Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. II/647 ul. Plzeňská


úsek v místě tramvajové zastávky "Dolní"
druh uzávěry

částečná - uzavřené levé jízdní pruhy

termín uzávěry

3. 6. - 9. 8. 2024

důvod uzávěry    rekonstrukce podchodů
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od domu č.p. 793/32 po křižovatku u domu čp. 637/67 (spojka z ul. Korunní), řízení provozu pomocí SSZ
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

10. 6. - 25. 8. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa z ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na ul. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

ul. Nádražní


úsek od křižovatky s ul. Mariánskohorská x Muglinovská po křižovatku s ul. Mánesova x Myslbekova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1. 7.  - 31. 8. 2024

důvod uzávěry     práce na parovodu
povolil žadatel ing. Petr Kopec s.r.o.,
poznámka

mapa

komunikace

ul. Hrabovská 


úsek most ev. č.  OV-399 přes D56
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

22. 6.  - 8. 11. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce mostu
povolil žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

 sil. III/4693 ul. Hlavní/Klimkovická


úsek od křižovatky s ul. Zahrádkářská po křižovatku s ul. Záhumení
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1. - 31. 7. 2024

důvod uzávěry     oprava povrchu komunikace
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. III/4655 ul. Husova


úsek od okružní křižovatky se sil. III/4654 a III/4693 až po Sanatoria Klimkovice
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 7. - 1. 9. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce vozovky a autobusových zastávek
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. II/479 ul. 28. října


úsek od křižovatky s ul. Janovského po vjezd na ul. Za Zapadlém
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1. 7.. - 17. 8. 2024

důvod uzávěry    modernizace tramvajové tratě
povolil MMO OD žadatel NVB LINE s.r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. III/46613 ul. 26 dubna


úsek od křižovatky s ul. Souhradská po konec obce Ostrava ve směru na Velkou Polom
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

30. 6. - 1. 9. 2024

důvod uzávěry    oprava povrchu komunikace
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. III/46615 ul. Družební


úsek

I. etapa v úseku od okružní křižovatky se sil. III/4692 ul. Kyjovická po křižovatku s ul. Hájkovická

II. etapa v úseku od křižovatky s ul. Hájkovická po křižovatku s ul. Bajgarova

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

I. etapa od 30. 6. - 11. 8. 2024

II. etapa od 12. 8. - 1. 9. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce povrchu komunikace
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. III/4782 ul. Polanecká


úsek od křižovatky se sil. III/4785 ul. Ostravská po křižovatku se sil. III/4685h
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1. 7.. - 10. 9. 2024

důvod uzávěry    výstavba okružní křižovatky
povolil MMO OD žadatel PROZNAK-dopravní značení, s.r.o.
poznámka

mapa

komunikace

ul. Dr. Martínka


úsek v místě podchodu u zastávky "Hrabůvka,poliklinika"
druh uzávěry

částečná - uzavřen jižní pás

termín uzávěry

1. - 31. 7. 2024

důvod uzávěry    oprava podchodu
povolil ÚMOb - Jih žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka

mapa

komunikace

D 56 ul. Místecká


úsek most ev. č.  OV-399
druh uzávěry

částečná - uzavřené levé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

22. 6.  - 8. 11. 2024

důvod uzávěry    rekonstrukce mostu na ul. Hrabovská
povolil žadatel SEKNE spol. s .r.o.
poznámka

 

komunikace

ul. Vítkovická, ul. Ruská a Prosloužená Ruská


úsek

ul. Vítkovická - od křižovatky se sil. I/56 ul. Místecká po křižovatku s ul. Prosloužená Ruská

ul. Ruská a Prodloužená Ruská - od křižovatky s ul. Vítkovická po křižovatku s ul. Výstavní

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

ul. Vítkovická  12. - 22. 7. 2024

ul. Ruská, Prodloužená Ruská  15. - 21. 7. 2024

důvod uzávěry    kulturní akce COLOURS OF OSTRAVA 2024
povolil ÚMOb Vítkovice žadatel Colour Production, spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa po ul. Výstavní a silnici č. I/56 ul. Místecká

komunikace

sil. III/478 ul. Vratimovská/Datyňská/Šenovská


úsek od křižovatky se sil. III/47310 ul. Václavovická po křižovatku s ul. II/473 Hlavní
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

15. 7. - 15. 9. 2024 - I. etapa

16. 9. - 15. 11. 2024 - II. etapa

důvod uzávěry    oprava povrchu komunikace včetně propustků
povolil MMO OD žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.
poznámka I. etapa, II. etapa
komunikace

sil. II/647 ul. Plzeňská


úsek od křižovatky "U vodárny" v délce cca 200 ve směru na Hrabůvku
druh uzávěry

částečná - uzavřen pravý jízdní pruh

termín uzávěry

15. 7. - 31. 10. 2024

důvod uzávěry    výstavby cyklostezky
povolil MMO OD žadatel NVB LINE s.r.o.,
poznámka provoz sveden do levého jízdního pruhu
komunikace

ul. Hlavní třída


úsek od křižovatky s ul. Spojů po okružní křižovatku s ul. Porubská
druh uzávěry

částečná - uzavřen pravý jízdní pruh

termín uzávěry

15. 7. 2024 - 11. 5. 2025

důvod uzávěry    revitalizace veřejného prostoru Florida
povolil ÚMOb Poruba žadatel NVB LINE s.r.o.
poznámka

provoz umožněn levým jízdním pruhem

Akce DPO a.s.

komunikace

ul. Ruská


úsek v úseku mezi tramvaj. zastávkou Mírové náměstí a sídlem fy JIMI brusivo
druh uzávěry

částečná 

termín uzávěry

15.7.2024 – 31.7.2024 vždy od 7:00h do 13:00h

důvod uzávěry    oprava panelového krytu – asfaltové zálivky 
povolil žadatel

 

poznámka pohyb vozidel a mechanismů převážně v kolejišti , zúžená vozovka v místě prací v obou směrech, pracovní místo bude označeno PDZ

Plánované uzavírky

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná


úsek most ev. č. 11-142A.1 a 11-142A.2
druh uzávěry

částečná 

termín uzávěry

29. 7. - 3. 8. 2024

důvod uzávěry    dokončovací práce na mostě
povolil MSK žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek ul. Přemyslovců v úseku od domu čp. 637/67 (spojka z ul. Korunní) po křižovatku s ul. Václavská, Korunní, U Dvoru
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26. 8. - 1. 9. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na l. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců