Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

II/479 - ul. Českobratrská

úsek Bohumínská - Bukovanského
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.9.2019 - 30.8.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů a vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.
poznámka  objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením
komunikace

III/4787 - ul. Výškovická

mapa
úsek Nákupní - Pavlovova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

4.6.2019 - 30.6.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil OD MMO žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
komunikace

MK ul. Podzámčí

mapa
úsek Na Karolině - Hradní
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.9.2018 - 30.4.2020

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel HOCHTIEF CZ, a.s.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek MUK s III/4787 - ul. Výškovická
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.6.2018 - 30.6.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů na III/4787
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu v každém směru v délce cca 200 m

 

Plánované uzavírky


komunikace

D 56

mapa
úsek Paskovská - Hrabovská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

III. etapa: 1.4.2020 - 31.7.2020

důvod uzávěry oprava mostů ev.č. D56-052..1 a D56-052..2
povolil MD ČR žadatel EUROVIA CS, a.s.
poznámka  uzavřen jízdní pás směr OV,  provoz převeden do protisměrného jízdního pásu

 

V současné době nejsou další uzavírky plánovány ani oznámeny