Základní informace pro cizince v Ostravě

Cizinci v Ostravě

Problematika migrační a azylové politiky je v gesci Ministerstva vnitra ČR. Na webu Ministerstva vnitra ČR jsou souhrnné informace pro občany EU a jejich rodinné příslušníky i pro občany tzv. třetích zemí. Na webu jsou k dispozici např. také informační publikace, úplné znění zákona o pobytu cizinců a další aktuální informace týkající se této problematiky.

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR řeší záležitosti týkající se migrace, uprchlictví, vstupu a pobytu cizinců na území Česka, také vytváří a aplikuje koncepci integrace cizinců. Bližší informace týkající se azylového řízení nebo integračních programů pro cizince jsou k dispozici na webu tohoto odboru.

Situace na území města Ostravy

Dle údajů Ministerstva vnitra ČR bylo k 01.01.2018 na území statutárního města Ostravy evidováno k pobytu 10 602 cizinců, z toho 4 760 k pobytu přechodnému a 5 842 k pobytu trvalému.  Podle posledních dostupných informací žilo k 31.12.2016 na území města nejvíce občanů Slovenska (3 442), Vietnamu (2 881), Ukrajiny (727), Polska (673) a Koreji (490).

Pomoc a podpora cizincům na území statutárního města Ostravy

V případě potřeby sociálního poradenství nebo sociální pomoci se mohou obyvatelé města bez rozdílu na státní příslušnost obrátit na jednotlivé úřady městských obvodů podle místa svého pobytu, kde jim sociální pracovníci poskytnou základní i odborné sociální poradenství, případně jim zprostředkují kontakt s dalšími organizacemi a institucemi poskytujícími sociální zabezpečení nebo s poskytovateli sociálních služeb.

Na ulici Českobratrské v Ostravě sídlí i Expat Centrum Ostrava, které pomáhá tvořit a rozvíjet podmínky pro začleňování cizinců žijících v Ostravě a Moravskoslezském kraji do života a pracovního trhu. V Expat Centru cizinci získají praktické informace a pomoc, aby si ve městě co nejdříve zvykli a cítili se v něm příjemně. Na jednom místě tak najdou vše potřebné - od nabídky práce po bydlení, přes možnosti odborných i neformálních setkání až po vzdělávání a volnočasové aktivity. Expat Centrum je také klíčovým partnerem místních zahraničních firem v oblasti komunikace s cizinci, hledání jejich pracovního a volnočasového uplatnění a vyžití. Jedná se o veřejnou službu, jejímž cílem je přilákání a udržení cizinců v regionu.

Svou pobočku má v Ostravě Centrum na podporu integrace cizinců, které organizuje a realizuje aktivity směřující k integraci cizinců. Centrum na podporu integrace cizinců nabízí sociální a právní poradenství, kurzy českého jazyka, tlumočnické služby nebo sociokulturní kurzy. Pořádá také akce pro veřejnost. Centrum na podporu cizinců je státní institucí a organizačně je zařazeno pod Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

V Ostravě působí také Organizace na pomoc uprchlíkům, která je nestátní neziskovou organizací. Svým klientům nabízí sociální a právní poradenství a job koučink.

 

Důležité odkazy