Stipendia města Ostravy

Důležité informace, odkazy, kontakty

Zastupitelstvo města schválilo usn. č. 0493/ZM1822/8 dne 18.9.2019 poskytnutí stipendia města v akademickém roce 2019/2020

Seznam stipendistů města v akademickém roce 2019/2020

Zásady na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2020/2021