Informace o zhotovených občanských průkazech a cestovních dokladech

Občanské průkazy, jejichž žádosti byly oddělením občanských průkazů a cestovních dokladů MMO přijaty ve STANDARDNÍ LHŮTĚ do dne 29.05.2024 a ve ZKRÁCENÉ LHŮTĚ do 5 pracovních dnů (správní poplatek 500/300 Kč, převzetí u MMO) do dne 07.06.2024, jsou připraveny k vyzvednutí.

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

Pokud občan chce využívat elektronickou část občanského průkazu, zvolí si při převzetí občanského průkazu  identifikační osobní kód (slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele při komunikaci s veřejnou správou, dále jen IOK) a deblokační osobní kód (slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu, dále jen DOK). Oba kódy se skládají z nejméně 4 a nejvíce 10 čísel.  Po dobu platnosti občanského průkazu lze všechny osobní kódy změnit.

Pro využívání elektronické části občanského průkazu pro kontakt s veřejnou správou je nezbytné, aby si občan na vlastní náklady pořídil externí USB čtečku karet (kontaktní nebo bezkontaktní) nebo měl v PC k dispozici interní čtečku karet. Elektronickou identifikaci občané využijí pro elektronické přihlašování k online službám např. České správy sociálního zabezpečení, finanční správy, pro služby aplikace CzechPOINT@home a další služby veřejné správy přes portál veřejné správy dostupný na webových stránkách www.portal.gov.cz

Pro využívání elektronické části OP je nezbytné stáhnout si do počítače aplikaci  eObčanka z webové stránky http://www.info.eidentita.cz/eop

Informace k eDokladům

Od 20.1.2024 se nabízí možnost stažení mobilní aplikace eDoklady (App Store i v Google Play)

Prvním dokladem bude eObčanka, kterou bude možné využívat na ústředních správních úřadech. Které to jsou, se dozvíte na tomto webu www.edoklady.gov.cz

U dalších správních orgánů, na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, policii či soudech budete moci eDoklad použít až od 1.7.2024!!! 

Co budete potřebovat, pokud budete chtít využívat eDoklady?

 • Chytrý telefon s podporou bluetooth a fotoaparátu (Android od verze 11, iOS od verze 15)
 • Identitu občana pro registraci nebo přihlášení přes datovou schránku 

Výhody eDokladů:

 • Kopírování údajů
  • V mobilní aplikaci jsou bezpečně uložené všechny údaje z OP. Tyto lze snadno kopírovat a přenášet do jiných aplikací, např. při vyplňování adresy v e-shopech, při rezervaci letenek nebo zřizování různých služeb
  • Při vyplňování papírových formulářů nemusíte hledat občanský průkaz, stačí otevřít aplikaci v mobilu a údaje opsat 
 • Prokazování údajů
  • S aplikací také můžete osobně prokazovat svoji totožnost tzv. ověřovatelům. Oproti předkládání klasické plastové občanky zde ale máte výhodu v tom, že vidíte, které údaje po vás ověřovatel požaduje a můžete předání údajů odmítnout. Když je například nutné ověřit pouze vaši plnoletost, stačí předat údaj o věku. 
 • Nezfalšovatelnost
  • Občanku v eDokladech není možné zfalšovat. Zašifrované údaje se u ověřovatele rozšifrují a tím se ověří jejich platnost. Aby bylo jasné, že zobrazené údaje patří k vám, ukáže se i vaše fotografie. Nikdo se za vás nebude moci vydávat. 
 • Ochrana soukromí
  • Data o prokazování nebudou dostupná státu ani nikomu jinému. Pouze vy ve svém zařízení můžete (ale nemusíte) uchovávat historii prokazování. Tuto funkci si můžete sami zapnout, můžete ji kdykoli vypnout a uložená data smazat.

Budou v aplikaci i další doklady? Zatím ne, pouze eObčanka.

Budu se moct prokazovat plastovou kartičkou jako dosud? Ano, stávající OP bude nadále platná.

Budu moct používat eDoklad i v zahraničí? Zatím ne, cestovat lze pouze s plastovou OP. Na zastupitelských úřadech bude možné eDoklad použít nejdříve od 1.1.2025.

Budu moct používat eDoklad při volbách ve volební místnosti? Až od 1.1.2025

Budu moci mít v eDokladech i OP svých dětí či blízkých? Ne, pouze svůj.

Na co musím myslet, pokud chci eDoklad používat? Mít dostatečně nabitý telefon.

Jak zablokuji eDoklad, pokud mi telefon někdo ukradne? Pokud mobil ztratíte nebo je vám zcizen, nikdo se k vašim údajům nedostane. Data jsou šifrovaná, chráněná biometrií nebo PINem a na dálku můžete aplikaci odpojit v Portálu občana.

Proč se údaje nepředávají rovnou v rámci QR kódu, jako to bývá u letenek či vstupenek? Předávání přes Bluetooth je výrazně bezpečnější cestou přenosu údajů. V rámci předání je přenášena i fotografie a ta by se ve slušné kvalitě do QR kódu nevešla. QR kód slouží k navázání kontaktu, veškerá další komunikace je přes Bluetooth. Ověřovatel posílá žádost ověřovanému, ten posílá odpověď s údaji nebo žádost zamítá. 

Bezpečnostní doporučení:

 • Nenechávejte svůj mobil bez kontroly
 • Neinstalujte aplikaci na telefon, který je rootnutý nebo jailbreaknutý
 • PIN může být málo, použijte biometrii (rozpoznávání obličejem nebo otisky prstů)
 • Když PIN, tak vícemístný (6-8)
 • Nastavte si zamykání mobilu
 • Po ukončení činností se odhlašte z aplikací
 • Ověřujte si, co komu předáváte
 • Zapněte si historii prokazování
Cestovní doklady, jejichž žádosti byly oddělením občanských průkazů a cestovních dokladů MMO přijaty ve STANDARDNÍ LHŮTĚ do dne 29.05.2024 a ve ZKRÁCENÉ LHŮTĚ do 5 pracovních dnů (správní poplatek 3 000/1 000 Kč) do dne 07.06.2024 , jsou připraveny k vyzvednutí.

 Zhotovené občanské průkazy a cestovní doklady jsou připraveny k převzetí na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ulice Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava. K vyzvednutí dokladů se můžete předem objednat na telefonním čísle 800 990 980 nebo 599 499 311.

Úřední hodiny:

Pondělí

 7.30 - 17.30 hodin

Úterý

 7.30 - 16.00 hodin

Středa

 7.30 - 17.30 hodin

Čtvrtek

 7.30 - 16.00 hodin

Pátek

 7.30 - 12.00 hodin

 

Občan starší 15 let je povinen převzít občanský průkaz či cestovní doklad osobně a prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou a je z něj patrná podoba, popřípadě rodným listem.

Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz či cestovní doklad zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz či cestovní doklad přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí občanského průkazu anebo cestovního dokladu, přebírá a převzetí dokladu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz anebo cestovní doklad převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Převzetí občanského průkazu zplnomocněným zástupcem je možné na základě zvláštní plné moci k převzetí občanského průkazu s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, převzetí cestovního pasu zplnomocněným zástupcem je možné pouze z důvodu zřetele zvlášť hodného (hospitalizace, náhlá pracovní cesta do zahraničí), a to na základě předložení zvláštní plné moci k převzetí cestovního pasu s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (vzor plné moci k převzetí CD).