Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

MK ul. Podzámčí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úsek  ul. Hradní - ul. Na Karolině               
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry 

24. 8. 2020 - 31. 10. 2020

důvod uzávěry rekonstrukce a prodloužení kanalizace               
povolil ÚMOb Sl. Ostrava      žadatel  HOCHTIEF CZ a.s.
komunikace

II/479 ul. Opavská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úsek  ul. Porubská - ul. Stavební               
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry 

10. 9. 2020 - 30. 10. 2020

důvod uzávěry výstavba parkovacích stání               
povolil OD MMO      žadatel  STAVPRESS SMART s.r.o
komunikace

II/647 ul. 17. listopadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úsek  po cestě do Klimkovic u rozvodny                 
druh uzávěry

částečná 

termín uzávěry 

10. 9. 2020 - 31. 10. 2020

důvod uzávěry stavební práce na rozšíření vozovky              
povolil OD MMO      žadatel  SAS4REAL s.r.o.
komunikace

II/478 ul. Mitrovická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úsek  ul. Junácká - ul. Hliněná                 
druh uzávěry

částečná 

termín uzávěry 

24. 8. 2020 - 30. 10. 2020

důvod uzávěry oprava vodovodu               
povolil OD MMO      žadatel  STASPO spol. s.r.o.
komunikace

III/4692  ul. Vřesinská

mapa
úsek 17. listopadu - ul. Ke Skalce
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

13.9.2020 - 28.11.2020

důvod uzávěry stavební údržba uličních vpustí, oprava povrchu komunikace
povolil SSMSK žadatel SSMSK
poznámka Připravuje se celková rekonstrukce vozovky.
komunikace

II/478  ul. Mitrovická

úsek Poutní - Pasičky
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

8.6.2020 - 26.10.2020

důvod uzávěry oprava vodovodu
povolil OD MMO žadatel STASPO, a.s.
poznámka postupné uzavírání jednoho jízdního pruhu podle postupu stavebních prací, provoz řízen SSZ
komunikace

III/4723  ul. Vrbická

úsek Koněvova - Fišerova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

27.5.2020 - 15.11.2020

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil OD MMO žadatel HYDROSPOR, s.r.o.
poznámka postupné uzavírání jednoho jízdního pruhu dle postupu stavebních prací
komunikace

II/478  ul. 1. května

úsek Klimkovice - Malostranská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

18.5.2020 - 31.10.2020

důvod uzávěry rekonstrukce vodovodu a kanalizace
povolil OD MMO žadatel Jankostav, s.r.o.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu, provoz bude řízen SSZ
komunikace

III/46613 ul. 26. dubna

úsek Vlnitá - Dobroslavická, Souhradská - Na Milířích
druh uzávěry

úplná, částečná

termín uzávěry

1.5.2020 - 31.10.2020

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava, a.s.
poznámka provoz řízen SSZ
komunikace

MK ul. Výstavní

úsek

Ruská - Halasova

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

 1.9.2020 - 30.10.2020

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil ÚMOb Mor.Ostrava a Přívoz žadatel OK, a.s.
komunikace

III/4703 ul. Počáteční

úsek most ev.č.4703-1
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

18.3.2020 - 28.10.2020

důvod uzávěry oprava mostu ev.č.4703-1
povolil OD MMO žadatel SSMSK
komunikace

III/46612

úsek Čavisov - Zbyslavice
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

7.7.2020 - 31.10.2020

důvod uzávěry rekonstrukce propustku
povolil OD MMO žadatel AlfaPOL s.r.o.
komunikace

III/4787 ul. Výškovická, MK ul. Čujkovova

úsek Pavlovova - Svornosti, Výškovická - Krylovova
druh uzávěry

částečná, úplná

termín uzávěry

7.7.2020 - 6.12.2020

důvod uzávěry rekonstrukce zastávek a tramvajové tratě
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.; COLAS a.s.
komunikace

Výstavní, Ruská, Mírová a Prokopa Velikého

úsek

I. etapa Výstavní

II. etapa Výstavní, Mírová , Ruská

III. etapa Výstavní Ruská, Mírová a Prokopa Velikého

druh uzávěry

I. etapa částečná

II. etapa úplná 130m Výstavní, částečná Mírová, Ruská

III. etapa úplná 340m Výstavní, částečná Ruská

Mírová a Prokopa Velikého v napojení na Výstavní budou uslepeny

termín uzávěry

1.etapa 1.9.2020 do 22.9.2020

II. etapa  23.9.2020 do 5.10.2020

III. etapa 6.10.2020 do 30.10.2020

důvod uzávěry souvislá oprava komunikace ul. Výstavní
povolil Úřad městského obvodu Vítkovice žadatel OK a. s.
komunikace

II/478 ul. Mitrovická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úsek  ul. Viničná - ul. Holainova               
druh uzávěry

částečná 

termín uzávěry 

1.10.2020 - 30.10.2020

důvod uzávěry výstavba chodníkového tělesa  
povolil OD MMO       žadatel  Hochbau s.r.o.

 

komunikace

II/477 Bohumínská

úsek sídliště Kamenec
druh uzávěry

částečné omezení provozu

termín uzávěry

22.10.2020 - 30.10.2020

důvod uzávěry výstavba SSZ na přechodu Bohumínská
povolil OD MMO žadatel Technické služby a.s.
komunikace

III/4787 ul. Proskovická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úsek  ul. Mitrovická - ul. K Průplavu              
druh uzávěry

částečné omezení provozu

termín uzávěry 

23.9.2020 - 25.10.2020

důvod uzávěry Výstavba chodníkového tělesa a kanalizace  
povolil OD MMO       žadatel  Hochbau s.r.o.
komunikace

II/479 28. října

mapa
úsek křižovatka 28. října x Plzeňská
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

23.10.2020 - 25.10.2020

důvod uzávěry velkoplošná oprava povrchu vozovky v křižovatce
povolil OD MMO žadatel OK a.s.

 

Plánované uzavírky