Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná

mapa
úsek km 286,840 - 287,280
druh uzávěry

částečná

úplná pro vozidla nad 3,5t

termín uzávěry

10. 1. 2022 – 21. 7. 2023 – celkový termín

10.1.2022 – 17.12.2022 – 1.etapa

18.12.2022 – 21.7.2023 – 2.etapa 

důvod uzávěry Rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
poznámka

Vždy jeden jízdní pruh.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vedena obousměrně po sil. II/647 ul. Plzeňská a Mariánskohorská, sil. I/56 ul. Cihelní a Místecká. 

Alternativně s využitím sil. II/477 ul. Frýdecká, sil. II/647 ul. Bohumínská a dálnice D1 mezi exity 354 Rudná a 365 Vrbice.

komunikace

sil. III/47811, ul. Mitrovická

mapa
úsek

v úseku mezi křižovatkami s ul. Hrabovskou a Krmelínskou

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

6.11.2021 - 30.4.2023

důvod uzávěry

Kanalizace Nová Bělá – II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II. etapa, 1. část

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.
komunikace

ul. 1. máje


úsek od křižovatky se sil. II/479 ul. 28. října po křižovatku s ul. Martinská
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

20. 3. - 14. 5. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mar. Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa -  po ul. Železárenská nebo po ul. Zelená a Výstavní na sil. II/479 ul. 28. října

komunikace

sil. II/473 ul. Frýdecká (Šenov)


úsek od křižovatky se sil. III/4739 ul. Tichá po konec obce Václavovice
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

5. 3. - 10. 6. 2023

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. II/478 ul. 1. května


úsek most přes Odru v Polance nad Odrou ev.č. 478-009
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

24. 3. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

lávka ev.č.  OV-120L přes odlehčovací stoku u ul. Novinářská


úsek
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

3. 4. -14. 5. 2023

důvod uzávěry výměna staré lávky za novou
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz žadatel Ostravské komunikace a.s.
poznámka

náhradní trasa po chodníku na ul. Novinářská směr ke křižovatce z ul. Hornopolní, následně po chodníku na ul. Hornopolní směr čerpací stanice OMW, následně po chodníku podél čerpací stanice OMW až na aut. zastávku na ul. Mariánskohorská

Akce DPO a.s.

Plánované uzavírky 

komunikace

sil. III/46613 ul. 26. dubna


úsek ul. 26. dubna od domu č.p. 83 až po dům č.p. 81
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

9. 4. - 8. 10. 2023

důvod uzávěry zpevnění svahu vedle silnice
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa