Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


komunikace

I/56 - ul. Hlučínská

mapa
úsek most ev. č. 56-045 (přes Odru)
druh uzávěry

úplná (směr Hlučín)

termín uzávěry

20.10.2018 (5,00) - 21.10.2018 (18,00)

důvod uzávěry oprava povrchu mostu
povolil KÚ MSK žadatel Jankostav, s.r.o.
komunikace

MK ul. Syllabova

mapa
úsek U Cementárny - Rostislavova
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

21.10.2018 (6,00) - 22.10.2018 (22,00)

důvod uzávěry práce na inženýrských sítích
povolil ÚMOb Vítkovice žadatel IMOS Brno, a.s.
komunikace

MK ul. Poděbradova

mapa
úsek Bieblova - Českobratrská
druh uzávěry

částečná

úplná

termín uzávěry

15.10.2018 - 30.11.2018

17.11.2018 - 25.11.2018

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz žadatel Ostravské komunikace, a.s.

 

komunikace

MK ul. Nádražní

mapa
úsek Stodolní - Mlýnská
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

8.10.2018 - 31.10.2018

důvod uzávěry stavební práce
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz žadatel STRABAG, a.s.
komunikace

III/4725 - ul. Čapkova

mapa
úsek Těšínská - Matušinského
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

20.9.2018 - 20.11.2018

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil OD MMO žadatel Jankostav, s.r.o.
poznámka  autobusům MHD průjezd povolen (s vyjímkou doby pokládky živice)
komunikace

MK ul. Poděbradova

mapa
úsek Valchařská - Bieblova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

11.9.2018 - 26.11.2018

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka    úplná uzavírka 2 dny v době pokládky nového povrchu
komunikace

III/0581 - ul. Slovenská

mapa
úsek kř. s I/56 ul. Hlučínská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

10.9.2018 - 30.11.2018

důvod uzávěry úprava křižovatky a SSZ
povolil OD MMO žadatel GEMO, a.s.
poznámka uzavřen pravý jízdní pruh
komunikace

MK ul. Sokola Tůmy

mapa
úsek 28. října - Novoveská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

3.9.2018 - 31.10.2018

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka úplná uzavírka 2 dny v době pokládky nového povrchu
komunikace

III/0581 - ul. Švermova

mapa
úsek Chemická - Mariánskohorská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

13.8.2018 - 31.10.2018

důvod uzávěry oprava mostu
povolil OD MMO žadatel SŽDC
poznámka   uzavřen jeden jízdní pruh, provoz řízen SSZ
komunikace

I/58 - Stará Ves nad Ondřejnicí

mapa
úsek most ev.č. 58-026
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

4.6.2018 - 31.12.2018

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil KÚ MSK žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.
poznámka uzavřen jeden jízdní pruh, provoz řízen SSZ
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek MUK s III/4787 - ul. Výškovická
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.6.2018 - 30.4.2019

důvod uzávěry rekonstrukce mostů na III/4787
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu v každém směru v délce cca 200 m
komunikace

III/4787 - ul. Výškovická

mapa
úsek Nákupní - Pavlovova
druh uzávěry

úplná (směr Výškovice)

termín uzávěry

9.5.2018 - 15.5.2019

důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil OD MMO žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
komunikace

II/479 - ul. Českobratrská

mapa
úsek Sokolská třída - Bukovanského
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

4.5.2018 - 30.8.2019

důvod uzávěry rekonstrukce mostů a vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.
komunikace

I/11 - ul. Rudná

mapa
úsek

ul. Rudná - mosty ev.č. 11-143B a 11-144

druh uzávěry

úplná (směr Havířov)

termín uzávěry

19.3.2018 - 31.12.2018

důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel ŘSD
komunikace

I/56 - ul. Místecká

mapa
úsek Železárenská - 28. října
druh uzávěry

částečná

úplná (vždy jeden jízdní pás)

termín uzávěry

5.2.2018 - 30.11.2018

2.4.2018 - 4.11.2018

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil KÚ MSK žadatel MAKOS, a.s.
poznámka  po celou dobu omezení bude na ul. Místecké zachován obousměrný provoz   

Plánované uzavírky


 

komunikace

MK ul. 1. máje

mapa
úsek Mostárenská - Pohraniční
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

31.10.2018 (7,00) - 21.11.2018 (18,00)

důvod uzávěry výměna kolejových křižovatek
povolil ÚMOb Vítkovice žadatel Dopravní podnik Ostrava, a.s.