Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. I/11H ul. 17.listopadu

mapa
úsek ul. 17.listopadu od benzinové pumpy po ul. Vřesinskou
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

02. 06. 2021 – 15. 12. 2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil žadatel spol. FIRESTA – Fišer

 

komunikace

I/56 ul. Hlučínská

mapa
úsek

most v Petřkovicích

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

31.5.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Oprava mostu
povolil žadatel Hroší stavby Morava a.s.

 

komunikace

II/478 ul. 1. května

           mapa
úsek

křiž. se sil. III/4785 ul. Svinovská až křiž. s MK ul. Janovská

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.4.2021 - 15.6.2021

důvod uzávěry Plošná kanalizace Polanka 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná
povolil OD MMO žadatel Jankostav s.r.o.

 

komunikace

Sil. II/479 a II/477 ul. Těšínská a Bohumínská

                                                      
úsek

křiž. Bohumínská - křiž. Slívova

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

7.4.2021 - 30.6.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská - oprava vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG a.s.

 

komunikace

Sil. II/478 ul. Mitrovická

                                                      mapa
úsek

křiž. Plzeňská - křiž. Junácká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.6.2021 - 30.6.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá
povolil OD MMO žadatel STRABAG a.s.

 

komunikace

sil. II/478 ul. Krmelínská

                                                       
úsek

křiž. Krmelínská/Mitrovická x Na Šancích

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

6.4.2021 - 23.7.2021

důvod uzávěry kanalizace
povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.

 

komunikace

sil. II/478 ul. Krmelínská

                                                       
úsek

křiž. s MK Kaminského

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

1.6.2021 - 15.7.2021

důvod uzávěry přechod pro chodce
povolil OD MMO žadatel OKAS a.s.

 

komunikace

sil. II/478 ul. Mitrovická

mapa
úsek

etapa č. 5 - Plzeňská - Krmelínská

etapa č. 7 - Plzeňská - Krmelínská

druh uzávěry

částečná - jeden jízdní pruh

termín uzávěry

 

důvod uzávěry

etapa č. 5                                                                   28.5.2021 - 24.6.2021

etapa č. 7                                                                   1.7.2021 - 23.7.2021

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s r.o.

 

komunikace

křižovatka ulic 28.října x 1.máje  (Mariánské náměstí)

úsek v křižovatce
druh uzávěry

přímý směr

termín uzávěry

10.6.2021 - 23.6.2021

důvod uzávěry Výměna kolejnic v oblouku l.č.12 a oprava živičného krytu 
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel

 

komunikace

III/46613 ul. 26. dubna

úsek
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2020 - 30.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

Křižovatka ulic Výškovická (III/4787) x Pavlovova (MK)

úsek

křižovatka ulic Výškovická x Pavlovova

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.4.2021 - 11.7.2021

důvod uzávěry stavební práce
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

sil. III/01136 ul. Antošovická

                                                       
úsek

U Štěrkovny až po podjezd pod D1

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

1.4.2021 - 30.10.2021

důvod uzávěry Kanalizace a ČOV Koblov - Antošovice
povolil žadatel DOZBOS s.r.o.

 

komunikace

sil. III/4804 ul. Lubinská

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Chodníky Košatka nad Odrou
povolil OD MMO žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46610 (Osvoboditelů) a III/46613 (Plesenská)

                                                       
úsek

 od křiž. s ul. Opavskou po nájezd na I/11

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 31.10.2021

důvod uzávěry Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom
povolil OD MMO žadatel Combin Banská Štiavnica s.r.o.

 

komunikace

sil. III/46613 ul. 26.dubna

                                                       
úsek

 

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

3.5.2021 - 30.11.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná
povolil OD MMO žadatel PROJEKT 2010 s.r.o.

 

komunikace

sil. III/01137 ul. Petřkovická a zastávka na ul. Hlučínské I/56


úsek zastávky MHD Hornické muzeum
druh uzávěry

 

termín uzávěry

do 30.11.2021

důvod uzávěry stavební úpravy čekáren
povolil žadatel Ing. Petr Kopec s.r.o.

 

komunikace

MK I. třídy Karla Svobody

mapa
úsek od křiž. s ul. Karla Svobody až křiž. s ul. Liščí
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26.3.2020 - 30.7.2021

důvod uzávěry Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část
povolil ÚMOb Plesná žadatel KR Ostrava a.s.

 

komunikace

MK I.tř. ul. Koněvova

                                                       
úsek

od křiž. Vrbická cca 200m

druh uzávěry

zvláštní užívání

termín uzávěry

15.4.2021 - 15.8.2021

důvod uzávěry odkanalizování Heřmanic
povolil žadatel Hydrospor spol. s.r.o.

 

komunikace

MK II.tř. ul. Průběžná

                 mapa                                      
úsek

ul. Průběžné od křižovatky s ulici Spojovací směrem k autobusové točně BUS

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

01. 06. 2021 - 30. 06. 2021

důvod uzávěry Oprava komunikace ulice Průběžné
povolil ÚMOb Plesná žadatel Ostravské komunikace a.s.

 

komunikace

MK II. třídy ul. Dr. Lukášové

úsek

celá délka komunikace

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

6.4.2021 - 11.8.2021

důvod uzávěry Rekonstrukci ul. Dr. Lukášové, Ostrava-Hrabová
povolil ÚMOb Ova-Jih žadatel JANKOSTAV s.r.o.

 

komunikace

MK Pavlovova


úsek Rodimcevova - zast. Kpt. Vajdy směr k ul. Plzeňská
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

do 18.6.2021

důvod uzávěry Výměna kolejí ul. Pavlovova
povolil ÚMOb Ova-Jih žadatel

 

komunikace

MK ul. Lihovarská

úsek Vratimovská - Výhradní
druh uzávěry

 zvláštní užívání

termín uzávěry

10.5.2021 - 30.6.2021

důvod uzávěry Oprava chodníku na ul. Lihovarská
povolil žadatel Jiří Břenek

 

Plánované uzavírky


 

komunikace

MK ul. Nad Porubkou

úsek Rudná - Nad Porubkou
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

22.6.2021 - 31.8.2021

důvod uzávěry Stavba kruhového objezdu
povolil ÚMOb Poruba žadatel JTA-Holding spol. s.r.o.

 

komunikace

sil. II/479 ul. Opavská

úsek most přes vodní tok Odru
druh uzávěry

levé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

1.7.2021 - 10.12.2021

důvod uzávěry Rekonstrukce mostu přes Odru
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.