Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná

mapa
úsek km 286,840 - 287,280
druh uzávěry

částečná

úplná pro vozidla nad 3,5t

termín uzávěry

10. 1. 2022 – 21. 7. 2023 – celkový termín

10.1.2022 – 17.12.2022 – 1.etapa

18.12.2022 – 21.7.2023 – 2.etapa 

důvod uzávěry Rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
poznámka

Vždy jeden jízdní pruh.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vedena obousměrně po sil. II/647 ul. Plzeňská a Mariánskohorská, sil. I/56 ul. Cihelní a Místecká. 

Alternativně s využitím sil. II/477 ul. Frýdecká, sil. II/647 ul. Bohumínská a dálnice D1 mezi exity 354 Rudná a 365 Vrbice.

komunikace

sil. III/47811, ul. Mitrovická

mapa
úsek

v úseku mezi křižovatkami s ul. Hrabovskou a Krmelínskou

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

6.11.2021 - 30.4.2023

důvod uzávěry

Kanalizace Nová Bělá – II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II. etapa, 1. část

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.
komunikace

sil. II/479 ul. Opavská


úsek most přes vodní tok Odru
druh uzávěry

pravé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

1.4.2022 - 15.12.2022

důvod uzávěry Rekonstrukce mostu přes Odru
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.
poznámka Uzavírka pravého jízdního pruhu pravého i levého jízdního pásu a částečná uzavírka místní komunikace ul. Fričova. Uzavírka nájezdu na silnici II/479 směr Centrum z místní komunikace ze směru Dubí ul. Františka a Anny Ryšových
komunikace

silnice III/46611 ulice Hlučínská

 

 

úsek mezi ulicemi Hraniční a Balbínova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry: 3. 10. - 31. 12. 2022

 

důvod uzávěry stavební práce
povolil MMO OD žadatel: MMO OI
poznámka objízdná trasa
komunikace

silnice I/56 ul. Místecká

úsek

 km 39,500 - 40,000

druh uzávěry

částečná - uzavřen levý jízdní pás (směr F-M - Ostrava)

termín uzávěry

11. 10. - 15. 12. 2022

důvod uzávěry rekonstrukce mostu 56-048..3
povolil MSK žadatel

SEKNE  spol. s r.o.

poznámka

k objížďce využita zbylá šíře komunikace, zachován provoz v režimu 1+1

komunikace

silnice I/59 ul. Fryštátská

úsek

úsek km 0,720 - 2,020 

druh uzávěry

částečná - uzavřené levé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

1. 12. - 31. 12. 2022

důvod uzávěry oprava povrchu komunikace
povolil MSK žadatel

SEKNE  spol. s r.o.

poznámka

k objížďce využita zbylá šíře komunikace

komunikace

místní komunikace ul. Hlavní třída

úsek

od křižovatky s ul. Porubská po křižovatku s ul. 17. listopadu

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

4. 12. 2022, od 12:00 hod do 20:00 hod.

důvod uzávěry rozsvícení vánočního stromu
povolil ÚMOb Poruba žadatel

městský úřad Poruba


Akce DPO a.s.

 

Plánované uzavírky