Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

MK I. třídy Karla Svobody

mapa
úsek od křiž. s ul. Krala Svobody až křiž. s ul. Liščí
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26.3.2020 - 30.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil ÚMOb Plesná žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

III/46613 ul. 26. dubna

úsek
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2020 - 30.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

MK III. třídy ul. Moravská

mapa
úsek křiž. Beskydská - ul. Horní
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.3.2021 - 30.4.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel STASPO spol. s r.o.

 

komunikace

II/478 ul. 1. května

           mapa
úsek

křiž. se sil. III/4785 ul. Svinovská až křiž. s MK ul. Janovská

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.4.2021 - 31.5.2021

důvod uzávěry Plošná kanalizace Polanka 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná
povolil OD MMO žadatel Jankostav s.r.o.

 

komunikace

MK I.třídy ul. Mongolská

                                              mapa        
úsek

křiž. Opavská - křiž. Sabinova

druh uzávěry

částečná, úplná

termín uzávěry

15.3.2021 - 13.6.2021

důvod uzávěry

Souvislá údržba MK Mongolská, Sjízdná

I.etapa - Sabinova - Opavská          částečná     15.3. - 12.4.2021

II.etapa - zastávka Řecká - Lidl      úplná            12.4. - 9.5.2021

III.etapa - od ul. Sabinova - Lidl     úplná            10.5. - 23.5.2021

IV.etapa - Lidl - křiž. Opavská        úplná            24.5. - 13.6.2021

povolil ÚMOb Poruba žadatel Ostravské komunikace a.s.

 

komunikace

MK II.třídy ul. Pavlovova

                                                 mapa      
úsek

křiž. Rodimcevova - křiž. Nad úvozem

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.4.2021 - 10.6.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

  

komunikace

Ul. Opavská

                                                       
úsek

most přes řeku Odru

druh uzávěry

dočasné omezení provozu

termín uzávěry

19.4.2021 - 21.4.2021

důvod uzávěry Diagnostické práce na TRAM mostě přes Odru
povolil žadatel DPO a.s.

  

komunikace

Ul. Vratimovská

                                                       
úsek

Ul. Rodimcevova až TRAM zast. Nová Huť Učiliště

druh uzávěry

dočasné omezené provozu

termín uzávěry

19.4.2021 - 23.4.2021

důvod uzávěry oprava asfaltové zálivky
povolil žadatel DPO a.s.

  

komunikace

sil. I/58 ul. Plzeňská

úsek

Nová Bělá - Dubina

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

15.3.2021 - 12.6.2021

důvod uzávěry stavební práce - jeden jízdní pruh ve směru do centra města - pohyblivé pracovní místo
povolil žadatel

  

komunikace

MK - Havlíčkovo nábřeží

úsek ul. Kostelní - ul. Kratochvílova
druh uzávěry

 

termín uzávěry

31.3.2021 - 31.5.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - úprava povrchů
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz žadatel HYDROSPOR spol. s r.o.

  

komunikace

sil. I/56 ul. Hlučínská

úsek

uzavřen pravý odb. pruh ve směru od Hlučína na ul. Slovenskou

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2021 - 30.4.2021

důvod uzávěry Práce na výstavbě odbočovacího pruhu
povolil žadatel

 

komunikace

sil. I/56

úsek od sil. II/479 až k sil. III/4793
druh uzávěry

 částečná

termín uzávěry

7.4.2021 - 9.5.2021

důvod uzávěry Mimoúrovňové křižovatky 28. října a Moravská
povolil žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

MK II. třídy ul. Dr. Lukášové

úsek

celá délka komunikace

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

6.4.2021 - 11.8.2021

důvod uzávěry Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabová
povolil ÚMOb Ova-Jih žadatel JANKOSTAV s.r.o.

   

komunikace

Křižovatka ulic Výškovická (III/4787) x Pavlovova (MK)

úsek

křižovatka ulic Výškovická x Pavlovova

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.4.2021 - 11.7.2021

důvod uzávěry stavební práce - jeden jízdní pruh ve směru do centra města - pohyblivé pracovní místo
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.

  

komunikace

Sil. II/479 a II/477 ul. Těšínská a Bohumínská

                                                      mapa
úsek

křiž. Bohumínská - křiž. Slívova

druh uzávěry

zvláštní užívání + uzavírka

termín uzávěry

7.4.2021 - 30.6.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská - oprava vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG a.s.

  

Plánované uzavírky


 

komunikace

sil. III/478 ul. Mitrovická

mapa
úsek

etapa č. 5 - Plzeňská - Krmelínská

etapa č. 7 - Plzeňská - Krmelínská

druh uzávěry

částečná - jeden jízdní pruh

termín uzávěry

 

důvod uzávěry

etapa č. 5                                                                   28.5.2021 - 24.6.2021

etapa č. 7                                                                   1.7.2021 - 23.7.2021

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s r.o.

    

komunikace

sil. III/01136

úsek

Antošovice - Hrušov - Petřkovice - Přívoz - ul. Slovenská - ul. Na Náspu

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

22.5.2021 od 10:00 do 12:00

důvod uzávěry konání akce "Začneme spolu aneb kolama dolů"
povolil žadatel Policie ČR, Ředitelství služby dopravní policie