Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. II/478 ul. 1. května


úsek most přes Odru v Polance nad Odrou ev.č. 478-009
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

do 30. 6. 2024

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. II/478, III/47811 ul. Mitrovická


úsek

sil. II/478  od křižovatky se sil. I/58 ul. Plzeňská po křižovatku se sil. III/478 ul. Krmelínská

sil. III/47811 od křižovatky s ul. Hrabovská po křižovatku se sil. III/48411 ul. Rudé Armády

druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

4. 9. - 8. 12. 2023

důvod uzávěry    rekonstrukce a modernizace komunikace
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa, most

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od křižovatky s ul. Mojmírovců u domu č.p.74/29 po křižovatku s ul. Mariánské náměstí
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

31. 10. 2023 - 28. 1. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na l. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

 

Akce DPO a.s.

 

Plánované uzavírky

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od křižovatky s ul. Mariánské náměstí (u pošty) po křižovatku se sil II/479 ul. 28. října
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

29. 1. - 25. 2. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a sil. II/479 ul. 28. října, a v opačném směru ze sil. II/479  ul. 28. října na ul. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. II/477 ul. Frýdecká


úsek

most ev.č. 477-008 přes řeku Lučinu ve směru Bohumín

most ev.č. 477-009 přes sil. III/4793 ul. Na Karolíně v obou směrech

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

11. - 12. 12. 2023, 22:00 - 04:00 hod. most ev.č.477-008

12. - 13. 12. 2023, 22:00 - 04:00 hod. most ev.č. 477-009

důvod uzávěry     zátěžová zkouška mostů
povolil MMO OD žadatel Rušar mosty, s.r.o.
poznámka

objízdná trasa most ev.č. 477-008, most ev.č. 477-009