Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. I/11H ul. 17.listopadu

mapa
úsek ul. 17.listopadu od benzinové pumpy po ul. Vřesinskou
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

02. 06. 2021 – 15. 12. 2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil žadatel spol. FIRESTA – Fišer

 

komunikace

I/56 ul. Hlučínská

mapa
úsek

most v Petřkovicích

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

31.5.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil žadatel Hroší stavby Morava a.s.

 

komunikace

Sil. II/479 a II/477 ul. Těšínská a Bohumínská

                                                      
úsek

křiž. Bohumínská - křiž. Slívova

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

7.4.2021 - 30.6.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská - oprava vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG a.s.

 

komunikace

Sil. II/478 ul. Mitrovická

                                                      mapa
úsek

křiž. Plzeňská - křiž. Staroveská

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.6.2021 - 31.8.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá
povolil OD MMO žadatel STRABAG a.s.

 

komunikace

sil. II/478 ul. Krmelínská

                                                       
úsek

křiž. Krmelínská/Mitrovická x Na Šancích

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

6.4.2021 - 23.7.2021

důvod uzávěry kanalizace
povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.

 

komunikace

sil. II/478 ul. Krmelínská

                                                       
úsek

křiž. s MK Kaminského

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

1.6.2021 - 15.7.2021

důvod uzávěry přechod pro chodce
povolil OD MMO žadatel OKAS a.s.

 

komunikace

sil. II/478 ul. Mitrovická

mapa
úsek

etapa č. 5 - Plzeňská - Krmelínská

etapa č. 7 - Plzeňská - Krmelínská

druh uzávěry

částečná - jeden jízdní pruh

termín uzávěry

 

důvod uzávěry

etapa č. 5                                                                   28.5.2021 - 24.6.2021

etapa č. 7                                                                   1.7.2021 - 23.7.2021

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s r.o.

 

komunikace

III/46613 ul. 26. dubna

úsek
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2020 - 30.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

Křižovatka ulic Výškovická (III/4787) x Pavlovova (MK)

úsek

křižovatka ulic Výškovická x Pavlovova

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.4.2021 - 11.7.2021

důvod uzávěry stavební práce
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

sil. III/01136 ul. Antošovická

                                                       
úsek

U Štěrkovny až po podjezd pod D1

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

1.4.2021 - 30.10.2021

důvod uzávěry Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice
povolil žadatel DOZBOS s.r.o.

 

komunikace

sil. III/4804 ul. Lubinská

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Chodníky Košatka nad Odrou
povolil OD MMO žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46610 (Osvoboditelů) a III/46613 (Plesenská)

                                                       
úsek

 od křiž. s ul. Opavskou po nájezd na I/11

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom
povolil OD MMO žadatel Combin Banská Štiavnica s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46613 ul. 26.dubna

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

3.5.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná
povolil OD MMO žadatel PROJEKT 2010 s.r.o.

 

komunikace

sil. III/01137 ul. Petřkovická a zastávka na ul. Hlučínské I/56


úsek zastávky MHD Hornické muzeum
druh uzávěry

 

termín uzávěry

do 30.11.2021

důvod uzávěry stavební úpravy čekáren
povolil žadatel Ing. Petr Kopec s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46615 ul. Družební


úsek Krásné pole - úsek ul. Pohoří
druh uzávěry

 zvláštní užívání

termín uzávěry

14.6.2021 - 30.6.2021

důvod uzávěry Nová autobusová zastávka
povolil OD MMO žadatel KROSSBAU s.r.o.

 

komunikace

MK I. třídy Karla Svobody

mapa
úsek od křiž. s ul. Karla Svobody až křiž. s ul. Liščí
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26.3.2020 - 30.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil ÚMOb Plesná žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

MK I.tř. ul. Koněvova

                                                       
úsek

od křiž. Vrbická cca 200m

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

15.4.2021 - 15.8.2021

důvod uzávěry odkanalizování Heřmanic
povolil žadatel Hydrospor spol. s.r.o.

 

komunikace

MK II. třídy ul. Dr. Lukášové

úsek

celá délka komunikace

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

6.4.2021 - 11.8.2021

důvod uzávěry Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabová
povolil ÚMOb Ova-Jih žadatel JANKOSTAV s.r.o.

  

komunikace

MK ul. Pavlovova

mapa
úsek Rodimcevova - Kpt. Vajdy
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

19.6. - 1.7.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce tram. trati
povolil MOb OVA-JIH žadatel Firesta-Fišer

 

komunikace

MK ul. Lihovarská

úsek Vratimovská - Výhradní
druh uzávěry

 zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 30.6.2021

důvod uzávěry Oprava chodníku na ul. Lihovarská
povolil žadatel Jiří Břenek

 

komunikace

MK ul. Nad Porubkou

úsek Rudná - Nad Porubkou
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

22.6.2021 - 31.8.2021

důvod uzávěry Stavba kruhového objezdu
povolil ÚMOb Poruba žadatel JTA-Holding spol. s.r.o.

 

Plánované uzavírky


 

komunikace

sil. II/479 ul. Opavská

úsek most přes vodní tok Odru
druh uzávěry

levé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

15.7.2021 - 10.12.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce mostu přes Odru
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

sil. I/58 ul. Plzeňská

úsek směr Bohumín, v prostoru křižovatky s ul. Horní
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

16.7.2021 - 17.7.2021

důvod uzávěry Oprava povrchu komunikace
povolil žadatel OKAS a.s.