Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek SV rampa s I/58 ul. Plzeňská
druh uzávěry

úplná (směr Rudná)

termín uzávěry

19.8.2019 - 25.8.2019

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil KÚ MSK žadatel Ostravské komunikace, a.s.
komunikace

I/56 - ul. Cingrova, Senovážná

mapa
úsek 28. října - Českobratrská
druh uzávěry

úplná

         I. etapa

        II. etapa

termín uzávěry

 

17.8.2019 - 24.8.2019

25.8.2019

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil KÚ MSK žadatel EUROVIA CS, a.s.
poznámka     objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značení a jsou rozdílné pro dopravu do a nad 6t
komunikace

MK ul. Nádražní

mapa
úsek Hollarova - Janáčkova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

17.8.2019 - 18.8.2019

24.8.2019 - 25.8.2019

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil OD MMO žadatel GridServices, s.r.o.
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek Plzeňská - Výškovická
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.8.2019 - 16.12.2019

důvod uzávěry oprava lávky č. OV322L
povolil KÚ MSK žadatel MAKOS, a.s.
poznámka uzavřen jeden jízdní pruh v každém směru (provoz veden v režimu 1+1)
komunikace

MK ul. 28. října

mapa
úsek Sokolská třída - Havlíčkovo nábřeží
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

 1.7.2019 - 31.8.2019 

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz žadatel FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
komunikace

MK ul. Valchařská

mapa
úsek Nádražní  - Poděbradova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.7.2019 - 19.8.2019

důvod uzávěry práce na inženýrských sítích
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz žadatel STASPO, s.r.o.
komunikace

II/479 - ul.Českobratrská, MK Sokolská třída

mapa
úsek Přívozská - Michálkovická, Matiční - 30.dubna
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

30.6.2019 - 31.8.2019

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.
komunikace

III/4787 - ul. Výškovická

mapa
úsek Nákupní - Pavlovova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

4.6.2019 - 30.6.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil OD MMO žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
komunikace

II/473 - ul. Frýdecká (Šenov)

mapa
úsek most ev.č. 473-009 (přes trať ČD)
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

8.4.2019 - 30.10.2019

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MMO žadatel EUROVIA CS, a.s.
komunikace

MK ul. Výstavní

úsek Dr. Malého - 28.října
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

30.6.2019 - 31.10.2019

důvod uzávěry stavební práce
povolil ÚMOb Mar.Hory a Hulváky žadatel KR Ostrava, a.s.
poznámka  uzavřený úsek je v místě křižovatky s ul. Zelenou
komunikace

MK ul. nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, MK ul. Klimkovická

mapa
úsek

Klimkovická - G.Klimenta

V Zahradách - nábřeží SPB

druh uzávěry

úplná (směr Porubská)

termín uzávěry

1.4.2019 - 31.8.2019

důvod uzávěry přeložka horkovodního potrubí
povolil ÚMOb Poruba žadatel Veolia Energie ČR, a.s.
komunikace

III/46417

mapa
úsek kř. s II/647 - konec obce Josefovice
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.4.2019 - 31.8.2019

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil OD MMO žadatel JANKOSTAV s.r.o.
komunikace

II/479 - ul. Opavská

mapa
úsek 17. listopadu - Sjízdná, most ev.č. 479-003
druh uzávěry

částečná

úplná

termín uzávěry

25.3.2019 - 19.12.2019

důvod uzávěry rekonstrukce a modernizace silnice
povolil OD MMO žadatel IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
poznámka

rekonstrukce komunikace probíhá v etapách:

  • 25.3.-29.4. zúžení jízdních pruhů směr Opava
  • 30.4.-25.5. provoz směr Opava v jednom jízdním pruhu
  • 26.5.-23.7. levý jízdní pruh směr Opava uzavřen
  • 24.7.-6.8. uzavřena křižovatka Opavská x Martinovská (zachováno pravé odbočení z/na Martinovskou a z Francouzské)
  • 7.8.-20.8. uzavřena křižovatka Opavská x Sokolovská
  • 21.8.-25.9. zúžení jízdních pruhů směr centrum
  • 26.9.-21.10. provoz směr centrum v jednom jízdním pruhu
  • 22.10.-19.12. levý jízdní pruh směr centrum uzavřen (levé odbočení na ul. Sokolovská a Martinovská bude zachováno)

rekonstrukce mostu bude probíhat ve dvou etapách, kdy budou střídavě uzavřeny levé a pravé(+odstavné) pruhy

Objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením

komunikace

ul. Cihelní

mapa
úsek Zelná - Mariánskohorská
druh uzávěry 

částečná

termín uzávěry

25.2.2019 - 7.7.2019

29.7.2019 - 30.8.2019

 úplná (směr Místecká)

 

 8.7.2019 - 28.7.2019

důvod uzávěry práce na inženýrských sítích
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Prívoz žadatel SUBLAND-TECH s.r.o.
poznámka Při částečné uzávěře bude uzavřen jeden jízdní pruh a provoz bude řízen SSZ.
komunikace

MK ul. Podzámčí

mapa
úsek Na Karolině - Hradní
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.9.2018 - 30.4.2020

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel HOCHTIEF CZ, a.s.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek MUK s III/4787 - ul. Výškovická
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.6.2018 - 30.6.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů na III/4787
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu v každém směru v délce cca 200 m
komunikace

II/479 - ul. Českobratrská

mapa
úsek Sokolská třída - Bukovanského
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

4.5.2018 - 30.8.2019

důvod uzávěry rekonstrukce mostů a vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.

 

Plánované uzavírky


 

komunikace

MK ul. Štramberská

mapa
úsek železniční přejezd
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

22.8.2019 - 27.8.2019

důvod uzávěry oprava železničního svršku
povolil ÚMOb Mar.Hory a Hulváky žadatel Vítkovická doprava, a.s.
komunikace

MK ul. Hlavní třída

úsek 17. listopadu - Francouzská
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

23.8.2019(18.30) - 24.8.2019(23.00)

důvod uzávěry sportovní akce
povolil ÚMOb Poruba žadatel MOb Poruba
poznámka  objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením
komunikace

MK ul. 30. dubna, Přívozská

mapa
úsek dle mapy
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

14.9.2019

důvod uzávěry kulturní akce
povolil ÚMOb Mor.Ostrava a Přívoz žadatel Rodinné a komunitní centrum Chaloupka, z.s.