Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

I/59 - ul. Fryštátská

úsek Těšínská - Rudná
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

30.11.2020 - 23.12.2020

důvod uzávěry oprava povrchu komunikace
povolil KÚ MSK žadatel NVB LINE spol. s.r.o.
poznámka  uzavřen jeden jízdní pruh v každém směru, provoz v režimu 1+1  
komunikace

III/4703 ul. Počáteční

úsek most ev. č. 4703-1
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

13.11.2020 - 15.12.2020

důvod uzávěry oprava mostu přes řeku Lučinu
povolil žadatel SEKNE spol. s.r.o.
komunikace

III/4787 ul. Výškovická, MK ul. Čujkovova

úsek Pavlovova - Svornosti, Výškovická - Krylovova
druh uzávěry

částečná, úplná

termín uzávěry

7.7.2020 - 6.12.2020

důvod uzávěry rekonstrukce zastávek a tramvajové tratě
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.; COLAS a.s.
komunikace

I/56

úsek křiž. sil. II/479 x III/4793 (Frýdlantské mosty) - MK Moravská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

15.11.2020 - 16.12.2020

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky - omezení jízdních pruhů na 2+2
povolil KÚ MSK žadatel SEKNE spol. s.r.o.
poznámka objížďka vedena po sil I/56 po zbylém jízdním pruhu a zpevněné krajnici (BUS - pruh)
komunikace

III/46613 Ul. 26. dubna

mapa
úsek od křiž. s ul. Dobroslavickou směrem na Martinov
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

13.11.2020 - 31.3.2021

důvod uzávěry Výstavba kanalizace
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava a.s.
komunikace

II/478 ul. 1.května

úsek křiž. s ul. Hraničky - křiž. s ul. Úzká
druh uzávěry

zvláštní užívání, částečná

termín uzávěry

9.11.2020 - 15.12.2020

důvod uzávěry Plošná kanalizace
povolil OD MMO žadatel Jankostav s.r.o.

 

Plánované uzavírky