Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

Sil. I/11H ul. 17.listopadu

mapa
úsek ul. 17.listopadu od benzinové pumpy po ul. Vřesinskou
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

1.6.2021 – 15.12.2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA – Fišer

 

komunikace

Sil. I/56 ul. Hlučínská

mapa
úsek

most v Petřkovicích

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

31.5.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil KÚ MSK žadatel Hroší stavby Morava a.s.

 

komunikace

Sil. I/11H


úsek Ostrava-Poruba, k. ú. Pustkovec
druh uzávěry

zvláštní užívání a částečné omezení provozu

termín uzávěry

1.9.2021 - 1.11.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil KÚ MSK žadatel FORTAS APZ spol. s r.o.

 

komunikace

Sil. I/56 ul. Hlučínská

mapa
úsek úsek od křižovatky s ul. Na Náhonu po křižovatku s ul. K Lávce
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.9.2021 - 14.11.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové, PJD na ul. Hlučínská, rekonstrukce tram. Zastávky Důl Odra
povolil

KÚ MSK

žadatel Strabag a.s.

 

komunikace

Sil. I/11H


úsek katastrální území Pustkovec, parcelní číslo 4489/5
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

13.9.2021 - 21.11.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil

KÚ MSK

žadatel FORTAS APZ spol. s r.o.

 

komunikace

MK I. tř. ul. Vřesinská, Nad Porubkou

mapa

úsek křiž. Vřesinská x Klimkovická až křiž. Nad Porubkou x Záhumenní
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

25.9.2021

důvod uzávěry Zažít Porubu jinak
povolil

ÚMOb Poruba

žadatel SMO Poruba, odbor kultury a prezentace

 

komunikace

I/56 ul. Cingrova

mapa

úsek Směr Frýdek-Místek v úseku ul. Českobratrská – ul. Senovážná
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

25.9.2021 - 1.10.2021

důvod uzávěry Velkoplošná oprava povrchu sil. I/56
povolil

KÚ MSK

žadatel OKAS a.s.

 

komunikace

Sil. II/479 ul. Opavská

úsek most přes vodní tok Odru
druh uzávěry

levé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

15.7.2021 - 10.12.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce mostu přes Odru
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

Sil. II/479, ul. Těšínská


úsek úsek od ulice Bémova po aut. zastávku Bartovická 
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

26.7.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Chodník ulice Těšínská
povolil OD MMO žadatel SF - zemtrade s.r.o.

 

komunikace

Sil. II/477, ul. Frýdecká


úsek úsek od vjezdu k depu České pošty po MK Přibylova 
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

9.8.2021 - 8.10.2021

důvod uzávěry Stavba chodníku
povolil OD MMO žadatel Technické služby a.s., Slezská Ostrava

 

komunikace

Sil. II/477, ul. Frýdecká


úsek silnice II/477 (ulice Frýdecká), Slezská Ostrava - Hrabová, Ostrava
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

16.8.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Stavební práce
povolil OD MMO žadatel SCASERV, a. s.

 

komunikace

Sil. II/478 ul. Na Lukách

mapa
úsek úsek od ul. Proskovická po most přes řeku Odru
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.9.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka – Stará Bělá
povolil

OD MMO

žadatel Strabag a.s.

 

komunikace

Sil. III/01136 ul. Antošovická

                                                       
úsek

U Štěrkovny až po podjezd pod D1

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

1.4.2021 - 30.10.2021

důvod uzávěry Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice
povolil žadatel DOZBOS s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/4804 ul. Lubinská

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Chodníky Košatka nad Odrou
povolil OD MMO žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/46610 (Osvoboditelů) a III/46613 (Plesenská)

úsek

 od křiž. s ul. Opavskou po nájezd na I/11

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom
povolil OD MMO žadatel Combin Banská Štiavnica s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/46613 ul. 26.dubna

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

3.5.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná
povolil OD MMO žadatel PROJEKT 2010 s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/46613 ul. 26. dubna


úsek od křiž. s ul. Na Milířích (Nad Plesenkou) až ke klesání v zatáčce
druh uzávěry

zvl. užívání a částečná uzavírka

termín uzávěry

1.8.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Kanalizace Plesná
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

Sil. III/01137 ul. Petřkovická a zastávka na ul. Hlučínské I/56

úsek zastávky MHD Hornické muzeum
druh uzávěry

 

termín uzávěry

do 30.11.2021

důvod uzávěry stavební úpravy čekáren
povolil žadatel Ing. Petr Kopec s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/46612 ul. 9. května

mapa
úsek křiž. s ul. Kotrská až křiž. s ul. Budovatelů
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

19.7.2021 - 31.8.2021

do 31.10.2021 asfaltování a úpravy

důvod uzávěry Kanalizace Velká Polom
povolil OD MMO žadatel Combin Bánská Štiavnica s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/4692 ul. Vřesinská


úsek Mezi Vřesinou a Ostravou-Porubou
druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

23.8.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Chodníkové těleso
povolil

OD MMO

žadatel NVB LINE s.r.o.

 

komunikace

MK ul. Na Náspu

úsek mezi křižovatkami ulic Slovenská a Oderská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

2.8.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil ÚMOb MOaP žadatel OKAS a.s.

 

komunikace

MK II.tř. Čapkova

mapa
úsek Křižovatka s ul. Kobrova až křižovatka s ul. Fryštátská
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

2.8.2021 - 15.11.2021

důvod uzávěry

Souvislá údržba MK Čapkova

1.etapa - Kobrova - Tomicova

2.etapa - Karvinská - Fryštátská

povolil ÚMOb Radvanice a Bartovice žadatel OKAS a.s.

 

Akce DPO a.s.


 

komunikace

MK I. třídy ul. Nádražní, MK II. třídy ul. 28.října, MK III. třídy ul. Žofínská a bezejmenné ulice

úsek Oblast Na Karolíně v Moravské Ostravě
druh uzávěry

uzavírka

termín uzávěry

14.9.2021 - 24.9.2021

důvod uzávěry Výměna kolejnic u hotelu Palace
povolil ÚMOb MOaP žadatel DPO a.s.

 

komunikace

MK I. třídy ul. Nádražní, MK II. třídy ul. Valchařská, MK III. třídy ul. Na Spojce

úsek
druh uzávěry

uzavírka

termín uzávěry

14.9.2021 - 24.9.2021

důvod uzávěry Výměna kolejnic v křiž. ul. Nádražní a ul. Valchařská
povolil

ÚMOb MOaP

žadatel DPO a.s.

 

komunikace

MK ul. Vratimovská

úsek úsek od ul. Rudná směr Osada Míru
druh uzávěry

zvláštní užívání - zúžení vozovky

termín uzávěry

13.9.2021 - 17.9.2021, 7:00 - 14:00 hod

důvod uzávěry Oprava asfaltových zálivek paneláže
povolil žadatel DPO a.s.
poznámka Pohyb mechanismů a pracovníků  převážně v kolejišti . V místě prací zúžená vozovka a zákaz předjíždění

  

komunikace

MK ul. Nádražní

úsek v prostoru křižovatky s ul. Plynární
druh uzávěry

zvláštní užívání - zúžení vozovky

termín uzávěry

13.9.2021 - 24.9.2021, 7:00 - 16:00 hod

důvod uzávěry Výměna kolejových konstrukcí (výměn výhybek  1-9 a 1-10)
povolil žadatel DPO a.s.
poznámka zúžená vozovka v místě prací, práce převážně v kolejišti, pracoviště vyznačeno schváleným přech. doprav. značením

 

komunikace

ul. Nádražní x 28.října

úsek v křižovatce
druh uzávěry

zvláštní užívání - zúžení vozovky

termín uzávěry

13.9.2021 - 24.9.2021, 7:00 - 16:00 hod

důvod uzávěry Výměna kolejových oblouků
povolil žadatel DPO a.s.
poznámka zrušeno levé odbočení z ul. Nádražní  směr Výstaviště, objízdná trasa vyznačena. Ostatní směry bez omezení, zúžená vozovka v místě prací, práce převážně v kolejišti, pracoviště vyznačeno schváleným přech. doprav. značením

 

komunikace

MK ul. Pavlovova

úsek v úseku zast. Pavlovova – zast. Zábřeh vodárna
druh uzávěry

zvláštní užívání - zúžení vozovky

termín uzávěry

16.9.2021 - 19.9.2021, 7:00 - 13:00 hod

důvod uzávěry Oprava živičného krytu kolejiště
povolil žadatel DPO a.s.
poznámka zúžená vozovka v místě prací, práce převážně v kolejišti, pracoviště vyznačeno schváleným přech. doprav. značením

 

komunikace

MK I. třídy ul. Nádražní, MK II. třídy ul. Valchařská

úsek Hlavní třída, 17. listopadu, Dr. Slabihoudka, V Zahrádkách
druh uzávěry

uzavírka

termín uzávěry

29.9.2021 - 5.10.2021

důvod uzávěry Výměna kolejnic v křiž. ul. Nádražní a ul. Valchařská - 2.stavba
povolil

ÚMOb MOaP

žadatel DPO a.s.

 

Plánované uzavírky


 

komunikace

Silnice a místní komunikace


úsek Hlavní třída, 17. listopadu, Dr. Slabihoudka, V Zahrádkách
druh uzávěry

zvláštní užívání - krátkodobé

termín uzávěry

9.10.2021

důvod uzávěry Porubajk MTB marathon
povolil

OD MMO

žadatel Ing. Libor Hrdina