Zprávy o uplatňování Územního plánu Čavisov

Zprávy o uplatňování ÚP Čavisov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Čavisov (2016 - 2020) 

Návrh projednaný a upravený na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za období 4/2016 – 4/2020.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Čavisov schválilo Zastupitelstvo obce Čavisov dne 14.12.2020 pod č. usnesení XIII/163.

Do zprávy o uplatňování Územního plánu Čavisov lze nahlédnout zde.

 

 


Zpráva o uplatňování Územního plánu Čavisov (2012 - 2016) 

Návrh projednaný a upravený na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za období 4/2012 – 4/2016.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Čavisov schválilo Zastupitelstvo obce Čavisov dne 30.3.2016 pod č. usnesení X/124.

Do zprávy o uplatňování Územního plánu Čavisov lze nahlédnout zde.