Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

MK I. třídy Karla Svobody

mapa
úsek od křiž. s ul. Krala Svobody až křiž. s ul. Liščí
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26.3.2020 - 30.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil ÚMOb Plesná žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

III/46613 ul. 26. dubna

úsek
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2020 - 30.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

MK III. třídy ul. Moravská

mapa
úsek křiž. Beskydská - ul. Horní
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.3.2021 - 30.4.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel STASPO spol. s r.o.

 

komunikace

II/478 ul. 1. května

           mapa
úsek

křiž. se sil. III/4785 ul. Svinovská až křiž. s MK ul. Janovská

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.4.2021 - 31.5.2021

důvod uzávěry Plošná kanalizace Polanka 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná
povolil OD MMO žadatel Jankostav s.r.o.

 

komunikace

MK I.třídy ul. Mongolská

                                              mapa        
úsek

křiž. Opavská - křiž. Sabinova

druh uzávěry

částečná, úplná

termín uzávěry

15.3.2021 - 13.6.2021

důvod uzávěry

Souvislá údržba MK Mongolská, Sjízdná

I.etapa - Sabinova - Opavská          částečná     15.3. - 12.4.2021

II.etapa - zastávka Řecká - Lidl      úplná            12.4. - 9.5.2021

III.etapa - od ul. Sabinova - Lidl     úplná            10.5. - 23.5.2021

IV.etapa - Lidl - křiž. Opavská        úplná            24.5. - 13.6.2021

povolil ÚMOb Poruba žadatel Ostravské komunikace a.s.

 

komunikace

MK II.třídy ul. Pavlovova

                                                 mapa      
úsek

křiž. Rodimcevova - křiž. Nad úvozem

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.4.2021 - 10.6.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

  

komunikace

sil. I/58 ul. Plzeňská

úsek

Nová Bělá - Dubina

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

15.3.2021 - 12.6.2021

důvod uzávěry stavební práce - jeden jízdní pruh ve směru do centra města - pohyblivé pracovní místo
povolil žadatel

  

komunikace

MK - Havlíčkovo nábřeží

úsek ul. Kostelní - ul. Kratochvílova
druh uzávěry

 

termín uzávěry

31.3.2021 - 31.5.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - úprava povrchů
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz žadatel HYDROSPOR spol. s r.o.

  

komunikace

sil. I/56 ul. Hlučínská

úsek

uzavřen pravý odb. pruh ve směru od Hlučína na ul. Slovenskou

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2021 - 30.4.2021

důvod uzávěry Práce na výstavbě odbočovacího pruhu
povolil žadatel

 

komunikace

sil. I/56

úsek od sil. II/479 až k sil. III/4793
druh uzávěry

 částečná

termín uzávěry

7.4.2021 - 9.5.2021

důvod uzávěry Mimoúrovňové křižovatky 28. října a Moravská
povolil žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

MK II. třídy ul. Dr. Lukášové

úsek

celá délka komunikace

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

6.4.2021 - 11.8.2021

důvod uzávěry Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabová
povolil ÚMOb Ova-Jih žadatel JANKOSTAV s.r.o.

   

komunikace

Křižovatka ulic Výškovická (III/4787) x Pavlovova (MK)

úsek

křižovatka ulic Výškovická x Pavlovova

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.4.2021 - 11.7.2021

důvod uzávěry stavební práce - jeden jízdní pruh ve směru do centra města - pohyblivé pracovní místo
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.

  

komunikace

Sil. II479 a II 477 ul. Těšínská a Bohumínská

                                                      mapa
úsek

křiž. Bohumínská - křiž. Slívova

druh uzávěry

zvláštní užívání + uzavírka

termín uzávěry

7.4.2021 - 30.6.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská - oprava vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG a.s.

  

Plánované uzavírky


 

komunikace

sil. III/478 ul. Mitrovická

mapa
úsek

etapa č. 5 - Plzeňská - Krmelínská

etapa č. 7 - Plzeňská - Krmelínská

druh uzávěry

částečná - jeden jízdní pruh

termín uzávěry

 

důvod uzávěry

etapa č. 5                                                                   28.5.2021 - 24.6.2021

etapa č. 7                                                                   1.7.2021 - 23.7.2021

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s r.o.