Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

Sil. I/11H ul. 17.listopadu

mapa
úsek ul. 17.listopadu od benzinové pumpy po ul. Vřesinskou
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

1.6.2021 – 15.12.2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA – Fišer

 

komunikace

Sil. I/56 ul. Hlučínská

mapa
úsek úsek od křižovatky s ul. Na Náhonu po křižovatku s ul. K Lávce
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.9.2021 - 11.12.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové, PJD na ul. Hlučínská, rekonstrukce tram. Zastávky Důl Odra
povolil

KÚ MSK

žadatel Strabag a.s.
poznámky

od 15.11. uzavřen pouze směr na Hlučín (mimo vozidel stavby, linkový bus a IZS)

 

komunikace

Sil. II/479 ul. Opavská

úsek most přes vodní tok Odru
druh uzávěry

levé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

15.7.2021 - 10.12.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce mostu přes Odru
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

Sil. II/478 ul. Na Lukách

mapa
úsek úsek od ul. Proskovická po křiž. s ulicí Svinovskou
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.9.2021 - 11.12.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka – Stará Bělá
povolil

OD MMO

žadatel Strabag a.s.

 

komunikace

silnice II/479, ulice Opavská


úsek u Autocentrály
druh uzávěry

 

termín uzávěry

1.10.2021 - 15.12.2021

důvod uzávěry SSZ přechodu pro chodce č. 4024 Opavská – Třebovická
povolil žadatel Ostravské komunikace, a.s.

 

komunikace

Sil. III/47811, ul. Mitrovické

mapa
úsek

v úseku mezi křižovatkami s ul. Hrabovskou a Krmelínskou

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

6.11.2021 - 30.4.2023

důvod uzávěry

Kanalizace Nová Bělá – II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II. etapa, 1. část

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.

 

Akce DPO a.s.


 

Plánované uzavírky