Informace pro žadatele o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu významných sportovních klubů pro rok 2022

Důležité informace, odkazy, kontakty

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č.1517/ZM1822/24 ze dne 23.6.2021 výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu významných sportovních klubů pro rok 2022

Termín pro podávání žádostí je od 27.9. do 8.10.2021!


 

Program na podporu významných sportovních klubů z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022 

(pro zobrazení programu klikněte zde)

Přílohy programu:  

 

Kontaktní osoby

       Ing. Ondřej Jajkowicz, Ph.D.      599 443 085, 734 422 711      ojajkowicz@ostrava.cz

Ing. Barbora Bortelová               599 443 457, 722 970 824      bbortelova@ostrava.cz

Bc. Martina Tisoňová                 599 442 433, 731 421 870      mtisonova@ostrava.cz

     

Jak dotaci vyúčtovat

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler + Manual

Technická podpora

Informace k poskytování veřejné podpory malého rozsahu (de minimis)