Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

I/11 - ul. Rudná, I/59 - ul. Fryštácká

mapa
úsek rampy MUK
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

9.12. - 11.12.2019 (jižní rampy)

11.12. - 13.12.2019 (severní rampy)

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil KÚ MSK žadatel ŘSD
poznámka frézování bude provedeno za provozu ve dnech 7. - 8. 12.2019
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek 17.listopadu - MUK Nad Porubkou
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

I. etapa: 2.12.2019 - 9.12.2019

II. etapa: 9.12.2019 - 16.12.2019

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil KÚ MSK žadatel ŘSD
poznámka v I.etapě uzavřen jízdní pás směr Opava, v II.etapě uzavřen jízdní pás směr Havířov a jižní větev MUK. V obou etapách provoz veden v protisměrném jízdním pásu.
komunikace

D1

mapa
úsek km 357,505 - 355,280
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

30.11.2019 - 20.12.2012

důvod uzávěry odstranění havarijního stavu
povolil MD ČR žadatel ŘSD
poznámka uzavřen jízdní pás směr Brno včetně levé nájezdové větve MÚK 357 směr Brno, provoz veden v protisměrném jízdním pásu v režimu 0/1+1
komunikace

II/479 - ul. Českobratrská

úsek Bohumínská - Bukovanského
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.9.2019 - 30.8.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů a vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.
poznámka  objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek Plzeňská - Výškovická
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.8.2019 - 16.12.2019

důvod uzávěry oprava lávky č. OV322L
povolil KÚ MSK žadatel MAKOS, a.s.
poznámka uzavřen jeden jízdní pruh v každém směru (provoz veden v režimu 1+1)
komunikace

III/4787 - ul. Výškovická

mapa
úsek Nákupní - Pavlovova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

4.6.2019 - 30.6.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil OD MMO žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
komunikace

MK ul. Podzámčí

mapa
úsek Na Karolině - Hradní
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.9.2018 - 30.4.2020

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel HOCHTIEF CZ, a.s.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek MUK s III/4787 - ul. Výškovická
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.6.2018 - 30.6.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů na III/4787
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu v každém směru v délce cca 200 m

 

Plánované uzavírky


komunikace

D 56

mapa
úsek Paskovská - Hrabovská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

III. etapa: 1.4.2020 - 31.7.2020

důvod uzávěry oprava mostů ev.č. D56-052..1 a D56-052..2
povolil MD ČR žadatel EUROVIA CS, a.s.
poznámka  uzavřen jízdní pás směr OV,  provoz převeden do protisměrného jízdního pásu

 

V současné době nejsou další uzavírky plánovány ani oznámeny