Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

II/647 - ul. Mariánskohorská

mapa
úsek sjezd na D1
druh uzávěry

úplná (směr Poruba)

termín uzávěry

20.9.2018 (10.00 - 17.00)

důvod uzávěry natáčení ČT
povolil OD MMO žadatel Česká televize
komunikace

dálnice D1

mapa
úsek tunel Klimkovice
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

20.9.2018 (21.20) - 21.9.2018 (5.30)

(náhradní termín 27.9. - 28.9.2018)

důvod uzávěry požární zkouška
povolil MD ČR žadatel ŘSD
komunikace

MK ul. Mostárenská

mapa
úsek 1- máje - Kotkova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

17.9.2018 - 23.9.2018

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil ÚMOb Vítkovice žadatel Ostravské komunikace, a.s.
komunikace

MK ul. Poděbradova

mapa
úsek Valchařská - Bieblova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

11.9.2018 - 26.11.2018

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka    úplná uzavírka 2 dny v době pokládky nového povrchu
komunikace

III/0581 - ul. Slovenská

mapa
úsek kř. s I/56 ul. Hlučínská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

10.9.2018 - 30.11.2018

důvod uzávěry úprava křižovatky a SSZ
povolil OD MMO žadatel GEMO, a.s.
poznámka uzavřen pravý jízdní pruh
komunikace

MK ul. Sokola Tůmy

mapa
úsek 28. října - Novoveská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

3.9.2018 - 31.10.2018

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka úplná uzavírka 2 dny v době pokládky nového povrchu
komunikace

III/0581 - ul. Švermova

mapa
úsek Chemická - Mariánskohorská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

13.8.2018 - 31.10.2018

důvod uzávěry oprava mostu
povolil OD MMO žadatel SŽDC
poznámka   uzavřen jeden jízdní pruh, provoz řízen SSZ
komunikace

I/58 - Stará Ves nad Ondřejnicí

mapa
úsek most ev.č. 58-026
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

4.6.2018 - 31.12.2018

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil KÚ MSK žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.
poznámka uzavřen jeden jízdní pruh, provoz řízen SSZ
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek MUK s III/4787 - ul. Výškovická
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.6.2018 - 30.4.2019

důvod uzávěry rekonstrukce mostů na III/4787
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu v každém směru v délce cca 200 m
komunikace

III/4787 - ul. Výškovická

mapa
úsek Nákupní - Pavlovova
druh uzávěry

úplná (směr Výškovice)

termín uzávěry

9.5.2018 - 15.5.2019

důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil OD MMO žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
komunikace

II/479 - ul. Českobratrská

mapa
úsek Sokolská třída - Bukovanského
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

4.5.2018 - 30.8.2019

důvod uzávěry rekonstrukce mostů a vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek

ul. Rudná - mosty ev.č. 11-143B a 11-144

druh uzávěry

úplná (směr Havířov)

termín uzávěry

19.3.2018 - 31.12.2018

důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel ŘSD
komunikace

I/56 - ul. Místecká

mapa
úsek Železárenská - 28. října
druh uzávěry

částečná

úplná (vždy jeden jízdní pás)

termín uzávěry

5.2.2018 - 30.11.2018

2.4.2018 - 4.11.2018

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil KÚ MSK žadatel MAKOS, a.s.
poznámka  po celou dobu omezení bude na ul. Místecké zachován obousměrný provoz   

Plánované uzavírky


 

komunikace

oblast mezi ul. Nádražní - Mariánskohorská - Muglinovská - Frýdecká Havlíčkovo nábř.

mapa
úsek

dle mapy

druh uzávěry

částečná / úplná

termín uzávěry

23.9.2018

důvod uzávěry sportovní akce
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka  objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením, nutno dbát pokynů organizátorů