Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


    

komunikace

D1

úsek km 366.1 a 367, ve směru Bohumín - PL
druh uzávěry

zúžení vozovky - provoz v protisměru

termín uzávěry

11.4.2021 - 29.5.2021

důvod uzávěry Mimoúrovňové křižovatky 28. října a Moravská
povolil žadatel SEKNE spol. s.r.o.

   

komunikace

sil. I/11

úsek Krásné Pole směrem na D1
druh uzávěry

 pravý jízdní pruh uzavřen

termín uzávěry

do 11.6.2021

důvod uzávěry práce na gabionové stěně
povolil žadatel

 

komunikace

sil. I/58 ul. Plzeňská

úsek

Nová Bělá - Dubina

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

15.3.2021 - 12.6.2021

důvod uzávěry stavební práce - jeden jízdní pruh ve směru do centra města - pohyblivé pracovní místo
povolil žadatel

   

komunikace

sil. I/56 ul. Hlučínská

úsek

uzavřen pravý odb. pruh ve směru od Hlučína na ul. Slovenskou

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2021 - 30.4.2021

důvod uzávěry Práce na výstavbě odbočovacího pruhu
povolil žadatel

 

komunikace

Sil. II/479 a II/477 ul. Těšínská a Bohumínská

                                                      mapa
úsek

křiž. Bohumínská - křiž. Slívova

druh uzávěry

zvláštní užívání

uzavírka

termín uzávěry

7.4.2021 - 30.6.2021

8.5.-9.5.2021 a 15.5. - 23.5.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská - oprava vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG a.s.

  

komunikace

II/478 ul. 1. května

           mapa
úsek

křiž. se sil. III/4785 ul. Svinovská až křiž. s MK ul. Janovská

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.4.2021 - 15.6.2021

důvod uzávěry Plošná kanalizace Polanka 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná
povolil OD MMO žadatel Jankostav s.r.o.

   

komunikace

sil. II/478 ul. Krmelínská

                                                       
úsek

křiž. Krmelínská/Mitrovická x Na Šancích

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

6.4.2021 - 23.7.2021

důvod uzávěry kanalizace
povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.

 

komunikace

Křižovatka ulic Výškovická (III/4787) x Pavlovova (MK)

úsek

křižovatka ulic Výškovická x Pavlovova

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.4.2021 - 11.7.2021

důvod uzávěry stavební práce
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

III/46613 ul. 26. dubna

úsek
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2020 - 30.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

sil. III/01136 ul. Antošovická

                                                       
úsek

U Štěrkovny až po podjezd pod D1

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

1.4.2021 - 30.10.2021

důvod uzávěry Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice
povolil žadatel DOZBOS s.r.o.

 

komunikace

sil. III/4804 ul. Lubinská

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Chodníky Košatka nad Odrou
povolil OD MMO žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46610 (Osvoboditelů) a III/46613 (Plesenská)

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

13.5.2021 - 18.5.2021

důvod uzávěry Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom
povolil OD MMO žadatel Combin Banská Štiavnica s.r.o.

 

komunikace

sil. III/4787 ul. Výškovická

                                                       
úsek

 Svornosti - Čujkovova

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.5.2021 - 21.5.2021

důvod uzávěry PJD na ul. Výškovická - 1. úsek
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

sil. III/4787 ul. Výškovická

                                                       
úsek

 Pavlovova - Čujkovova

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.5.2021

důvod uzávěry PJD na ul. Výškovická - 2. úsek
povolil OD MMO žadatel NVB LINE s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46613 ul. 26.dubna

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

3.5.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná
povolil OD MMO žadatel PROJEKT 2010 s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46613 ul. Plesenská

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

13.5.2021 - 18.5.2021

důvod uzávěry Přípojka vodovodu
povolil OD MMO žadatel TERRAX stavební práce s.r.o.

 

komunikace

MK I.tř. ul. Horní

                                                       
úsek

podchod

druh uzávěry

omezení provozu

termín uzávěry

1.4.2021 - 15.5.2021

důvod uzávěry rekonstrukce podchodu
povolil žadatel STAVOS a.s.

 

komunikace

MK I. třídy Karla Svobody

mapa
úsek od křiž. s ul. Karla Svobody až křiž. s ul. Liščí
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26.3.2020 - 30.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil ÚMOb Plesná žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

MK I.třídy ul. Mongolská

                                              mapa        
úsek

křiž. Opavská - křiž. Sabinova

druh uzávěry

částečná, úplná

termín uzávěry

15.3.2021 - 13.6.2021

důvod uzávěry

Souvislá údržba MK Mongolská, Sjízdná

I.etapa - Sabinova - Opavská          částečná     15.3. - 12.4.2021

II.etapa - zastávka Řecká - Lidl      úplná            12.4. - 9.5.2021

III.etapa - od ul. Sabinova - Lidl     úplná            10.5. - 23.5.2021

IV.etapa - Lidl - křiž. Opavská        úplná            24.5. - 13.6.2021

povolil ÚMOb Poruba žadatel Ostravské komunikace a.s.

  

komunikace

MK I.tř. ul. Koněnona

                                                       
úsek

od křiž. Vrbická cca 200m

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

15.4.2021 - 15.8.2021

důvod uzávěry odkanalizování Heřmanic
povolil žadatel Hydrospor spol. s.r.o.

 

komunikace

MK I.tř. ul. Krmelínská

                                                       
úsek

Mitrovická - Rosná

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

4.5.2021 - 25.5.2021

důvod uzávěry Kanalizace Nová Bělá - III. etapa
povolil ÚMOb Nová Bělá žadatel

  

komunikace

MK II.třídy ul. Pavlovova

                                                 mapa      
úsek

křiž. Rodimcevova - křiž. Nad úvozem

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.4.2021 - 10.6.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Pavlovova vč. zastávky Rodimcevova
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 

komunikace

MK II.tř. ul. Svornosti

                                                       
úsek

u křiž. s ul. Výškovická

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

do 9.6.2021

důvod uzávěry odstranění zádlažbových panelů
povolil ÚMOb Ova-Jih žadatel ESMOFLEX s.r.o.

 

komunikace

MK II. třídy ul. Dr. Lukášové

úsek

celá délka komunikace

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

6.4.2021 - 11.8.2021

důvod uzávěry Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabová
povolil ÚMOb Ova-Jih žadatel JANKOSTAV s.r.o.

 

komunikace

MK - Havlíčkovo nábřeží

úsek ul. Kostelní - ul. Kratochvílova
druh uzávěry

 

termín uzávěry

31.3.2021 - 31.5.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce vodovodu a kanalizace - úprava povrchů
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz žadatel HYDROSPOR spol. s r.o.

  

komunikace

MK ul. Lihovarská

úsek Vratimovská - Výhradní
druh uzávěry

 zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 30.6.2021

důvod uzávěry Oprava chodníku na ul. Lihovarská
povolil žadatel Jiří Břenek

 

Plánované uzavírky


 

komunikace

sil. III/478 ul. Mitrovická

mapa
úsek

etapa č. 5 - Plzeňská - Krmelínská

etapa č. 7 - Plzeňská - Krmelínská

druh uzávěry

částečná - jeden jízdní pruh

termín uzávěry

 

důvod uzávěry

etapa č. 5                                                                   28.5.2021 - 24.6.2021

etapa č. 7                                                                   1.7.2021 - 23.7.2021

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s r.o.

    

komunikace

sil. III/01136

úsek

Antošovice - Hrušov - Petřkovice - Přívoz - ul. Slovenská - ul. Na Náspu

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

22.5.2021 od 10:00 do 12:00

důvod uzávěry konání akce "Začneme spolu aneb kolama dolů"
povolil žadatel Policie ČR, Ředitelství služby dopravní policie