Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

III/46613 ul. 26. dubna

mapa
úsek od křiž. s ul. Dobroslavickou směrem na Martinov
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

13.11.2020 - 31.3.2021

důvod uzávěry Výstavba kanalizace
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

II/478 ul. 1. května

úsek

úsek mezi ul. Hraničky a ul. Heleny Salichové - délka 347 m

křižovatka s ulicí Ve Svahu - délka 6 m

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

1.3.2021 - 31.3.2021

důvod uzávěry Realizace stavebních prací
povolil OD MMO žadatel Jankostav s.r.o.

Plánované uzavírky