Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. II/647 ul. Plzeňská


úsek v místě tramvajové zastávky "Dolní"
druh uzávěry

částečná - uzavřené levé jízdní pruhy

termín uzávěry

3. 6. - 9. 8. 2024

důvod uzávěry    rekonstrukce podchodů
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. III/01136 ul. Antošovická


úsek mapa
druh uzávěry

částečná 

termín uzávěry

3. 6. - 15. 7. 2024

důvod uzávěry    rekonstrukce propustku
povolil MMO OD žadatel PROZNAK-dopravní značení, s.r.o.
poznámka
komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od domu č.p. 793/32 po křižovatku u domu čp. 637/67 (spojka z ul. Korunní), řízení provozu pomocí SSZ
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

10. 6. - 25. 8. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa z ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na ul. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

ul. Závodní


úsek tram. zastávka "most ČS. armády"
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

14. 6. - 5. 7. 2024

důvod uzávěry    oprava přístřešků
povolil MMO OD žadatel MORYS s.r.o.
poznámka

mapa

komunikace

ul. Nádražní


úsek od křižovatky s ul. Mariánskohorská x Muglinovská po křižovatku s ul. Mánesova x Myslbekova
druh uzávěry

částečná - uzavřen směr od ul. Mariánskohorská

termín uzávěry

15. 6.  - 31. 8. 2024

důvod uzávěry     práce na parovodu
povolil žadatel ing. Petr Kopec s.r.o.,
poznámka

mapa

komunikace

sil. II/465 ul. Opavská


úsek okružní křižovatka s ul. Průběžná (Globus)
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

24. - 26. 6. 2024

důvod uzávěry    oprava povrchu komunikace
povolil žadatel
poznámka

mapa

komunikace

ul. Hrabovská


úsek most ev. č.  OV-399 přes D56
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

22. 6.  - 8. 11. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce mostu
povolil žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. II/479 ul. 28. října


úsek před křižovatkou s ul. Novinářská x Výstavní (Dům energetiky)
druh uzávěry

částečná - levý odbočovací pruh

termín uzávěry

24. 6. - 5. 7. 2024

důvod uzávěry    rušení vodovodní přípojky
povolil žadatel ČEZ a.s.
poznámka

mapa

Akce DPO a.s.

komunikace

ul. Ruská


úsek mezi tramvaj. zastávkou "Mírové náměstí" a sídlem fy JIMI brusivo
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

10. - 30. 6. 2024, 7:00-13:00 hod.

důvod uzávěry    oprava panelového krytu – asfaltové zálivky 
povolil žadatel
poznámka

pohyb vozidel a mechanismů převážně v kolejišti , zúžená vozovka v místě prací v obou směrech, pracovní místo bude označeno PDZ

komunikace

ul. Ruská


úsek křižovatka s ul. Palkovského x Závodní
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

20. - 28. 6. 2024

důvod uzávěry    výměna kolejnic v křižovatce
povolil žadatel
poznámka

Stavební práce na přejezdu si vyžádají uzavírku ulice Ruská v rozmezí levého jízdního pruhu ve směru z Výškovic. V místě omezení bude stále veden obousměrný provoz

komunikace

sil. II/479 ul. Opavská


úsek v křižovatce se sil. III/46620 ul. Martinovská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

29. 6. 2024, od 7:00 - 13:00 hod.

důvod uzávěry    oprava výtluků živičného krytu kolejiště 
povolil žadatel
poznámka

 

Plánované uzavírky

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek ul. Přemyslovců v úseku od domu čp. 637/67 (spojka z ul. Korunní) po křižovatku s ul. Václavská, Korunní, U Dvoru
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26. 8. - 1. 9. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na l. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil.  III/4693 ul.  Hlavní/Klimkovická


úsek od křižovatky s ul. Zahrádkářská po křižovatku s ul. Záhumení
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1. - 31. 7. 2024

důvod uzávěry     oprava povrchu komunikace
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. III/4655 ul. Husova


úsek od okružní křižovatky se sil. III/4654 a III/4693 až po Sanatoria Klimkovice
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 7. - 1. 9. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce vozovky a autobusových zastávek
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. II/479 ul. 28. října


úsek od křižovatky s ul. Janovského po vjezd na ul. Za Zapadlém
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1. 7.. - 17. 8. 2024

důvod uzávěry    modernizace tramvajové tratě
povolil MMO OD žadatel NVB LINE s.r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. III/46613 ul. 26 dubna


úsek od křižovatky s ul. Souhradská po konec obce Ostrava ve směru na Velkou Polom
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

30. 6. - 1. 9. 2024

důvod uzávěry    oprava povrchu komunikace
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. III/46615 ul. Družební


úsek

I. etapa v úseku od okružní křižovatky se sil. III/4692 ul. Kyjovická po křižovatku s ul. Hájkovická

II. etapa v úseku od křižovatky s ul. Hájkovická po křižovatku s ul. Bajgarova

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

I. etapa od 30. 6. - 11. 8. 2024

II. etapa od 12. 8. - 1. 9. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce povrchu komunikace
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa