Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná

mapa
úsek km 286,840 - 287,280
druh uzávěry

částečná

úplná pro vozidla nad 3,5t

termín uzávěry

10. 1. 2022 – 21. 7. 2023 – celkový termín

10.1.2022 – 17.12.2022 – 1.etapa

18.12.2022 – 21.7.2023 – 2.etapa 

důvod uzávěry Rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
poznámka

Vždy jeden jízdní pruh.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vedena obousměrně po sil. II/647 ul. Plzeňská a Mariánskohorská, sil. I/56 ul. Cihelní a Místecká. 

Alternativně s využitím sil. II/477 ul. Frýdecká, sil. II/647 ul. Bohumínská a dálnice D1 mezi exity 354 Rudná a 365 Vrbice.

komunikace

sil. II/473 ul. Frýdecká (Šenov)


úsek od křižovatky se sil. III/4739 ul. Tichá po konec obce Václavovice
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

5. 3. - 10. 6. 2023

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. II/478 ul. 1. května


úsek most přes Odru v Polance nad Odrou ev.č. 478-009
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

24. 3. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. I/56 ul. Místecká


úsek most ev. č. 56-048..3
druh uzávěry

částečná - uzavřen směr Ostrava - Frýdek-Místek

termín uzávěry

9. 4. - 27. 5. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MSK žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

k objížďce bude využita zbylá šíře komunikace; na silnici I/56 zachován obousměrný provoz v režimu 1+1.

komunikace

sil. III/46613 ul. 26. dubna


úsek ul. 26. dubna od domu č.p. 83 až po dům č.p. 81
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

9. 4. - 8. 10. 2023

důvod uzávěry zpevnění svahu vedle silnice
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. III/47811 ul. Mitrovická


úsek od křižovatky se sil. II/478 ul. Krmelínská po křižovatku s ul. Hrabovská + most ev.č. 47811-3 (most přes D56)
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

11. 4. - 3. 9. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce komunikace a mostu
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasamost

komunikace

ul. Heřmanická


úsek od křižovatky s ul. Michálkovická po křižovatku s ul. Stromovka
druh uzávěry

částečná - posuvná pracovní místa

termín uzávěry

11. 4. - 16. 6. 2023

důvod uzávěry výkopové práce ve vozovce
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel SMP Služby s.r.o.
komunikace

sil. III/4785 ul. Polanecká


úsek Polanecká 1217/55, CRONIMENT Ostrava s.r.o.
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

17. 4.  - 4. 6. 2023

důvod uzávěry vybudování vjezdu do areálu + rozšíření vozovky ul. Polanecké
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

 provoz řízen kyvadlově SSZ

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek uzavřen směr od křižovatky s ul. Novoveskou po křižovatku s ul. Václavskou/Korunní/U Dvoru
druh uzávěry

 částečná 

termín uzávěry

15. 5. - 16. 7. 2023

důvod uzávěry      rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa ul. Novoveská přes ul. Sokola Tůmy na ul. 28. října, ul. Přemyslovců nebo ul. 28. října na ul. Novinářskou, ul. novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. III/469 ul. 17. listopadu


úsek kruhová křižovatka s ul. Bedřicha Nikodéma
druh uzávěry

úplná - umožněn vjezd DPO po ul. Bedřicha Nikodéma

termín uzávěry

15. - 29. 5. 2023

důvod uzávěry    úprava povrchu vozovky kruhové křižovatky
povolil MMO OD žadatel Ostravské komunikace a.s. 
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. III/4721 ul. Českobratrská


úsek v místě lávka č. 4721-1 ( v blízkosti s křižovatkou s ul. Michálkovická)
druh uzávěry

 částečná - snížený počet jízdních pruhů

termín uzávěry

24. 9. 2022 - 5. 9. 2023

důvod uzávěry      rekonstrukce lávky č. 4721-1
povolil žadatel SEKNE spol. s r.o.
komunikace

sil. III/4721 ul. Michálkovická


úsek od křižovatky s ul. Hladnovská po křižovatku s ul. Na Jánské
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 3. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce chodníků podél komunikace
povolil
žadatel MěO Slezská Ostrava
poznámka

omezení rozděleno do etap

Akce DPO a.s.

komunikace

ul. Sokolská třída


úsek trolejbusová zastávka "Hornická poliklinika"
druh uzávěry

částečná - směr Prokešovo náměstí

termín uzávěry

11. 4. - 15. 7. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce zastávky
povolil ÚMOb Moravská Ostrava žadatel DPO a.s.

komunikace

ul. Sokolská třída


úsek trolejbusová zastávka "Nová Radnice"
druh uzávěry

částečná - směr Prokešovo náměstí

termín uzávěry

5. 5. - 28. 8. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce zastávky
povolil ÚMOb Moravská Ostrava žadatel DPO a.s.

Plánované uzavírky

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od křižovatky s ul. Václavskou/Korunní/U Dvoru po dům s č.p. 1240/59 na ul. Přemyslovců
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

17. - 30. 7. 2023

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa vedena po ul. Novoveská, přes ul. Sokola Tůmy na ul. 28. října a zpět na ul. Přemyslovců nebo ul. 28. října na ul. Novinářskou, ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. II/479 ul. 28. října


úsek cca 50 m za křižovatkou s ul. Plzeňská x Mariánskohorská ve směru na Porubu
druh uzávěry

částečná - levý jízdní pruh

termín uzávěry

8. - 14. 6. 2023

důvod uzávěry     výměna výhybky v křižovatce
povolil MMO OD žadatel DPO a.s.
komunikace

sil. III/4785 ul. Mannesmannova


úsek v celé délce
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

3. 6. 2023 od 8:00 do 12:00 hod.

důvod uzávěry     sportovní akce - IN LINE Ostrava, Svinov
povolil MMO OD  žadatel MěO Svinov
poznámka

objízdná trasa