Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

 

komunikace

Sil. I/56

mapa
úsek omezení levého jízdního pruhu silnice I/56 v km 38,935 â?? 39,000 směr Frýdek-Místek - v obvodu Ostrava-Jih
druh uzávěry

zvláštní užívání a částečné omezení provozu

termín uzávěry

25.10.2021 - 29.10.2021

důvod uzávěry Práce na silnici
povolil KÚ MSK žadatel
poznámky

Omezení levého jízdního pruhu silnice I/56 v km 39,000 â?? 38,935 směr Bohumín, za současného obousměrného snížení nejvyšší povolené rychlosti v dotčeném úseku silnice.

 

komunikace

Sil. I/11H ul. 17.listopadu

mapa
úsek ul. 17.listopadu od benzinové pumpy po ul. Vřesinskou
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

1.6.2021 – 15.12.2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA – Fišer

 

komunikace

Sil. I/11H


úsek Ostrava-Poruba, k. ú. Pustkovec
druh uzávěry

zvláštní užívání a částečné omezení provozu

termín uzávěry

1.9.2021 - 1.11.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil KÚ MSK žadatel FORTAS APZ spol. s r.o.

 

komunikace

Sil. I/11H


úsek katastrální území Pustkovec, parcelní číslo 4489/5
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

13.9.2021 - 21.11.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil

KÚ MSK

žadatel FORTAS APZ spol. s r.o.

 

komunikace

Sil. I/56 ul. Hlučínská

mapa
úsek úsek od křižovatky s ul. Na Náhonu po křižovatku s ul. K Lávce
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.9.2021 - 14.11.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové, PJD na ul. Hlučínská, rekonstrukce tram. Zastávky Důl Odra
povolil

KÚ MSK

žadatel Strabag a.s.

 

komunikace

Silnice I/11 ul. Rudná

mapa

úsek Severozápadní sjezdová rampa mimoúrovňové křižovatky (MÚK) silnice I/11 x I/56 (ul. Místecká)
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

5.10.2021 - 29.10.2021

důvod uzávěry Oprava tramvajové tratě
povolil

KÚ MSK

žadatel Hroší stavby Morava a.s.

 

komunikace

Sil. II/479 ul. Opavská

úsek most přes vodní tok Odru
druh uzávěry

levé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

15.7.2021 - 10.12.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce mostu přes Odru
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

Sil. II/478 ul. Na Lukách

mapa
úsek úsek od ul. Proskovická po křiž. s ulicí Svinovskou
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.9.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka – Stará Bělá
povolil

OD MMO

žadatel Strabag a.s.

 

komunikace

Sil. II/479, ul. Těšínská


úsek úsek od ulice Bémova po aut. zastávku Bartovická 
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

26.7.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Chodník ulice Těšínská
povolil OD MMO žadatel SF - zemtrade s.r.o.

 

komunikace

Sil. II/477, ul. Frýdecká


úsek silnice II/477 (ulice Frýdecká), Slezská Ostrava - Hrabová, Ostrava
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

16.8.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Stavební práce
povolil OD MMO žadatel SCASERV, a. s.

 

komunikace

Sil. II/470, ulice Orlovská


úsek pozemek par. č. 1916/2, k. ú. Hrušov 
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

08.10.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry křižovatka Orlovská x Betonářská a protlak
povolil OD MMO žadatel IMOS Brno, a. s.

 

komunikace

Sil. II/479, ulice Těšínská


úsek v úseku od pozemku par. č. 2091/1, k. ú. Radvanice po křižovatku s MK Havláskova
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

18.08.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Odstranění výpusti Těšínská II
povolil OD MMO žadatel TRASKO BVT, s. r. o.

 

komunikace

Sil. II/479, ulice Těšínská


úsek pozemek par. č. 5596/1, k. ú. Slezská Ostrava
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

27.09.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Samoobslužná myčka automobilů na pozemku par. č. 873
povolil OD MMO žadatel BRAT Plus, s. r. o.

 

komunikace

silnice II/479, ulice Opavská


úsek u Autocentrály
druh uzávěry

 

termín uzávěry

1.10.2021 - 15.12.2021

důvod uzávěry SSZ přechodu pro chodce č. 4024 Opavská – Třebovická
povolil žadatel Ostravské komunikace, a.s

 

komunikace

Sil. III/46613 ul. 26. dubna


úsek okřiž. s ul. Plesenská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

do 30.11.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

Sil. III/01136 ul. Antošovická

                                                       
úsek

U Štěrkovny až po podjezd pod D1

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

1.4.2021 - 30.10.2021

důvod uzávěry Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice
povolil žadatel DOZBOS s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/4804 ul. Lubinská

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Chodníky Košatka nad Odrou
povolil OD MMO žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/46610 (Osvoboditelů) a III/46613 (Plesenská)

úsek

 od křiž. s ul. Opavskou po nájezd na I/11

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom
povolil OD MMO žadatel Combin Banská Štiavnica s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/46612 ul. 9. května

mapa
úsek křiž. s ul. Kotrská až křiž. s ul. Budovatelů
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

19.7.2021 - 15.11.2021

důvod uzávěry Kanalizace Velká Polom
povolil OD MMO žadatel Combin Bánská Štiavnica s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/4692 ul. Vřesinská


úsek Mezi Vřesinou a Ostravou-Porubou
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

23.8.2021 - 15.11.2021

důvod uzávěry Chodníkové těleso
povolil

OD MMO

žadatel NVB LINE s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/4692 ul. Vřesinská


úsek V úseku od ul. K Záhumenici po dům Vřesinská č.p. 199
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

11. 10. 2021 - 31. 10. 2021

důvod uzávěry Oprava chodníků na ul. Vřesinská v Ostravě - Porubě
povolil

OD MMO

žadatel LUGAB s.r.o.
Poznámka

užívání části vozovky pro realizaci stavební akce, kdy jeden jízdní pruh zůstane vždy průjezdný

 

komunikace

MK ul. Na Náspu

úsek mezi křižovatkami ulic Slovenská a Oderská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

2.8.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil ÚMOb MOaP žadatel OKAS a.s.

 

komunikace

MK I. tř. ul. Hlavní třída

úsek kruhový objezd (ul. Porubská) až po ul. Francouzskou
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

28.10.2021 7:00 - 16:00

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil ÚMOb Poruba žadatel MOb Poruba, odbor kultury a prezentace

 

komunikace

MK I. tř. ul. Nabřeží SPB a MK I. tř. Porubská

úsek v oblasti bytových domů Oblouk
druh uzávěry

částečná pro IAD

termín uzávěry

29.9.2021 od 5:00 - 9.11.2021 do 20:00

důvod uzávěry Rekonstrukce bytových domů Oblouk
povolil ÚMOb Poruba žadatel BYSTROŇ Groups a.s.
poznámka

Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků (dále jen „Nábřeží SPB“) – pro individuální automobilovou dopravu; Porubská – uzavření pravého jízdního pruhu ve směru od ul. Nad Porubkou – Hlavní třída

 

komunikace

MK II. tř. ul. Pod Bažantnicí

mapa
úsek úsek mezi křižovatkami s ulicemi U Statku a Šenovskou
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

4.10.2021 - 30. 11. 2021

důvod uzávěry Souvislá údržba MK ul. Dvorská a ul. Pod Bažantnicí
povolil ÚMOb Radvanice a Bartovice žadatel OKAS a.s.

 

komunikace

MK II. tř. Čapkova

mapa
úsek Křižovatka s ul. Kobrova až křižovatka s ul. Fryštátská
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

2.8.2021 - 15.11.2021

důvod uzávěry

Souvislá údržba MK Čapkova

1.etapa - Kobrova - Tomicova

2.etapa - Karvinská - Fryštátská

povolil ÚMOb Radvanice a Bartovice žadatel OKAS a.s.

 

Akce DPO a.s.


 

komunikace

ul. Ruská

úsek úsek od ul. Výstavní směr Dolní Vítkovice
druh uzávěry

 

termín uzávěry

18.10.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Oprava asfaltových zálivek paneláže
povolil žadatel DPO a.s.
poznámky Pohyb mechanismů a pracovníků převážně v kolejišti. V místě prací zákaz předjíždění.

 

komunikace

ul. Hlučínská

úsek v prostoru mezi křižovatkou s ul. Slovenskou a vjezdem do areálu fy. Janík
druh uzávěry

 

termín uzávěry

8.10.2021 - 24.10.2021

důvod uzávěry Výměna kolejí
povolil žadatel DPO a.s.
poznámky zúžená vozovka v místě prací, práce převážně v kolejišti, pracoviště vyznačeno schváleným přech. doprav. značením.

 

komunikace

ul. Výškovická

úsek v úseku Karpatská – Zábřeh, OC
druh uzávěry

 

termín uzávěry

25.10.2021 - 27.10.2021

důvod uzávěry Údržbové práce v kolejišti TT
povolil žadatel DPO a.s.
poznámky pohyb vozidel a mechanismů v levém pruhu přiléhajícímu ke kolejišti, provoz v místě prací bude sveden do souběžného pravého pruhu, pracoviště  vyznačeno schváleným PDZ

 

komunikace

ul. Plzeňská

úsek v sousedství zast. Hulvácká
druh uzávěry

 

termín uzávěry

20.10.2021 - 27.10.2021

důvod uzávěry Údržbové práce v kolejišti TT
povolil žadatel DPO a.s.
poznámky pohyb vozidel a mechanismů v levém pruhu přiléhajícímu ke kolejišti, provoz v místě prací bude sveden do souběžného pravého pruhu, pracoviště  vyznačeno schváleným PDZ

 

komunikace

ul. Vítkovická

úsek v prostoru u zast. Dolní Vítkovice - Hlubina
druh uzávěry

 

termín uzávěry

29.10.2021 - 3.11.2021

důvod uzávěry Výměna kolejí
povolil žadatel DPO a.s.
poznámky na přechodnou dobu omezení šířky tramvajového přejezdu přes koleje na ul. Vítkovické, ve směru od ul. Železárenské směr Dolní Vítkovice, zúžená vozovka v místě prací, práce převážně v kolejišti, pracoviště vyznačeno schváleným přech. doprav. značením.

 

Plánované uzavírky


 

komunikace

Sil. II/479 ul. 28. října a MK II. třídy ul. U Koupaliště

mapa
úsek ul. U Koupaliště v obou směrech a v křižovatce se silnicí II/479 ul. 28. října ve směru do centra města
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

12.11.2021 - 13.11.2021

důvod uzávěry Oprava asfaltobetonového povrchu na křižovatce 28. října x U Koupaliště
povolil OD MMO žadatel Ostravské komunikace, a.s

 

komunikace

Sil. II/479, ul. 28. října

mapa
úsek

křižovatky silnice II/479 ulice 28. října s MK ul. U Koupaliště a ul. Klostermanova

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.11.2021 - 12.11.2021

důvod uzávěry

Výměna výhybek na tramvajové trati

povolil OD MMO žadatel DPO a.s.

 

komunikace

Sil. III/47811, ul. Mitrovické

mapa
úsek

v úseku mezi křižovatkami s ul. Hrabovskou a Krmelínskou

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

6.11.2021 - 30.4.2023

důvod uzávěry

Kanalizace Nová Bělá – II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II. etapa, 1. část

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.