217/55, CRONIMENT Ostrava s.r.o.
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

17. 4.  - 4. 6. 2023

důvod uzávěry vybudování vjezdu do areálu + rozšíření vozovky ul. Polanecké
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

 provoz řízen kyvadlově SSZ

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek uzavřen směr od křižovatky s ul. Novoveskou po křižovatku s ul. Václavskou/Korunní/U Dvoru
druh uzávěry

 částečná 

termín uzávěry

15. 5. - 16. 7. 2023

důvod uzávěry      rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa ul. Novoveská přes ul. Sokola Tůmy na ul. 28. října, ul. Přemyslovců nebo ul. 28. října na ul. Novinářskou, ul. novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. III/469 ul. 17. listopadu


úsek kruhová křižovatka s ul. Bedřicha Nikodéma
druh uzávěry

úplná - umožněn vjezd DPO po ul. Bedřicha Nikodéma

termín uzávěry

15. - 29. 5. 2023

důvod uzávěry    úprava povrchu vozovky kruhové křižovatky
povolil MMO OD žadatel Ostravské komunikace a.s. 
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. III/4721 ul. Českobratrská


úsek v místě lávka č. 4721-1 ( v blízkosti s křižovatkou s ul. Michálkovická)
druh uzávěry

částečná - snížený počet jízdních pruhů

termín uzávěry

24. 9. 2022 - 5. 9. 2023

důvod uzávěry    rekonstrukce lávky č. 4721-1
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
komunikace

sil. III/4721 ul. Michálkovická


úsek od křižovatky s ul. Hladnovská po křižovatku s ul. Na Jánské
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 3. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce chodníků podél komunikace
povolil MMO OD žadatel MěO Slezská Ostrava
poznámka

dopravní omezení rozděleno do etap

komunikace

ul. Hornopolní


úsek poblíž křižovatky s rampou na sil. I/56 Cingrovu
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

29. 5. - 3. 6. 2023

důvod uzávěry budování vjezdu do Městské nemocnice Ostrava
povolil žadatel Ridera Stavební  a.s.
komunikace

sil. III/4782 ul. Polanecká


úsek od křižovatky se sil. III/4782 ul. Ostravská po křižovatku se sil. III/4785 ul. Polanecká
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 6. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry    rekonstrukce kanalizace 
povolil MMO OD žadatel HYDROSPOR spol. s r.o.
poznámka

provoz bude řízen SSZ a dopravní omezení bude rozděleno na etapy

komunikace

sil. III/4785 ul. Mannesmannova


úsek v celé délce
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

3. 6. 2023 od 8:00 do 12:00 hod.

důvod uzávěry     sportovní akce - IN LINE Ostrava, Svinov
povolil MMO OD  žadatel MěO Svinov
poznámka

objízdná trasa

Akce DPO a.s.

komunikace

ul. Sokolská třída


úsek trolejbusová zastávka "Hornická poliklinika"
druh uzávěry

částečná - směr Prokešovo náměstí

termín uzávěry

11. 4. - 15. 7. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce zastávky
povolil ÚMOb Moravská Ostrava žadatel DPO a.s.

komunikace

ul. Sokolská třída


úsek trolejbusová zastávka "Nová Radnice"
druh uzávěry

částečná - směr Prokešovo náměstí

termín uzávěry

5. 5. - 28. 8. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce zastávky
povolil ÚMOb Moravská Ostrava žadatel DPO a.s.

komunikace

sil. II/479 ul. Opavská


úsek před tram. zastávkou "Třebovická" směr Poruba
druh uzávěry

částečná - levý jízdní pruh

termín uzávěry

5. - 6. 5. 2023, od 7:00 do 13:00 hod

důvod uzávěry oprava nivelety koleje
povolil žadatel DPO a.s.
poznámka dočasné stání vozidel a  mechanismů  v levém jízdním pruhu přilehlém ke kolejišti , možnost objetí pracoviště souběžným pravým jízdním pruhem

Plánované uzavírky

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od křižovatky s ul. Václavskou/Korunní/U Dvoru po dům s č.p. 1240/59 na ul. Přemyslovců
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

17. - 30. 7. 2023

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa vedena po ul. Novoveská, přes ul. Sokola Tůmy na ul. 28. října a zpět na ul. Přemyslovců nebo ul. 28. října na ul. Novinářskou, ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. II/479 ul. 28. října


úsek cca 50 m za křižovatkou s ul. Plzeňská x Mariánskohorská ve směru na Porubu
druh uzávěry

částečná - levý jízdní pruh

termín uzávěry

8. - 14. 6. 2023

důvod uzávěry     výměna výhybky v křižovatce
povolil MMO OD žadatel DPO a.s.

komunikace

ul. Heřmanická


úsek od domu č.p. 1440/30 po křižovatku s ul. Koněvova
druh uzávěry

částečná - posuvná pracovní místa

termín uzávěry

17. 6. - 31. 7. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce plynovodu
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel SMP Služby s.r.o.
komunikace

sil. III/4785 ul. Bílovecká


úsek okružní křižovatka (u Hornbachu)
druh uzávěry

 částečná

termín uzávěry

10. - 11. 6. a 17. - 18. 6. 2023

důvod uzávěry     stavební práce
povolil MMO OD žadatel MěO Svinov
poznámka

objízdná trasa