Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. II/478 ul. 1. května


úsek most přes Odru v Polance nad Odrou ev.č. 478-009
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

do 30. 6. 2024

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od křižovatky s ul. Mariánské náměstí (u pošty) po křižovatku s ul. Hudební u domu čp. 576/34
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

11. 3. - 9. 6. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa z ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na ul. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

ul. Grmelova


úsek od kruhové křižovatky (u Kauflandu) po kruhovou křižovatku s ul. Novoveská/Přemyslovců
druh uzávěry

částečná - uzavřen směr od  sil. II/647 ul. Mariánskohorská ke kruhové křižovatce ul. Novoveská/Přemyslovců

termín uzávěry

7. 3. - 16. 6. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace 
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa vedena po sil. II/647 ul. Mariánskohorská, ul. Novinářská a ul. Novoveská

komunikace

sil. I/56 ul. Sokolská třída


úsek od křižovatky se sil. II/647 ul. Muglinovská po křižovatku s ul. Kosmova
druh uzávěry

částečná - uzavřen směr na Hlučín

termín uzávěry

1. 4. - 31. 5. 2024

důvod uzávěry    oprava kanalizace
povolil MSK žadatel Glumbík s.r.o.
poznámka

 mapa

komunikace

sil. III/4787 ul. Staroveská


úsek od křižovatky s ul. Na Smyčce po křižovatku s ul. V Úvoze
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

2. - 21. 4. 2024

důvod uzávěry    oprava kanalizace
povolil MMO OD žadatel KR Ostrava a.s.
poznámka

 mapa

komunikace

sil. III/4785 ul. Mannesmannova a ul. nám. Dr. Brauna


úsek od kruhové křižovatky s ul. Bílovecká po vjezd na parkoviště ze sil. III/4785 ul. Mannesmannova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

8. - 26. 4. 2024

důvod uzávěry    rekonstrukce povrchu okružní křižovatky
povolil MMO OD žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka

mapa

komunikace

sil. I/56


úsek v místě kruhové křižovatky se sil. II/647 ul. Mariánskohorská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

8. - 12. 4. 2024, I. etapa

15. - 19. 4. 2024, II. etapa

důvod uzávěry    rekonstrukce povrchu okružní křižovatky
povolil MSK žadatel Silnice Morava s.r.o.
poznámka

. etapaII. etapa

komunikace

ul. Dr. Slabihoudka


úsek

od hospodářského výjezdu z FNO po výjezd z hlavní brány FNO

druh uzávěry

částečná - omezen průjezd směrem k ul. 17. listopadu

termín uzávěry

8. - 12. 4. 2024

důvod uzávěry    souvislá údržba ul. Dr. Slabihoudka
povolil ÚMOb Poruba žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka

 objízdná trasa po ul. Studentská, sil. II/465 ul. Opavská a ul. 17. listopadu nebo po ul. Dr. Slabihoudka, ul. K Myslivně a ul. 17. Listopadu

Akce DPO a.s.

komunikace

ul. Ruská


úsek

v úseku mezi tramvajovou zastávkou "Dolní Vítkovice"  a křižovatkou .s ul. Výstavní

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

18. - 27. 4. 2024, od 6:00 do 14:00 hod.

důvod uzávěry    výměna kolejnic
povolil žadatel
poznámka

 stavební práce na přejezdu si vyžádají částečnou uzavírku ulice Ruská v rozmezí jednoho jízdního pruhu ve směru Vysoké pece a uzavírku železniční tratě v obou směrech

komunikace

ul. Závodní


úsek

v úseku mezi zastávkou "Most Armády" a "Jubilejní kolonie"

druh uzávěry

částečná 

termín uzávěry

22. - 26. 4. 2024, od 7:00 do 13:00 hod.

důvod uzávěry    oprava panelového krytu – asfaltové zálivy 
povolil žadatel
poznámka

 pohyb vozidel a mechanismů převážně v kolejišti , zúžená vozovka v místě prací v obou směrech

Plánované uzavírky

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od domu č.p. 793/32 po křižovatku u domu čp. 637/67 (spojka z ul. Korunní), řízení provozu pomocí SSZ
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

10. 6. - 25. 8. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa z ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na ul. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná


úsek od sil. II/479 ul. Ostravská (Havířov) po MÚK se sil. I/58 ul. Fryštátská
druh uzávěry

částečná - uzavřen jízdní pás Havířov - Ostrava

termín uzávěry

27. 4. 2024, od 7:30 hod. do 14:00 hod

důvod uzávěry    sportovní akce "GRACIA ORLOVÁ 2024"
povolil MSK žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

ul. Hlavní třída


úsek

od křižovatky s ul. Francouzská po křižovatku s ul. 17. listopadu

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26. 4. 2024 od 18:00 do 22:00 hodin,

27. 4. 2024 od 09:00 do 13:00 hodin

důvod uzávěry    kulturní akce „Ostrava na kolečkách“ a „Porubajk MTB Marathon“
povolil ÚMOb Poruba žadatel spolek SWANKY, z.s., a spolek KOLEČKO, z.s.,
poznámka

objízdná trasa ul. Francouzská, Ul. Nad Porubkou, ul. nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, ul. 17. listopadu a sil. II/479 ul. Opavská