Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

Sil. I/11, Rudná

mapa
úsek km 286,840 - 287,280
druh uzávěry

částečná

úplná pro vozidla nad 3,5t

termín uzávěry

10. 1. 2022 – 21. 7. 2023 – celkový termín

10.1.2022 – 15.10.2022 – 1.etapa

16.10.2022 – 21.7.2023 – 2.etapa 

důvod uzávěry Rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
poznámky

Vždy jeden jízdní pruh.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vedena obousměrně po sil. II/647 ul. Plzeňská a Mariánskohorská, sil. I/56 ul. Cihelní a Místecká. 

Alternativně s využitím sil. II/477 ul. Frýdecká, sil. II/647 ul. Bohumínská a dálnice D1 mezi exity 354 Rudná a 365 Vrbice.

 

komunikace

Sil. III/47811, ul. Mitrovické

mapa
úsek

v úseku mezi křižovatkami s ul. Hrabovskou a Krmelínskou

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

6.11.2021 - 30.4.2023

důvod uzávěry

Kanalizace Nová Bělá – II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II. etapa, 1. část

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.

 

komunikace

Sil. II/478 ul. 1. května

mapa1, mapa2, mapa3
úsek silnice II/478 1. května v Polance nad Odrou
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

6.3.2022 - 30.6.2022

důvod uzávěry Rekonstrukce silnice
povolil OD MMO žadatel STRABAG a.s.
Poznámka
  1. etapa 6. 3. 2002 – 17. 4. 2022
  2. etapa 18. 4. 2022 – 22. 5. 2022
  3. etapa 23. 5. 2022 – 30. 6. 2022

 

komunikace

Ul. Porubská

úsek

u čp. 501/7

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

21.3.2022 - 31.5.2022

důvod uzávěry u čp. 501/7 bude v jenom jízdním pruhu zřízeno zařízení staveniště v délce 27 m a šířce 7,5 m
povolil ÚMOb Poruba žadatel
Poznámky doprava bude řízena světelnou signalizací

 

komunikace

dálnice D1

úsek

v km 370,600 - 365,765 vč. odpočívky Antošovice

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.4.2022 - 26.8.2022

důvod uzávěry Oprava dálnice D1
povolil MD ČR žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

 

komunikace

Sil. II/479 ul. Opavská

mapa
úsek most přes vodní tok Odru
druh uzávěry

pravé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

1.4.2022 - 9.11.2022

důvod uzávěry Rekonstrukce mostu přes Odru
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.
Poznámka Uzavírka pravého jízdního pruhu pravého i levého jízdního pásu a částečná uzavírka místní komunikace ul. Fričova. Uzavírka nájezdu na silnici II/479 směr Centrum z místní komunikace ze směru Dubí

 

komunikace

MK II. tř. ul. Na Baranovci

 

mapa

úsek v úseku od ul. Těšínská po ul. Na Františkově
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

4.4.2022 - 29.7.2022

důvod uzávěry Souvislá údržba vozovky a rekonstrukce plynovodu
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel OKAS a.s.

 

komunikace

sil. II/477 a II/647 ul. Bohumínská

 

mapa

úsek od kříž. Ke Kamenině x Bohumínská po zúžení podél D1 (ul. Kaplířova)
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

4.4.2022 - 15.10.2022

důvod uzávěry Modernizace silnice II/477, II/647 Ostrava, ul. Bohumínská III. etapa
povolil OD MMO žadatel SEKNE a.s.
poznámky vždy jeden jízdní pás: 4.4.2022 - 30.6.2022 směr Bohumín, 1.7.2022 - 15.10.2022 směr centrum

 

komunikace

sil. III/46613 ul. 26. dubna

 

mapa

úsek v úseku od ul. Karla Svobody po ul. Na Milířích
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

4.4.2022 - 31.5.2022

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

sil. I/56, ul. Místecká

úsek

pod ul. Místeckou včetně autobusových zastávek "Dřevoprodej"

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

11.4.2022 - 31.10.2022

důvod uzávěry

Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava-Jih

povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Poznámky

uzavírka pravých jízdních pruhů

 

komunikace

Silnice I/56 ul. Místecká

úsek

k.ú. Ostrava-Hrabová

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

2. 5. 2022 – 31. 10. 2022

důvod uzávěry

Rekonstrukce mostu ev.č. 56-049..1, 2

povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Poznámky

vždy jednoho jízdního pásu. Provoz veden v protisměrném jízdním pásu v režimu 2+1

 

Akce DPO a.s.


 

komunikace

MÚK silnic II/647 ul. Plzeňská x III/4787 ul. Výškovická

úsek

ul. Plzeňská x III/4787 ul. Výškovická

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2022 - 22.9.2022

důvod uzávěry Oprava tramvajové tratě
povolil OD MMO žadatel Firesta - Fišer a.s.

 

Plánované uzavírky


 

komunikace

sil. I/56 ul. Místecká x II/647 ul. Mariánskohorská

úsek

Okružní křižovatka silnic I/56 a II/647

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

30.5.-5.6.2022

důvod uzávěry Oprava povrchu sjezdové rampy - JZ směr Příbor
povolil KÚ MSK žadatel OKAS a.s.