Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

místní komunikace ul. 30. dubna

úsek

Nádražní - Poděbradova

druh uzávěry

částečná  

termín uzávěry

1. 9. - 31. 10. 2022

důvod uzávěry

souvislá údržba komunikace

povolil ÚMOb MOaP žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka

komunikace bude průjezdná ve směru Poděbradova - Nádražní

objízdná trasa směr od Přívozu po ul. Nádražní - Českobratrská - Poděbradova

objízdná trasa směr od centra po ul. Nádražní - Valchařská - Poděbradova


komunikace

sil. I/11 ul. Rudná

mapa
úsek km 286,840 - 287,280
druh uzávěry

částečná

úplná pro vozidla nad 3,5t

termín uzávěry

10. 1. 2022 – 21. 7. 2023 – celkový termín

10.1.2022 – 15.10.2022 – 1.etapa

16.10.2022 – 21.7.2023 – 2.etapa 

důvod uzávěry Rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
poznámky

Vždy jeden jízdní pruh.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vedena obousměrně po sil. II/647 ul. Plzeňská a Mariánskohorská, sil. I/56 ul. Cihelní a Místecká. 

Alternativně s využitím sil. II/477 ul. Frýdecká, sil. II/647 ul. Bohumínská a dálnice D1 mezi exity 354 Rudná a 365 Vrbice.

komunikace

sil. III/47811, ul. Mitrovická

mapa
úsek

v úseku mezi křižovatkami s ul. Hrabovskou a Krmelínskou

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

6.11.2021 - 30.4.2023

důvod uzávěry

Kanalizace Nová Bělá – II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II. etapa, 1. část

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.
komunikace

sil. II/479 ul. Opavská


úsek most přes vodní tok Odru
druh uzávěry

pravé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

1.4.2022 - 9.11.2022

důvod uzávěry Rekonstrukce mostu přes Odru
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.
Poznámka Uzavírka pravého jízdního pruhu pravého i levého jízdního pásu a částečná uzavírka místní komunikace ul. Fričova. Uzavírka nájezdu na silnici II/479 směr Centrum z místní komunikace ze směru Dubí
komunikace

místní  komunikace II/97b ul. Na Rovince 

 

 

úsek hlavní vjezd do Sungwoo Hitech po veřejně přístupnou účelovou komunikaci mezi budovami E2 a E4
druh uzávěry

částečná 

termín uzávěry

 22. 8. 2022 - 1. 10. 2022

důvod uzávěry souvislá údržba MK
povolil ÚMOb Hrabová žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.
komunikace

sil. II/647 ul. Bohumínská

 

 

úsek od MÚK s ul. Ke Kamenině  po ukončení 4 pruhu na ul. Bohumínská směr Bohumín
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 8. 2022 - 31. 10. 2022

důvod uzávěry Modernizace silnice II/647 ul. Bohumínská
povolil OD MMO žadatel SEKNE, spol. s r.o.
poznámky

uzavřen jízdní pás směr centrum.

komunikace

sil. I/56, ul. Místecká

úsek

pod ul. Místeckou včetně autobusových zastávek "Dřevoprodej"

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

11.4.2022 - 31.10.2022

důvod uzávěry

Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava-Jih

povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
poznámky

uzavírka pravých jízdních pruhů

komunikace

silnice I/56 ul. Místecká

úsek

k.ú. Ostrava-Hrabová

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

2. 5. 2022 – 31. 10. 2022

důvod uzávěry

Rekonstrukce mostu ev.č. 56-049..1, 2

povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
poznámky

vždy jednoho jízdního pásu. Provoz veden v protisměrném jízdním pásu v režimu 2+1

komunikace

silnice III/46611 ulice Hlučínská

 

 

úsek mezi ulicemi Hraniční a Balbínova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry: do 30. 9. 2022

 

důvod uzávěry řešení havarijní situace
povolil žadatel: OVaK
komunikace

silnice III/4782 ul. Ostravská

úsek

u ul. Přemyšovské

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 9. - 31. 10. 2022

důvod uzávěry

výstavba autobusových zastávek a chodníku

povolil OD MMO žadatel JANKOSTAV s.r.o.
poznámky

provoz řízen kyvadlovou SSZ

komunikace

sil. III/466 ul. Družební

 

 

úsek u hřbitova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry: 22. 8. - 31. 10. 2022

 

důvod uzávěry výstavba chodníků
povolil OD MMO žadatel: GCH Stav s.r.o.
komunikace

silnice II/4787 ul. Výškovická

úsek

cca 50 m. za křižovatkou s ul. Volgogradská po ulici Kotlářová směr do Výškovic

druh uzávěry

částečná - pravý jízdní pruh

termín uzávěry

19. 4. - 30. 9. 2022

důvod uzávěry

rekonstrukce přilehlých ploch podél KOTVY

povolil OD MMO žadatel
NVB LINE s.r.o.
komunikace

silnice II/647 ul. Plzeňská

úsek

podél tramvajové zastávky "Tylova"

druh uzávěry

částečná - levý jízdný pruh

termín uzávěry

1. 9. - 14. 10. 2022

důvod uzávěry

rekonstrukce tramvajového podchodu

povolil OD MMO žadatel SEKNE, spol. s r.o.

Akce DPO a.s.

komunikace

MÚK silnic II/647 ul. Plzeňská x III/4787 ul. Výškovická

úsek

ul. Plzeňská x III/4787 ul. Výškovická

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2022 - 22.9.2022

důvod uzávěry oprava tramvajové tratě
povolil OD MMO žadatel Firesta - Fišer a.s.
komunikace

místní komunikace ul. Horní

úsek

mezi zastávkami " Josefa Kotase" a " Václava Jiříkovského"

druh uzávěry

částečná - levý jízdní pruh

termín uzávěry

17. 9. - 30. 11. 2022

důvod uzávěry oprava tramvajové tratě
povolil žadatel
komunikace

místní komunikace ul. Ruská

úsek

za křižovatkou s ul. Palkovského směr  Výškovice

druh uzávěry

částečná - pravý jízdní pruh

termín uzávěry

19. 9.  - 23. 9. 2022,  7:00 - 13:00

důvod uzávěry výměna kolejnic
povolil OD MMO žadatel DPO a.s.


 Plánované uzavírky  

komunikace

místní komunikace ul. Hájkovická a Nová Kolonie

úsek

I. etapa: ul. Nová kolonie: v úseku od ulice Družební po ul. Podhájčí (26.9.2022 - 9.10.2022)

II. etapa: ul. Nová kolonie: v úseku: od ulice Podhájčí po ul. Hájkovická (3.10.2022 – 23.10.2022)

III. etapa: ul. Hájkovická v úseku: od ul. Nová kolonie po ul. Družební (31.10.2022 – 20.11.2022)

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26. 9. - 20. 11. 2022

důvod uzávěry lokální sanace a oprava povrchu
povolil ÚMOb Krásné Pole žadatel

Ostravské komunikace

poznámka

objížďka je vedena po místních komunikacích Nová kolonie, Hájkovická, Bajgarova a Družební.