Vydání cestovního dokladu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání cestovního dokladu

 2. Základní informace k životní situaci

  UPOZORNĚNÍ

  Vážení klienti,

  s účinností od 23.9.2020 budou z důvodu zhoršující se epidemiologické situace odbavováni klienti oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů pouze po předchozí objednávce, s výjimkou činností ohlášení ztráty osobního dokladu, podání žádosti o doklad ve zkrácené lhůtě či podání žádosti o OP blesk z důvodu výkonu volebního práva.

  Žádáme vás, abyste při objednávání upřednostnili elektronický objednávkový portál města Ostravy, dostupný na webové stránce https://objednavky.ostrava.cz/eobs, nebo objednávku provedli přes Kontaktní centrum MMO na bezplatné telefonní lince 800 990 980, či zpoplatněné telefonní lince 599 499 311.

  Děkujeme za pochopení.

  Stanovisko Ministerstva vnitra k prokazování totožnosti, době platnosti osobních dokladů a plnění povinností občanů v době trvání nouzového stavu - přijímání žádostí o vydání cestovního pasu na ZÚ. 

   

  Cestovat do zahraničí lze pouze s platným cestovním dokladem (cestovní pas, cestovní průkaz,  diplomatický pas, služební pas, náhradní cestovní doklad Evropské unie a jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy). Cestovní doklad může mít občan České republiky již od narození. Cestovní  pasy se  vydávají s územní platností do všech států světa. 

                      

  pas

  Cestovní  pas se  strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat  s biometrickými  údaji  (dále jen „ pas") vydává kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části Praha 1-22, pasy vydané ve zkrácených lhůtách vydává také Ministerstvo vnitra ČR.  

  Otisky prstů se pořizují u občanů starších 12 let. Pokud u občana není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodu anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení rukou, vydá se cestovní pas, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. Při pořizování otisků prstů je nutné dbát na to, aby prsty nebyly mokré, mastné, zašpiněné nebo popsané, např. propisovací tužkou, barvou nebo fixem.

  Cestovní průkaz lze vydat občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, a to v odůvodněných případech, např. při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí. Vydává se k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní průkaz vydává pouze zastupitelský úřad v zahraničí  s dobou platnosti nejvýše 6 měsíců.

  Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho trvalého pobytu, slouží pro malý příhraniční styk.

   

  Pozor na platnost cestovního pasu!!!

  Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí upozorňuje občany, kteří plánují vycestovat do zahraničí, aby si ve svém vlastním zájmu překontrolovali platnost pasu. Některé státy požadují, aby platnost pasu byla delší než 6 měsíců při vstupu do cizí země, popřípadě při opuštění cizí země.

  Zároveň upozorňujeme, že i děti musí mít při vycestování mimo Českou republiku vlastní cestovní doklad.

  Do států Evropské unie, ale také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Islandu, Lichtenštejnska Makedonie, Moldavska, Srbska a Švýcarska lze cestovat i na občanský průkaz.

  Občanům proto doporučujeme, aby si s dostatečným časovým předstihem před cestou do zahraničí, ideálně před koupí letenky nebo pobytu, překontrolovali platnost stávajícího dokladu a aktuální požadavky na platnost cestovního dokladu konkrétní země. Potřebné informace lze získat na příslušné ambasádě, obecné informace včetně kontaktních údajů na jednotlivé ambasády na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz . 

  Od 1. července 2018 došlo ke změnám ve lhůtách i výši správních poplatků u cestovních pasů vydaných ve zkrácené lhůtě!

  pro občany starší 15 let

  • lhůta 30 dnů, správní poplatek 600,- Kč, platnost dokladu 10 let
  • lhůta 5 pracovních dnů, správní poplatek nyní 3 000,- Kč, platnost dokladu 10 let
  • lhůta v pracovních dnech do 24 hodin (nelze o víkendech a svátcích), správní poplatek 6 000 Kč, platnost dokladu 10 let 

   

  pro občany mladší 15 let

  • lhůta 30 dnů, správní poplatek 100,- Kč, platnost dokladu 5 let
  • lhůta 5 pracovních dnů, správní poplatek nyní 1 000,- Kč, platnost dokladu 5 let
  • lhůta v pracovních dnech do 24 hodin (nelze o víkendech a svátcích), správní poplatek 2 000 Kč, platnost dokladu 5 let
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatel je občan starší 18 let

  Žadatel se dostaví osobně a předloží:

  • platný občanský průkaz 
  • cestovní pas (pokud byl vydán) 
  • správní poplatek 600,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve lhůtě 30 dnů

  (poplatek se hradí při podání žádosti.)

  • správní poplatek 3 000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve lhůtě do 5 pracovních dnů

  (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a také přebíráte u Magistrátu města Ostravy. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, ale přebíráte cestovní pas u Ministerstva vnitra ČR, je poplatek rozdělen na 2 000,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 1 000,- Kč u Ministerstva vnitra)

  • správní poplatek 6 000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin

  (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a i přebíráte u Ministerstva vnitra. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, cestovní pas přebíráte u Ministerstva vnitra a poplatek je rozdělen na 4 000,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 2 000,- Kč u Ministerstva vnitra ČR)

   

  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování

  Žadatel je občan starší 15 let a mladší 18 let

  Žadatel se dostaví osobně a předloží:

  • svůj platný občanský průkaz
  • rodný list  
  • cestovní pas (pokud byl vydán) 
  • souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu včetně úředně ověřeného podpisu zákonného zástupce žadatele (v případě osobní účasti zákonného zástupce se provede ověření souhlasu pracovník u příjmu žádosti) 
  • správní poplatek 600,-Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve lhůtě 30 dnů

  (poplatek se hradí při podání žádosti)

  • správní poplatek 3 000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a i přebíráte u Magistrátu města Ostravy nebo u Ministerstva vnitra ČR. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, ale přebíráte cestovní pas u Ministerstva vnitra ČR, je poplatek rozdělen na 2 000,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 1 000,- Kč u Ministerstva vnitra ČR.)
  • správní poplatek 6 000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin

  (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a i přebíráte u Ministerstva vnitra. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, cestovní pas přebíráte u Ministerstva vnitra a  poplatek je rozdělen na  4 000,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 2 000,- Kč u Ministerstva vnitra ČR.)

  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování.

  Žadatel je občan 0  - 15 let 

  Zákonný zástupce nebo osoba oprávněná k podání žádosti předloží:

  • svůj platný občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • cestovní pas dítěte (pokud byl vydán)
  • správní poplatek 100,- Kč (platnost dokladu 5 let), doklad je vydán ve lhůtě 30 dnů

  (poplatek se hradí při podání žádosti)

  • správní poplatek 1 000,- Kč (platnost dokladu 5 let), doklad je vydán ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

  (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a i přebíráte u Magistrátu města Ostravy nebo u Ministerstva vnitra ČR. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, ale přebíráte cestovní pas u Ministerstva vnitra ČR, je poplatek rozdělen na 500,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 500,- Kč u Ministerstva vnitra ČR.)

  • správní poplatek 2 000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin

  (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a i přebíráte u Ministerstva vnitra. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, cestovní pas přebíráte u Ministerstva vnitra a  poplatek je rozdělen na 1 500,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 500,- Kč u Ministerstva vnitra ČR.)

   

  Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho získání spojeno s překážkou těžko překonatelnou – nutno doložit písemně.

  U podání žádosti je nutná osobní přítomnost dítěte z důvodu pořízení fotografie. U dětí od 12 let se pořizují také otisky prstů.

  Osoby oprávněné k podání žádosti o e-pas se nemohou dát zastupovat na základě plné moci !!! 

     

  Prokazování údajů při podání žádosti

  K žádosti o vydání pasu je třeba předložit doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.). Tyto údaje je možné prokázat například platným cestovním pasem ČR, platným občanským průkazem ČR. Občané, kteří nejsou držiteli výše uvedených dokladů, předkládají jiné doklady, např. rodný list, oddací list, doklad o státním občanství.

  Pokud je dokladem o jménu popřípadě jménech nebo příjmení matriční doklad vydaný matrikou cizího státu, je žadatel povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou. Bližší informace naleznete zde.                

  Veškeré doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

  Orgán příslušný k vydání e-pasu vyřizuje žádost s využitím údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel a evidence cestovních dokladů a biometrické údaje pořídí jestliže:

  • byla ověřena správnost údajů zpracovávaných v žádosti
  • není důvod pro odepření vydání cestovního pasu dle zákona o cestovních dokladech.

   

  V žádosti o vydání cestovního pasu může občan uvést telefonní číslo pro veřejnou mobilní telefonní síť nebo adresu elektronické pošty pro účely informace o možnosti převzetí cestovního pasu nebo diplomatického a služebního pasu.                  

   

   

  Převzetí e – pasu

  Občan si při podání žádosti o cestovní pas může zvolit místo převzetí vyhotoveného cestovního pasu, a to u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud se místo převzetí liší od místa podání žádosti, hradí se  za převzetí správní poplatek ve výši 100,- Kč (příklad podání v Ostravě, převzetí v Praze)  

  K převzetí je vždy nutné předložit doklady prokazující totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou a je z něj patrná podoba (např. platným cestovním pasem nebo platným řidičským průkazem).

  Cestovní pas musí osobně převzít:

  • občan starší 15 let
  • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, (ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)
  • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního pasu nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
  • pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná - li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy
  • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Vzor plné moci k převzetí CD zde 

   

  Upozorňujeme, že cestovní pasy vydané ve zkrácené lhůtě v pracovní dny do 24 hodin bude možné převzít pouze u Ministerstva vnitra ČR v Praze na adrese Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice Pražského povstání).

  Správní poplatky za převzetí cestovního pasu u Ministerstva vnitra ČR lze na místě uhradit v hotovosti  nebo platební kartou.

  Oznámení Odboru správních činností Ministerstva vnitra o omezení úředních hodin pro občany:

  Úřední hodiny na pracovišti Ministerstva vnitra Na Pankráci 1623/72, Praha 4, kde se pořizují osobní doklady ve zkrácených lhůtách, jsou od 20. dubna 2020 stanoveny takto:

  Pro pořízení žádosti a převzetí osobních dokladů: 

  • pondělí:   8:00 - 11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30 - 16:00
  • úterý:       8:00 - 11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30 - 15:00
  • středa :    8:00 - 11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30 - 16:00
  • čtvrtek:    8:00 - 11:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:30 - 15:00
  • pátek:      8:00 - 10:30, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 11:30 - 13:30

   

  Leták MV Poučení pro držitele cestovního pasu 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí stanovených zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o vydání cestovního pasu se  strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat  s biometrickými  údaji  v České republice podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1-22 nebo u Ministerstva vnitra (jen u cestovních dokladů vydaných ve zkrácených lhůtách). 

  V zahraničí lze žádost o cestovní pas podat prostřednictvím zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu v zahraničí si občan může zvolit za místo převzetí obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu je hlášen k trvalému pobytu nebo podle posledního místa trvalého pobytu na území České republiky.

  Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

   

  Při podání žádosti je vždy nutná osobní přítomnost budoucího držitele cestovního pasu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V Ostravě lze žádost o vydání cestovního pasu podat u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ul.  Gorkého 2, Moravská Ostrava. Najdete nás naproti bývalého hotelového domu Jindřich, tramvajová zastávka Důl Jindřich (1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18)

  Úřední hodiny:

   

    mapa

                         

  V případě společné návštěvy úřadu, např. manželů, nebo rodičů s dětmi, musí mít každý svůj lístek s pořadovým číslem.

  Upozorňujeme, že vydávání lístků z vyvolávacího systému je zahájeno vždy v 7.30 hodin, poslední lístek z vyvolávacího systému bude vydán vždy 15 minut před skončením úředních hodin!

  V návaznosti na délku fronty k jednotlivým činnostem může dojít k dřívější blokaci systému pro vydávání pořadových lístků. Pro ověření dostupnosti pracovišť a zobrazení fronty k jednotlivým činnostem klikněte na tento odkaz.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Veškeré doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

  K podání žádosti o vydání cestovního pasu je nutné předložit doklady stanovené zákonem o cestovních dokladech, viz část  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání e-pasu se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu. Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje úředník při podání žádosti.   Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem občana a předloží se občanovi, který svým podpisem stvrdí její správnost a úplnost.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré správní poplatky je nutné uhradit při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou na platebním terminálu.     

  Úkon

  Poplatek

  Vydání e-pasu pro  občana mladšího 15 let (lhůta 30 dní)

  100 Kč

  Vydání e-pasu pro   občana staršího 15 let (lhůta 30 dní)

  600 Kč

  Vydání e-pasu ve     zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů pro občana mladšího 15 let

  1 000 Kč

  Vydání e-pasu ve     zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů pro občana staršího 15 let

  3 000 Kč

  Vydání e-pasu ve     zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin pro občana staršího   15 let

  6 000 Kč

  Vydání e-pasu ve     zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin pro občana mladšího 15 let

  2 000 Kč

  Převzetí cestovního     pasu u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než   byla podána žádost

  (příklad podání   v Ostravě, převzetí v Praze)

  100 Kč

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů. Je - li žádost o vydání cestovního pasu podána u diplomatické mise ČR nebo u konzulárního úřadu ČR (zastupitelský úřad) s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, je cestovní pas vydán ve lhůtě 120 dní. 

  Žádá – li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin.  Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu. 

  Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit, platnost cestovního pasu je vždy 10 let u (cestovních pasů pro občany starší 15ti let) nebo 5 let (u cestovních pasů pro občany mladší 15ti let)!!!

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Prokázání státního občanství

  Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství ČR dokladem o nabytí státního občanství, které nesmí být starší jednoho roku. 

  Osvědčení o státním občanství vydá občanům, kteří nikdy neměli trvalý pobyt na území ČR, Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. 

  Bližší informace naleznete zde.

  Osvědčení o státním občanství občanům, kteří měli poslední trvalý pobyt v Ostravě, vydá Krajský úřad Moravskoslezského kraje, oddělení státního občanství a matrik, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Bližší informace naleznete zde.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Více informací naleznete na internetovém portále www.esmo.cz.

  Upozorňujeme, že více rezervací pro jednu činnost na jediný den v rámci agend občanských průkazů a cestovních dokladů (např. v případě společné návštěvy manželů  nebo rodičů s dětmi) může provést pouze operátor call centra MMO, tel. 599 499 311 nebo 800 990 980. Přes portál elektronického objednávkového systému lze zadat na jeden konkrétní den pouze jednu objednávku pro danou činnost.

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  21.09.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno