Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

D 56

mapa
úsek Paskovská - Hrabovská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

I. etapa:1.9.2019 - 24.9.2019

II. etapa: 25.9.2019 - 30.11.2019

III. etapa: 1.4.2020 - 31.7.2020

důvod uzávěry oprava mostů ev.č. D56-052..1 a D56-052..2
povolil MD ČR žadatel EUROVIA CS, a.s.
poznámka  v I.etapě uzavřeny levé jízdní pruhy, v II.etapě uzavřen jízdní pás směr FM, v III.etapě uzavřen jízdní pás směr OV. V II. a III. etapě bude provoz převeden do protisměrného jízdního pásu
komunikace

II/479 - ul. Českobratrská

úsek Bohumínská - Bukovanského
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.9.2019 - 30.8.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů a vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.
poznámka  objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek Plzeňská - Výškovická
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.8.2019 - 16.12.2019

důvod uzávěry oprava lávky č. OV322L
povolil KÚ MSK žadatel MAKOS, a.s.
poznámka uzavřen jeden jízdní pruh v každém směru (provoz veden v režimu 1+1)
komunikace

III/4787 - ul. Výškovická

mapa
úsek Nákupní - Pavlovova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

4.6.2019 - 30.6.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil OD MMO žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
komunikace

II/479 - ul. Opavská

mapa
úsek 17. listopadu - Sjízdná, most ev.č. 479-003
druh uzávěry

částečná

úplná

termín uzávěry

25.3.2019 - 19.12.2019

důvod uzávěry rekonstrukce a modernizace silnice
povolil OD MMO žadatel IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
poznámka

rekonstrukce komunikace probíhá v etapách:

  • 25.3.-29.4. zúžení jízdních pruhů směr Opava
  • 30.4.-25.5. provoz směr Opava v jednom jízdním pruhu
  • 26.5.-23.7. levý jízdní pruh směr Opava uzavřen
  • 24.7.-6.8. uzavřena křižovatka Opavská x Martinovská (zachováno pravé odbočení z/na Martinovskou a z Francouzské)
  • 7.8.-20.8. uzavřena křižovatka Opavská x Sokolovská
  • 21.8.-25.9. zúžení jízdních pruhů směr centrum
  • 26.9.-21.10. provoz směr centrum v jednom jízdním pruhu
  • 22.10.-19.12. levý jízdní pruh směr centrum uzavřen (levé odbočení na ul. Sokolovská a Martinovská bude zachováno)

rekonstrukce mostu bude probíhat ve dvou etapách, kdy budou střídavě uzavřeny levé a pravé(+odstavné) pruhy

Objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením

komunikace

MK ul. Podzámčí

mapa
úsek Na Karolině - Hradní
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.9.2018 - 30.4.2020

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel HOCHTIEF CZ, a.s.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek MUK s III/4787 - ul. Výškovická
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.6.2018 - 30.6.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů na III/4787
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu v každém směru v délce cca 200 m

 

Plánované uzavírky


 V současné době nejsou další uzavírky plánovány ani oznámeny