Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. II/478 ul. 1. května


úsek most přes Odru v Polance nad Odrou ev.č. 478-009
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

do 30. 6. 2024

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od křižovatky s ul. Mariánské náměstí (u pošty) po křižovatku s ul. Hudební u domu čp. 576/34
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

11. 3. - 9. 6. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa z ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na ul. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

ul. Grmelova


úsek od kruhové křižovatky (u Kauflandu) po kruhovou křižovatku s ul. Novoveská/Přemyslovců
druh uzávěry

částečná - uzavřen směr od  sil. II/647 ul. Mariánskohorská ke kruhové křižovatce ul. Novoveská/Přemyslovců

termín uzávěry

7. 3. - 16. 6. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace 
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa vedena po sil. II/647 ul. Mariánskohorská, ul. Novinářská a ul. Novoveská

komunikace

ul. Dr. Slabihoudka


úsek

od hospodářského výjezdu z FNO po výjezd z hlavní brány FNO

druh uzávěry

částečná - omezen průjezd směrem k ul. 17. listopadu

termín uzávěry

15. 4. - 18. 6. 2024

důvod uzávěry    souvislá údržba ul. Dr. Slabihoudka
povolil ÚMOb Poruba žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka

 objízdná trasa po ul. Studentská, sil. II/465 ul. Opavská a ul. 17. listopadu nebo po ul. Dr. Slabihoudka, ul. K Myslivně a ul. 17. Listopadu

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná


úsek https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9qN0UxWK-T&ud=49%C2%B046%2759.323%22N%2C%2018%C2%B022%279.025%22E&x=18.3701552&y=49.7823436&z=18
druh uzávěry

částečná - uzavřen jízdní pruh směr Šenov - Ostrava

termín uzávěry

15. 5. - 24. 6. 2024

důvod uzávěry    stavba cyklolávky
povolil MSK žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. I/56 ul. Hlučínská


úsek od křižovatky s ul. Podmolova po křižovatku s ul. K Lávce
druh uzávěry

částečná - uzavřen směr na centrum

termín uzávěry

22. 4. - 20. 5. 2024

důvod uzávěry    výměna plynovodu 
povolil MSK žadatel SMP-Služby, s.r.o.
poznámka

uzavřen podjezd pod žel. tratí, provoz sveden na tramvajový pás

Akce DPO a.s.

 

 

Plánované uzavírky

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od domu č.p. 793/32 po křižovatku u domu čp. 637/67 (spojka z ul. Korunní), řízení provozu pomocí SSZ
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

10. 6. - 25. 8. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa z ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na ul. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná


úsek https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9qN0UxWK-T&ud=49%C2%B046%2759.323%22N%2C%2018%C2%B022%279.025%22E&x=18.3701552&y=49.7823436&z=18
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

15. 6. 2024, 4:00 hod. - 16. 6. 2024, 10:00 hod.

důvod uzávěry    stavba cyklolávky
povolil MSK žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa