Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

III/4721 ul.Michálkovická/Českobratrská

mapa
úsek kř. s ul. Olbrachtova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

17.6.2019 - 30.6.2019

důvod uzávěry rekonstrukce kanalizace
povolil OD MMO žadatel STASPO, s.r.o.
poznámka uzavřeny 3 jízdní pruhy, provoz veden v režimu 1+1
komunikace

III/4787 - ul. Výškovická

mapa
úsek Nákupní - Pavlovova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

4.6.2019 - 30.6.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil OD MMO žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
komunikace

II/647, III/4654

mapa
úsek kř. Čs.armády x Lidická
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.6.2019 - 9.8.2019

důvod uzávěry výstavba okružní křižovatky
povolil OD MMO žadatel Jankostav, s.r.o.
komunikace

I/58 - ul. Plzeňská

úsek kř. s ul. Z.Chalabaly
druh uzávěry

částečná (uzavřeny levé jízdní pruhy)

termín uzávěry

23.5.2019 - 23.6.2019

důvod uzávěry výstavba přechodu pro chodce
povolil KÚ MSK žadatel Ostravské komunikace, a.s.
komunikace

D1

úsek km 359,780 - 366,110 (EXIT 361 - EXIT 365)
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

19.5.2019 - 28.7.2019

důvod uzávěry oprava povrchu komunikace
povolil MD ČR žadatel COLAS CZ, a.s.
poznámka

provoz veden v protisměrném jízdním pásu v režimu 1+1

(19.5-22.6. uzavřen jízdní pás směr Praha, 22.6.-28.7. uzavřen jízdní pás směr Bohumín)

komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek km 284,032 - km 285,569 ( Tavičská - Frýdecká)
druh uzávěry

částečná / úplná pro tranzit nad 12 t

termín uzávěry

8.5.2019 - 17.7.2019

důvod uzávěry oprava povrchu komunikace
povolil KÚ MSK žadatel JANKOSTAV s.r.o.
poznámka tranzitní doprava nad 12 t vedena po objízdné trase, ostatní doprava vedena v protisměrném jízdním pásu dle jednotlivých etap (směr Havířov: obr.A, obr.B, směr Opava: obr.A, obr.B
komunikace

III/47310 - ul. Václavovická

mapa
úsek V Údolí - Na Rozmezí
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.5.2019 - 31.7.2019

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil OD MMO žadatel SKANSKA, a.s.
komunikace

MK ul. Kotkova

mapa
úsek Mostárenská - Ruská
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

15.4.2019 - 30.6.2019

důvod uzávěry oprava vodovodu
povolil ÚMOb Vítkovice žadatel HYDROSPOR s.r.o.
komunikace

II/473 - ul. Frýdecká (Šenov)

mapa
úsek most ev.č. 473-009 (přes trať ČD)
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

8.4.2019 - 30.10.2019

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MMO žadatel EUROVIA CS, a.s.
komunikace

MK ul. Junácká

mapa
úsek 1.etapa: Blanická-Kališní, 2. etapa: Kališní - Koláčkova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.etapa: 8.4.2019 - 31.5.2019

2.etapa: 1.6.2019 - 31.7.2019

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil ÚMOb Stará Bělá žadatel Ostravské komunikace, a.s.
komunikace

MK ul. Výstavní

mapa
úsek Dr. Malého - Gajdošova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.4.2019 - 30.6.2019

důvod uzávěry stavební práce
povolil ÚMOb Mar.Hory a Hulváky žadatel KR Ostrava, a.s.
poznámka  omezení v jednom jízdním pruhu   
komunikace

II/470 - ul. Orlovská

mapa
úsek Bohumínská - Záblatská
druh uzávěry

částečná

úplná

termín uzávěry

1.4.2019 - 16.7.2019

důvod uzávěry rekonstrukce a modernizace silnice
povolil OD MMO žadatel SKANSKA, a.s.
poznámka

rekonstrukce komunikace probíhá v etapách:

 • 1.4.-21.4. zúžení jízdních pruhů Betonářská-Kubínova
 • 22.4.-8.5. zúžení jízdních pruhů v celém úseku
 • 9.5.-25.5. úsek Betonářská-Kubínova uzavřen pro směr Rychvald
 • 26.5.-4.7. úsek Záblatská-Kubínova uzavřen pro směr Ostrava
 • 20.6.-4.7. úsek Betonářská-Kubínova uzavřen pro směr Rychvald
 • 5.7.-16.7. úsek Bohumínská-Betonářská uzavřen
komunikace

MK ul. nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, MK ul. Klimkovická

mapa
úsek

Klimkovická - G.Klimenta

V Zahradách - nábřeží SPB

druh uzávěry

úplná (směr Porubská)

termín uzávěry

1.4.2019 - 31.8.2019

důvod uzávěry přeložka horkovodního potrubí
povolil ÚMOb Poruba žadatel Veolia Energie ČR, a.s.
komunikace

III/46417

mapa
úsek kř. s II/647 - konec obce Josefovice
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.4.2019 - 31.8.2019

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil OD MMO žadatel JANKOSTAV s.r.o.

 

komunikace

II/479 - ul. Opavská

mapa
úsek 17. listopadu - Sjízdná, most ev.č. 479-003
druh uzávěry

částečná

úplná

termín uzávěry

25.3.2019 - 19.12.2019

důvod uzávěry rekonstrukce a modernizace silnice
povolil OD MMO žadatel IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
poznámka

rekonstrukce komunikace probíhá v etapách:

 • 25.3.-29.4. zúžení jízdních pruhů směr Opava
 • 30.4.-25.5. provoz směr Opava v jednom jízdním pruhu
 • 26.5.-23.7. levý jízdní pruh směr Opava uzavřen
 • 24.7.-6.8. uzavřena křižovatka Opavská x Martinovská (zachováno pravé odbočení z/na Martinovskou a z Francouzské)
 • 7.8.-20.8. uzavřena křižovatka Opavská x Sokolovská
 • 21.8.-25.9. zúžení jízdních pruhů směr centrum
 • 26.9.-21.10. provoz směr centrum v jednom jízdním pruhu
 • 22.10.-19.12. levý jízdní pruh směr centrum uzavřen (levé odbočení na ul. Sokolovská a Martinovská bude zachováno)

rekonstrukce mostu bude probíhat ve dvou etapách, kdy budou střídavě uzavřeny levé a pravé(+odstavné) pruhy

Objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením

komunikace

ul. Cihelní

mapa
úsek Zelná - Mariánskohorská
druh uzávěry 

částečná

termín uzávěry

25.2.2019 - 7.7.2019

29.7.2019 - 30.8.2019

 úplná (směr Místecká)

 

 8.7.2019 - 28.7.2019

důvod uzávěry práce na inženýrských sítích
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Prívoz žadatel SUBLAND-TECH s.r.o.
poznámka Při částečné uzávěře bude uzavřen jeden jízdní pruh a provoz bude řízen SSZ.
komunikace

MK ul. Palackého

mapa
úsek Na Mlýnici - E.Krásnohorské
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

22.1.2019 - 30.6.2019

důvod uzávěry stavební práce
povolil ÚMOb Mor.Ostrava a Přívoz žadatel Beskydská stavební, a.s.
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek MUK s III/4787 - ul. Výškovická
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.6.2018 - 30.6.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů na III/4787
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu v každém směru v délce cca 200 m
komunikace

II/479 - ul. Českobratrská

mapa
úsek Sokolská třída - Bukovanského
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

4.5.2018 - 30.8.2019

důvod uzávěry rekonstrukce mostů a vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.

 

Plánované uzavírky


 

komunikace

MK ul. Podzámčí

mapa
úsek Těšínská - Na Karolině
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

22.6.2019 (8.00 - 18.00)

důvod uzávěry Den Policie
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel Policie ČR
komunikace

MK ul. Trnkovecká, Pikartská, Pastrňákova

III/4725 - ul. Radvanická

mapa
úsek dle mapy
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

29.6.2019 (9.00 - 19.00)

30.6.2019 (9.00 - 18.00)

důvod uzávěry sportovní akce
povolil ÚMOb Radvanice a Bartovice žadatel RABA Motorsport, z.s.