Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

Sil. I/11, Rudná

mapa
úsek km 286,840 - 287,280
druh uzávěry

částečná

úplná pro vozidla nad 3,5t

termín uzávěry

10. 1. 2022 – 21. 7. 2023 – celkový termín

10.1.2022 – 15.10.2022 – 1.etapa

16.10.2022 – 21.7.2023 – 2.etapa 

důvod uzávěry Rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
poznámky

Vždy jeden jízdní pruh.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vedena obousměrně po sil. II/647 ul. Plzeňská a Mariánskohorská, sil. I/56 ul. Cihelní a Místecká. 

Alternativně s využitím sil. II/477 ul. Frýdecká, sil. II/647 ul. Bohumínská a dálnice D1 mezi exity 354 Rudná a 365 Vrbice.

komunikace

sil. III/4787 ul. Výškovická

úsek

cca 50 m. za křižovatkou s ul. Volgogradská po ulici Kotlářová směr do Výškovic

druh uzávěry

částečná - pravý jízdní pruh 

termín uzávěry

19. 4. - 25. 8. 2022

důvod uzávěry

rekonstrukce přilehlých ploch podél KOTVY

povolil OD MMO žadatel NVB LINE s.r.o.

 

komunikace

Sil. III/47811, ul. Mitrovické

mapa
úsek

v úseku mezi křižovatkami s ul. Hrabovskou a Krmelínskou

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

6.11.2021 - 30.4.2023

důvod uzávěry

Kanalizace Nová Bělá – II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II. etapa, 1. část

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.

 

komunikace

dálnice D1

úsek

v km 370,600 - 365,765 vč. odpočívky Antošovice

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.4.2022 - 26.8.2022

důvod uzávěry Oprava dálnice D1
povolil MD ČR žadatel SEKNE spol. s.r.o.

  

komunikace

Sil. II/479 ul. Opavská

mapa
úsek most přes vodní tok Odru
druh uzávěry

pravé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

1.4.2022 - 9.11.2022

důvod uzávěry Rekonstrukce mostu přes Odru
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.
Poznámka Uzavírka pravého jízdního pruhu pravého i levého jízdního pásu a částečná uzavírka místní komunikace ul. Fričova. Uzavírka nájezdu na silnici II/479 směr Centrum z místní komunikace ze směru Dubí
komunikace

MK II. tř. ul. Na Baranovci

 

mapa

úsek v úseku od ul. Těšínská po ul. Na Františkově
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

4.4.2022 - 19.8.2022

důvod uzávěry Souvislá údržba vozovky a rekonstrukce plynovodu
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel OKAS a.s.
komunikace

sil. II/647 ul. Bohumínská

 

mapa

úsek od MÚK s ul. Ke Kamenině  po ukončení 4 pruhu na ul. Bohumínská směr Bohumín
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

4. 4. 2022 - 31. 10. 2022

důvod uzávěry Modernizace silnice II/647 ul. Bohumínská
povolil OD MMO žadatel SEKNE, spol. s r.o.
poznámky

I. fáze uzavřen jízdní pás směr Bohumín od 4. 4. 2022 do 31. 7. 2022

II. fáze uzavřen jízdní pás směr centrum od 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022 

komunikace

sil. II/477  ul. Bohumínská,

 

 

úsek Českobratrská - Těšínská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 6. - 31. 8. .2022

důvod uzávěry Modernizace silnice II/477 ul. Bohumínská
povolil OD MMO žadatel SEKNE, spol. s r.o.
poznámky

II. fáze -  částečně uzavřená ulice Bohumínská v úseku od

MÚK s ul. Českobratrská po ulici Těšínská od 22. 6. do 30. 6. 2022,

III. fáze - uzavřen jízdní pás ulice Bohumínská směr Vratimov od  křižovatky s

ul. 28. října (Most Miloše Sýkory) po MÚK Na Karolině a levý jízdní pruh ulice Bohumínská směr Bohumín od křižovatky s ul. 28. října (most Miloše Sýkory) po MÚK Českobratrská od 1. - 17. 7. 2022  (objízdné trasy)

IV. fáze - uzavřen jízdní pás ulice Frýdecká, Bohumínská směr Bohumín od konce MÚK s ul. Na Karolíně po konec křížení s MÚK Českobratrská od 18. - 31. 7. 2022 (objízdné trasy I, II),

V. fáze - částečné uzavřená ul. Bohumínská v úseku od MÚK s ul. Českobratrská po ul. Těšínská od 1. - 31. 8. 2022

komunikace

sil. I/56, ul. Místecká

úsek

pod ul. Místeckou včetně autobusových zastávek "Dřevoprodej"

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

11.4.2022 - 31.10.2022

důvod uzávěry

Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava-Jih

povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
poznámky

uzavírka pravých jízdních pruhů

komunikace

Silnice I/56 ul. Místecká

úsek

k.ú. Ostrava-Hrabová

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

2. 5. 2022 – 31. 10. 2022

důvod uzávěry

Rekonstrukce mostu ev.č. 56-049..1, 2

povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
poznámky

vždy jednoho jízdního pásu. Provoz veden v protisměrném jízdním pásu v režimu 2+1

komunikace

 dálnice D1


úsek odpočívka Antošovice (km 368,6)
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

15. 6. - 31. 7. 2022

důvod uzávěry sanace prostoru odpočívky
povolil MD ČR žadatel SEKNE spol. s.r.o.
poznámka provoz bude veden v režimu 1+1/0
komunikace

dálnice D1


úsek pravý pás dálnice v km 366,165 - 370,041 vč. odpočívky Antošovice
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

15. 6. 2022 - 10. 8. 2022

důvod uzávěry oprava pravého pásu dálnice, etapa 2.1
povolil MD ČR žadatel SEKNE spol. s.r.o.
poznámka provoz bude veden v režimu 1+1/0
komunikace

silnice II/479 ulice Opavská          

úsek

od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s ulicí Martinovskou 

druh uzávěry

částečná - pouze levé jízdní pruhy

termín uzávěry

1. 7. 2022 do 31. 8. 2022

důvod uzávěry oprava tramvajové trati
povolil MMO žadatel SEKNE, spol. s r.o.
poznámka

omezení odbočení vlevo z ulic Opavská, Porubská a Sokolovská,

 objízdné trasy  obr. 1obr. 2

komunikace

silnice III/46615 ul. Družební                                         

                                       
úsek

od křižovatky s ulici Vrbka po 50 metrů za křižovatku s ul. Předvrší

druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry  1. 7. 2022 - 31. 8. 2022
důvod uzávěry rekonstrukce silnice
povolil MMO  žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.
poznámka            objízdná trasa
komunikace

silnice I/56 ulice Sokolská třída


úsek mezi ulicemi Fügnerova a Kosmova směr Hlučín
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry: 1. 3. - 31. 7. 2022

 

důvod uzávěry výkopové práce
povolil  ÚMOb Moravská Ostrava žadatel: HOMOLA s.s.
komunikace

silnice III/46611 ulice Hlučínská

 

 

úsek mezi ulicemi Hraniční a Balbínova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry: do 30. 9. 2022

 

důvod uzávěry řešení havarijní situace
povolil žadatel: OVaK

Akce DPO a.s.

komunikace

MÚK silnic II/647 ul. Plzeňská x III/4787 ul. Výškovická

úsek

ul. Plzeňská x III/4787 ul. Výškovická

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2022 - 22.9.2022

důvod uzávěry oprava tramvajové tratě
povolil OD MMO žadatel Firesta - Fišer a.s.


 Plánované uzavírky  

komunikace

místní komunikace ul. 30, dubna


úsek od ul. Nádražní po ul. Poděbradova 
druh uzávěry

částečná - jednosměrná ve směru od ul. Poděbradova k ul. Nádražní

    termín uzávěry

1. 9. - 31. 10. 2022

důvod uzávěry souvislá údržba místní komunikace
povolil ÚMOb Moravská Ostrava žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka

objízdná trasa směr od Přívozu po ul. Nádražní - Českobratrská - Poděbradova

objízdná trasa směr od centra po ul. Nádražní - Valchařská - Poděbradova 

 

komunikace

sil. II/479 ul. 28. října


úsek od. ul. Železárenská po křižovatku s ul. Přemyslovců a 1. máje
druh uzávěry

částečná - uzavřen směr do centra

    termín uzávěry

10. - 17. 8. 2022

důvod uzávěry výměna kolejnic
povolil MMO žadatel DPO, a.s.
poznámka

objízdné trasy