Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

ul. Grmelova


úsek od kruhové křižovatky (u Kauflandu) po kruhovou křižovatku s ul. Novoveská/Přemyslovců
druh uzávěry

částečná - uzavřen směr od  sil. II/647 ul. Mariánskohorská ke kruhové křižovatce ul. Novoveská/Přemyslovců

termín uzávěry

7. 3. - 16. 6. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace 
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa vedena po sil. II/647 ul. Mariánskohorská, ul. Novinářská a ul. Novoveská

komunikace

ul. Dr. Slabihoudka


úsek

od hospodářského výjezdu z FNO po výjezd z hlavní brány FNO

druh uzávěry

částečná - omezen průjezd směrem k ul. 17. listopadu

termín uzávěry

15. 4. - 18. 6. 2024

důvod uzávěry    souvislá údržba ul. Dr. Slabihoudka
povolil ÚMOb Poruba žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka

 objízdná trasa po ul. Studentská, sil. II/465 ul. Opavská a ul. 17. listopadu nebo po ul. Dr. Slabihoudka, ul. K Myslivně a ul. 17. Listopadu

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná


úsek https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9qN0UxWK-T&ud=49%C2%B046%2759.323%22N%2C%2018%C2%B022%279.025%22E&x=18.3701552&y=49.7823436&z=18
druh uzávěry

částečná - uzavřen jízdní pruh směr Šenov - Ostrava

termín uzávěry

15. 5. - 24. 6. 2024

důvod uzávěry    stavba cyklolávky
povolil MSK žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. II/647 ul. Plzeňská


úsek v místě tramvajové zastávky "Dolní"
druh uzávěry

částečná - uzavřené levé jízdní pruhy

termín uzávěry

3. 6. - 9. 8. 2024

důvod uzávěry    rekonstrukce podchodů
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

sil. III/01136 ul. Antošovická


úsek mapa
druh uzávěry

částečná 

termín uzávěry

3. 6. - 15. 7. 2024

důvod uzávěry    rekonstrukce propustku
povolil MMO OD žadatel PROZNAK-dopravní značení, s.r.o.
poznámka
komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od domu č.p. 793/32 po křižovatku u domu čp. 637/67 (spojka z ul. Korunní), řízení provozu pomocí SSZ
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

10. 6. - 25. 8. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa z ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na ul. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná


úsek https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9qN0UxWK-T&ud=49%C2%B046%2759.323%22N%2C%2018%C2%B022%279.025%22E&x=18.3701552&y=49.7823436&z=18
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

15. 6. 2024, 4:00 hod. - 16. 6. 2024, 10:00 hod.

důvod uzávěry    stavba cyklolávky
povolil MSK žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

mapa

komunikace

ul. Závodní


úsek tram. zastávka "most ČS. armády"
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

14. 6. - 5. 7. 2024

důvod uzávěry    oprava přístřešků
povolil MMO OD žadatel MORYS s.r.o.
poznámka

mapa

Akce DPO a.s.

komunikace

ul. Horní


úsek v blízkosti tramvaj. zastávky "náměstí Ostrava Jih" 
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

10. - 15. 6. 2024, 7:00-13:00 hod.

důvod uzávěry          stavební úpravy nástupišť v obou směrech
povolil žadatel
poznámka

občasný pohyb vozidel a mechanismů v pruhu komunikace přiléhajícím tramvajovému nástupišti , zúžená vozovka v místě prací, pracovní místo bude označeno PDZ, možnost objetí místa prací souběžným (pomalým ) jízdním pruhem

komunikace

ul. Ruská


úsek mezi tramvaj. zastávkou "Mírové náměstí" a sídlem fy JIMI brusivo
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

10. - 22. 6. 2024, 7:00-13:00 hod.

důvod uzávěry    oprava panelového krytu – asfaltové zálivky 
povolil žadatel
poznámka

pohyb vozidel a mechanismů převážně v kolejišti , zúžená vozovka v místě prací v obou směrech, pracovní místo bude označeno PDZ

komunikace

sil. III/46620 ul. Martinovská


úsek v místě křižovatky s ul. Sokolovská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

10. - 22. 6. 2024, 7:00-13:00 hod.

důvod uzávěry    výměna kolejnic v křižovatce
povolil žadatel
poznámka

Stavební práce na přejezdu si vyžádají částečnou uzavírku tramvajového přejezdu. Během prvního termínu uzavírky (10.-13.6), bude uzavřen  průjezd z ulice Martinovská na ulici Sokolovská (mimo BUS MHD), během druhého termínu uzavírky (14.-18.6.2024) bude uzavřeno levé odbočení z ulice Sokolovská na ulici Martinovská. Za uzavírku a obousměrný provoz v jednou pruhu budou řidiči upozorněni dopravním značením  

Plánované uzavírky

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek ul. Přemyslovců v úseku od domu čp. 637/67 (spojka z ul. Korunní) po křižovatku s ul. Václavská, Korunní, U Dvoru
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26. 8. - 1. 9. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na l. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

ul. Erbenova, Šalounova, Halasova, Lidická


úsek mapa
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

22. 6. 2024

důvod uzávěry    kulturní akce - pouť
povolil MMO OD žadatel ÚMOb Vítkovice
poznámka

objízdná trasa

komunikace

ul. Na Jánské


úsek poblíž křižovatky s ul. Matuškova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

17. - 21. 6. 2024

důvod uzávěry    stavební práce
povolil MMO OD žadatel IP Systém a.s.
poznámka

mapa