Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. I/11H ul. 17.listopadu

mapa
úsek ul. 17.listopadu od benzinové pumpy po ul. Vřesinskou
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

1.6.2021 – 15.12.2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil žadatel FIRESTA – Fišer

 

komunikace

I/56 ul. Hlučínská

mapa
úsek

most v Petřkovicích

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

31.5.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil žadatel Hroší stavby Morava a.s.

  

komunikace

sil. II/479 ul. Plzeňská x 28. října

mapa
úsek křižovatka
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

21.7.2021 - 28.7.2021

důvod uzávěry Výměna kolejnic v oblouku
povolil OD MMO žadatel DPO a.s.
poznámka Uzavřen přímý směr od Poruby směr centrum, levé odbočení z ulice Plzeňská směr Poruba, levý přímý pruh ve směru z ul. Mariánskohorské směr Hrabůvka 

  

komunikace

sil. II/479 ul. Plzeňská x 28. října

mapa
úsek křižovatka
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

29.7.2021 - 4.8.2021

důvod uzávěry Výměna kolejnic v oblouku
povolil OD MMO žadatel DPO a.s.
poznámka Uzavřen přímý směr od Poruby směr centrum, jeden pruh ul. Plzeňské pro odbočení vlevo ve směru na Porubu

  

komunikace

sil. II/479 ul. Opavská

úsek most přes vodní tok Odru
druh uzávěry

levé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

15.7.2021 - 10.12.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce mostu přes Odru
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

Sil. II/478 ul. 1. května

                                                      mapa
úsek

Křiž. s ul. Na Hraničkách - křiž. s ul. Oblouková

druh uzávěry

zvláštní užívání a uzavírka

termín uzávěry

1.7.2021 - 31.8.2021

důvod uzávěry Plošná kanalizace Polanka 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná
povolil OD MMO žadatel JANKOSTAV s.r.o.

 

komunikace

Sil. II/478 ul. Mitrovická

                                                      mapa
úsek

křiž. Junácká - křiž. Staroveská

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.7.2021 - 31.8.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá
povolil OD MMO žadatel STRABAG a.s.

 

komunikace

sil. II/478 ul. Krmelínská

                                                       
úsek

křiž. Krmelínská/Mitrovická x Na Šancích

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

6.4.2021 - 23.7.2021

důvod uzávěry kanalizace
povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.

 

komunikace

sil. II/478 ul. Mitrovická

mapa
úsek

etapa č. 5 - Plzeňská - Krmelínská

etapa č. 7 - Plzeňská - Krmelínská

druh uzávěry

částečná - jeden jízdní pruh

termín uzávěry

 

důvod uzávěry

etapa č. 5                                                                   28.5.2021 - 24.6.2021

etapa č. 7                                                                   1.7.2021 - 23.7.2021

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s r.o.

 

komunikace

III/46613 ul. 26. dubna a III/46614 ul. Dobroslavická

mapa
úsek
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.7.2020 - 31.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

Křižovatka ulic Výškovická (III/4787) x Pavlovova (MK)

úsek

křižovatka ulic Výškovická x Pavlovova

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.4.2021 - 11.7.2021

důvod uzávěry stavební práce
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

sil. III/01136 ul. Antošovická

                                                       
úsek

U Štěrkovny až po podjezd pod D1

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

1.4.2021 - 30.10.2021

důvod uzávěry Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice
povolil žadatel DOZBOS s.r.o.

 

komunikace

sil. III/4804 ul. Lubinská

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Chodníky Košatka nad Odrou
povolil OD MMO žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46610 (Osvoboditelů) a III/46613 (Plesenská)

                                                       
úsek

 od křiž. s ul. Opavskou po nájezd na I/11

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom
povolil OD MMO žadatel Combin Banská Štiavnica s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46613 ul. 26.dubna

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

3.5.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná
povolil OD MMO žadatel PROJEKT 2010 s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46613 ul. 26. dubna


úsek od křiž. s ul. Na Milířích (Nad Plesenkou) až ke klesání v zatáčce
druh uzávěry

zvl. užívání a částečná uzavírka

termín uzávěry

1.8.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Kanalizace Plesná
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

sil. III/01137 ul. Petřkovická a zastávka na ul. Hlučínské I/56


úsek zastávky MHD Hornické muzeum
druh uzávěry

 

termín uzávěry

do 30.11.2021

důvod uzávěry stavební úpravy čekáren
povolil žadatel Ing. Petr Kopec s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46612 ul. 9. května

mapa
úsek křiž. s ul. Kotrská až křiž. s ul. Budovatelů
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

19.7.2021 - 31.8.2021

do 31.10.2021 asfaltování a úpravy

důvod uzávěry Kanalizace Velká Polom
povolil OD MMO žadatel Combin Bánská Štiavnica s.r.o.

 

komunikace

MK I. třídy Karla Svobody

mapa
úsek od křiž. s ul. Karla Svobody až křiž. s ul. Liščí
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26.3.2020 - 30.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil ÚMOb Plesná žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

MK I.tř. ul. Koněvova

                                                       
úsek

od křiž. Vrbická cca 200m

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

15.4.2021 - 15.8.2021

důvod uzávěry odkanalizování Heřmanic
povolil žadatel Hydrospor spol. s.r.o.

 

komunikace

MK II. třídy ul. Dr. Lukášové

úsek

celá délka komunikace

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

6.4.2021 - 11.8.2021

důvod uzávěry Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabová
povolil ÚMOb Ova-Jih žadatel JANKOSTAV s.r.o.

 

komunikace

MK ul. Nad Porubkou

úsek Rudná - Nad Porubkou
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.7.2021 - 31.8.2021

důvod uzávěry Stavba kruhového objezdu
povolil ÚMOb Poruba žadatel JTA-Holding spol. s.r.o.

 

komunikace

MK ul. Ruská

úsek ulice Ruská, Ostrava-Jih - Vítkovice, Ostrava
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

7.7.2021 - 21.7.2021

důvod uzávěry práce na tramvajovém pásu - pro směr Vítkovice 
povolil ÚMOb Ova- Jih žadatel DPO a.s.
poznámky odbočení směr Hrabůvka (Závodní) bez omezení

 

komunikace

MK ul. Ruská

úsek ulice Ruská, Vítkovice, Ostrava, odbočovací pruh uzavřen
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

7.7.2021 - 21.7.2021

důvod uzávěry práce na tramvajovém pásu - pro odbočení směr Hrabůvka 
povolil ÚMOb Ova- Jih žadatel DPO a.s.
poznámky směr Zábřeh (ulice Ruská) bez omezení

 

Plánované uzavírky


 

komunikace

JV sjezdová rampa z MÚK silnic I/11 ul. Rudná x I/56 ul. Místecká

mapa
úsek  JV sjezdová rampa na sil. I/56 ul. Místecká směr Bohumín
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

2.8.2021 - 5.8.2021

důvod uzávěry oprava povrchu sjezdové rampy
povolil žadatel OKAS a.s.

 

komunikace

sil. II/478 ul. Krmelínská


úsek u sportovní haly v Nové Bělé
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

2.8.2021 - 11.8.2021

důvod uzávěry příčný překop po polovinách
povolil OD MMO žadatel STASPO s.r.o.

 

komunikace

Sil. I/56 ul. Místecká x II/647 ul. Mariánskohorská

mapa
úsek okružní křižovatka
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

odloženo

důvod uzávěry JZ sjezdová rampa směr Příbor
povolil žadatel OKAS a.s.

 

komunikace

MK II.tř. Čapkova

mapa
úsek Křižovatka s ul. Kobrova až křižovatka s ul. Fryštátská
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

2.8.2021 - 15.11.2021

důvod uzávěry

Souvislá údzžba MK Čapkova

1.etapa - Kobrova - Tomicova

2.etapa - Karvinská - Fryštátská

povolil ÚMOb Radvanice a Bartovice žadatel OKAS a.s.