rok 2019

Přehled výsledků výběrových řízení v roce 2019 v oblasti tělovýchova a sport a vrcholový sport

Výsledky výběrového řízení na poskytnutí podpory v oblasti vrcholového sportu na rok 2019

téma 1 - Činnost sportovních subjektů v oblasti sportovní výchovy a přípravy dětí a mládeže

téma 2 - Činnost sportovních subjektů dosahujících vynikajících výsledků v nejvyšších domácích soutěžích, které významným způsobem reprezentují město Ostravu


Výsledky výběrového řízení na poskytnutí podpory v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2019

téma 1 - Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů – registrovaní sportovci

téma 2 - Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů – neregistrovaní sportovci

téma 3 - Podpora akreditovaných sportovních center mládeže

téma 4 - Podpora sportovních akcí významně reprezentujících statutární město Ostravu

téma 5 - Podpora pravidelné činnosti a akcí pro handicapované