Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná

mapa
úsek km 286,840 - 287,280
druh uzávěry

částečná

úplná pro vozidla nad 3,5t

termín uzávěry

10. 1. 2022 – 21. 7. 2023 – celkový termín

10.1.2022 – 17.12.2022 – 1.etapa

18.12.2022 – 21.7.2023 – 2.etapa 

důvod uzávěry Rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
poznámka

Vždy jeden jízdní pruh.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vedena obousměrně po sil. II/647 ul. Plzeňská a Mariánskohorská, sil. I/56 ul. Cihelní a Místecká. 

Alternativně s využitím sil. II/477 ul. Frýdecká, sil. II/647 ul. Bohumínská a dálnice D1 mezi exity 354 Rudná a 365 Vrbice.

komunikace

sil. III/47811, ul. Mitrovická

mapa
úsek

v úseku mezi křižovatkami s ul. Hrabovskou a Krmelínskou

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

6.11.2021 - 30.4.2023

důvod uzávěry

Kanalizace Nová Bělá – II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II. etapa, 1. část

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.
komunikace

sil. I/56 ul. Místecká


úsek silniční staničení km 39,630 – 40,160, EXIT 39 - EXIT 42
druh uzávěry

částečná - pravý jízdní pás (směr Frýdek-Místek)

termín uzávěry

13. - 25. 3. 2023

důvod uzávěry oprava povrchu komunikace
povolil MSK žadatel SEKNE spol. s r. o. 
poznámka

I etapa - uzavření levého pruhu od 13. - 20. 3. 2023

II. etapa - uzavření pravého pruhu včetně EXITU 39 od 20. - 25. 3. 2023

komunikace

ul. 1. máje


úsek od křižovatky se sil. II/479 ul. 28. října po křižovatku s ul. Martinská
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

20. 3. - 14. 5. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mar. Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa -  po ul. Železárenská nebo po ul. Zelená a Výstavní na sil. II/479 ul. 28. října


Akce DPO a.s.

 

Plánované uzavírky 

komunikace

sil. II/478 ul. 1. května


úsek most přes Odru v Polance nad Odrou ev.č. 478-009
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

24. 3. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa