Přehled registrovaných územních studií na území ORP Ostrava - dotace z IROP

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY:

logo IROP

 

 

ÚZEMNÍ STUDIE

ověřují možnosti a podmínky změny v území, slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, její změny a pro rozhodování v území.

Pro území ORP Ostrava byly pořízeny následující územní studie, na které byla poskytována finanční podpora z EU:

Název studieKat. území

Možnost využití

studie

Registrace

Územní studie
č. 02/2015/Z1/SV
lokalita Z1 - Zákostelí a Dukelská čtvrť

Stará Ves n. O.  12.10.2016 1.11.2016 

Územní studie
VP - 15/2016

Stará Plesná - veřejná prostranství

Stará Plesná   20.04.2017 26.04.2017 

Územní studie
Krásné Pole - centrální část

Krásné Pole   30.10.2017 7.11.2017 

Územní studie jsou k nahlédnutí na Odboru územního plánování a stavebního řádu, na stavebních úřadech a na výše uvedených odkazech.

  • Na výše uvedené projekty je poskytována finanční podpora z EU (viz podrobné informace ZDE). Více informací o Integrovaném operačním regionálním programu naleznete ZDE a o evropském fondu ZDE nebo ZDE.