Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

III/46613 ul. 26. dubna

mapa
úsek od křiž. s ul. Dobroslavickou směrem na Martinov
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

13.11.2020 - 31.3.2021

důvod uzávěry Výstavba kanalizace
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

MK III. třídy ul. Moravská

mapa
úsek křiž. Beskydská - ul. Horní
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.3.2021 - 30.4.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel STASPO spol. s r.o.

 

komunikace

II/478 ul. 1. května

úsek

úsek mezi ul. Hraničky a ul. Heleny Salichové - délka 347 m

křižovatka s ulicí Ve Svahu - délka 6 m

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

1.3.2021 - 31.3.2021

důvod uzávěry Realizace stavebních prací
povolil OD MMO žadatel Jankostav s.r.o.


Plánované uzavírky


 

komunikace

MK - Havlíčkovo nábřeží

úsek ul. Kostelní - ul. Kratochvílova
druh uzávěry

 

termín uzávěry

31.3.2021 - 31.5.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - úprava povrchů
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz žadatel HYDROSPOR spol. s r.o.

 

komunikace

MK II. třídy ul. Podzámčí

mapa
úsek místo tramvajového přejezdu- zast. Důl Zárubek
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

18.3.2021 - 31.3.2021

důvod uzávěry Výměna tramvajového svršku
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel DPO a.s.

 

komunikace

sil. III/478 ul. Mitrovická

mapa
úsek

etapa č. 5 - Plzeňská - Krmelínská

etapa č. 7 - Plzeňská - Krmelínská

druh uzávěry

částečná - jeden jízdní pruh

termín uzávěry

 

důvod uzávěry

etapa č. 5                                                                   28.5.2021 - 24.6.2021

etapa č. 7                                                                   1.7.2021 - 23.7.2021

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s r.o.