Komunální odpad - nádoby

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Komunální odpad - nádoby

 2. Základní informace k životní situaci

  Občanovi (vlastníkovi nemovitosti) nastane potřeba řešit nakládání s komunálními odpady u zkolaudovaného domu nebo vyměnit poškozenou nádobu, popřípadě shledá stávající počet nádob nedostačující potřebám bydlících obyvatel.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Jakýkoliv obyvatel nemovitosti podle místa trvalého pobytu nebo podle místa, kde se trvale zdržuje, v případě rodinných domků především vlastníci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žadatel podá písemnou žádost, kde uvede čeho se žádost týká (přidělení nádoby ke stavbě nebo novostavbě, výměna poškozené nádoby, přehodnocení stavu v počtu nádob k počtu obyvatel domu), úplnou adresu, počet obyvatel domu, popřípadě jiné okolnosti podporující žádost ( zdravotní stav, kojenci, přestárlé osoby a pod.). U obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště – prohlášení o jejich pobytu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost se podává písemně nebo osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Nová Radnice, Prokešovo nám. 8, Ostrava-Moravská Ostrava (vchod do budovy z ul. Sokolská třída 1374/28, Ostrava-Moravská Ostrava, 5. patro, dveře č. 503 - přístavba Nové radnice) v úředních hodinách.

   

  Ing. Monika Kostihová
  specialista pro komunální služby
  599442558 503 / Sokolská ul. (přístavba k NR)
  Ing. Lenka Schvarzbacherová
  specialista pro komunální služby
  599442559 503 / Sokolská ul. (přístavba k NR)
  Jiřina Žambochová
  specialista pro komunální služby
  599442560 503 / Sokolská ul. (přístavba k NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady potřebné k ověření totožnosti, vlastnictví a jiné doklady související s bodem 6.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Nejpozději do 4 týdnů od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronická podatelna.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 5/2008
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  25.08.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno