Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná

mapa
úsek km 286,840 - 287,280
druh uzávěry

částečná

úplná pro vozidla nad 3,5t

termín uzávěry

10. 1. 2022 – 30. 9. 2023 – celkový termín

10.1.2022 – 17.12.2022 – 1.etapa

18.12.2022 – 30.9.2023 – 2.etapa 

důvod uzávěry Rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
poznámka

Vždy jeden jízdní pruh.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vedena obousměrně po sil. II/647 ul. Plzeňská a Mariánskohorská, sil. I/56 ul. Cihelní a Místecká. 

Alternativně s využitím sil. II/477 ul. Frýdecká, sil. II/647 ul. Bohumínská a dálnice D1 mezi exity 354 Rudná a 365 Vrbice.

komunikace

sil. II/478 ul. 1. května


úsek most přes Odru v Polance nad Odrou ev.č. 478-009
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

24. 3. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. III/46613 ul. 26. dubna


úsek ul. 26. dubna od domu č.p. 83 až po dům č.p. 81
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

9. 4. - 8. 10. 2023

důvod uzávěry zpevnění svahu vedle silnice
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. III/4721 ul. Michálkovická


úsek od křižovatky s ul. Hladnovská po křižovatku s ul. Na Jánské
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 3. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce chodníků podél komunikace
povolil MMO OD žadatel MěO Slezská Ostrava
poznámka

dopravní omezení rozděleno do etap

komunikace

sil. III/4782 ul. Polanecká


úsek od křižovatky se sil. III/4782 ul. Ostravská po křižovatku se sil. III/4785 ul. Polanecká
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 6. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry    rekonstrukce kanalizace 
povolil MMO OD žadatel HYDROSPOR spol. s r.o.
poznámka

provoz bude řízen SSZ a dopravní omezení bude rozděleno na etapy

komunikace

sil. 647 ul. Mariánskohorská a sil. II/470 "severní spoj"


úsek

sil. II/647 ul. Mariánskohorská od nájezdu po sjezd z mimoúrovňové křižovatky se sil. II/470

sil. II/470 od sjezdu/nájezdu z dálnice D1 po mimoúrovňovou křižovatku se sil. II/647 ul. Mariánskohorská 

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

3. 7. - 2. 10. 2023 (I. etapa 3. 7. - 7. 8. 2023, II. etapa 8. 8. - 2. 10. 2023)

důvod uzávěry    stavební práce
povolil MMO OD žadatel PROZNAK-dopravní značení, s.r.o.
poznámka

objízdná trasa I. etapaII. etapa

komunikace

sil. II/465 ul. Opavská


úsek od křižovatky s ul. 17. listopadu ( u Slovanu) po křižovatku s ul. Pustkovecká
druh uzávěry

 úplná - umožněn vjezd MHD a PHD

termín uzávěry

10. 7. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry     stavební práce v křižovatce s ul. Studentská
povolil MMO OD žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od domu s č.p. 1240/59 na ul. Přemyslovců po křižovatku s ul. Mojmírovců
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

31. 7. - 29. 10. 2023

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na l. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. III/4703 ul. Šenovská


úsek propustek ev.č. 4703-6P
druh uzávěry

úplná + částečná

termín uzávěry

14. 8. - 13. 10. 2023

14. 8. - 3. 9. 2023 úplná, 4. 9. - 13. 10. 2023 částečná

důvod uzávěry    rekonstrukce propustku
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. II/478, III/47811 ul. Mitrovická


úsek

sil. II/478  od křižovatky se sil. I/58 ul. Plzeňská po křižovatku se sil. III/478 ul. Krmelínská

sil. III/47811 od křižovatky s ul. Hrabovská po křižovatku se sil. III/48411 ul. Rudé Armády

druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

4. 9. - 8. 12. 2023

důvod uzávěry    rekonstrukce a modernizace komunikace
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa, most

komunikace

ul. Průběžná


úsek od křižovatky s ul. Ludvíka Podéště po křižovatku s ul. Oty Synka
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

11. 9. 2023, 6:00 hod - 24. 11. 2023, 19:00 hod

důvod uzávěry     souvislá údržba ul. Průběžná
povolil ÚMOb Poruba žadatel Ostravské komunikace a.s.
poznámka

objízdná trasa vedena po ul. Opavská, Bedřicha Nikodéma a 17. listopadu

komunikace

sil. III/4721 ul. Michálkovická


úsek

I. etapa od křižovatky s ul. Hladnovská x Keltičkova po křižovatku s ul. Heřmanická

II. etapa od křižovatky s ul. Heřmanická p křižovatku s ul. Na Najmanské

III. etapa od křižovatky s ul. Na Najmanské po vjezd na čerpací stanici EuroOil

druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

I. etapa 23. - 24. 9. 2023

II. etapa 30. 9. - 1. 10. 2023

III. etapa 7. - 8. 10. 2023

náhradní termín 14. - 15. 10. 2023

důvod uzávěry    velkoplošná oprava komunikace
povolil MMO OD žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.
poznámka

objízdná trasa I. etapaII. etapaIII. etapa

Akce DPO a.s.

Plánované uzavírky

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od křižovatky s ul. Mojmírovců u domu č.p.74/29 po křižovatku s ul. Mariánské náměstí
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

31. 10. 2023 - 28. 1. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na l. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. II/478 ul. 1. května


úsek žel. přejezd P6508 v Polance
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

9. - 10. 10. 2023 od 9:00 do 19:00 hod.

důvod uzávěry     úprava kolejí v přejezdu
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa